MUhuyetkiem.com - SEASON 10 Nguyên bản của WEBZEN

Trang Chủ : http://muhuyetkiem.com/

QLTK :http://muhuyetkiem.com/even/

Tải Game :http://muhuyetkiem.com/Download/
THÔNG TIN SERVER SỰ KIỆN - PHỤC SINH TRỖI DẬY

 
WebShop - Không Ủy Thác - Lâu Dài - Ổn Định

Đội Ngũ BQT Chuyên Nghiệp - Đông Đảo - Hỗ Trợ Tận Tình 
Máy Chủ Ổn Định - Đường Truyền Cao - AntiHack Tối Đa
B. Đao kiếm mới

C. Gậy - Khiên - Trượng Mới


2. Các đồ sau cập nhật thêm tính năng socket ( bỏ tính năng đồ 380 đi )