Mu moi ra - danh sach mu moi ra & sap ra duoc cap nhat hang ngay
Mu moi ra thang 1 2017 - Mu 3K Season 8


Mu 3k Season 8

Camera đa chiều: Xoay (lên, xuống, trái, phải, gần, xa) On/Off = F10

Chế Độ Reset: Keep Point (trở về cấp 1 tất cả điểm giữ nguyên)

Yêu cầu Reset: Cấp 400 & Zen

Treo Shop Cá Nhân Offline: bằng cách mở shop cá nhân và sử dụng lệnh /offstore

Hình Thức Reset: Khi đạt yêu cầu Reset dùng lệnh /reset ngay trong game

Thêm kho chứa đồ: dùng lệnh /ware 0 (từ 0 đến 4) để đổi kho chứa

Game Có Các Set Custom Trong 7 Viên Ngọc Rồng Như: Songoku, Super Buu, Vegeta, Xên Bọ Hung, v.v...

Lệnh Dùng Trong Game
Lệnh Chiến Bang Hội /war [Tên hội]
Lệnh Nói Chuyện Trong Kênh /post
Lệnh Làm Nhiệm Vụ Nhanh /change
Lệnh Reset /reset
 
Lệnh Treo Tự Train Tại Chỗ /attack
Lệnh Treo Nick Offline /offattack
 
Lệnh Cộng Điểm Sức Mạnh /addstr
Lệnh Cộng Điểm Nhanh Nhẹn /addagi
Lệnh Cộng Điểm Máu /addvit
Lệnh Cộng Điểm Năng Lượng /addene
Lệnh Cộng Điểm Mệnh Lệnh /addcmd
 
Lệnh Treo Shop Cá Nhân Offline /offstore
Lệnh Mở Shop Bless /store bless
Lệnh Mở Shop Soul /store soul
Lệnh Mở Shop Chaos /store chaos
Lệnh Mở Shop WCC /store wcc
Lệnh Mở Shop WCP /store wcp
Lệnh Mở Shop WCG /store wcgCopyright @ Mu Moi Ra - Phát triển bởi 3TWeb