Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 21/9Alpha Test: 21/9/2021 (12h)
Open: 23/9Open Beta: 23/9/2021 (13h)
 

Mu Thiên Mệnh mới ra - Free đồ ex 4 option

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Song Long vào 13h ngày 23/9/2021

Trang chủ: http://muthienmenh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 22/9Alpha Test: 22/9/2021 (12h)
Open: 24/9Open Beta: 24/9/2021 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Offtrain - auto reset - event full

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Nhật Bản vào 13h ngày 24/9/2021

Trang chủ: http://mutruyenkyss6.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 28/9Alpha Test: 28/9/2021 (12h)
Open: 30/9Open Beta: 30/9/2021 (13h)
 

Mu Fpt Việt Nam mới ra - Auto reset - tặng 500 code tân thủ

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Quận 1 vào 13h ngày 30/9/2021

Trang chủ: http://id.mufptvn.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 23/9Alpha Test: 23/9/2021 (13h)
Open: 25/9Open Beta: 25/9/2021 (13h)
 

Mu Việt Season 2 mới ra - Mu việt không top nạp, móc nạp,

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 25/9/2021

Trang chủ: http://muvietss2.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 

Dartmu.Com S15 Proff mới ra - No cheaters - no webshop - no bugs

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Limited X100 Pro By Dart vào ngày 18/9/2021

Trang chủ: https://www.dartmu.com/

Phiên bản: Season 15

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anti Hack

Mu vip
Alpha: 1/10Alpha Test: 1/10/2021 (12h)
Open: 3/10Open Beta: 3/10/2021 (13h)
 

Mu Bom Tấn mới ra - Auto reset - offattack - game đông

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Quyền Thế vào 13h ngày 3/10/2021

Trang chủ: http://id.mubomtan.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 21/9Alpha Test: 21/9/2021 (13h)
Open: 23/9Open Beta: 23/9/2021 (13h)
 

Mu Life mới ra - Ko top nạp - top phú hộ

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 13h ngày 23/9/2021

Trang chủ: http://mulife.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 200x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu vip
Alpha: 29/9Alpha Test: 29/9/2021 (16h)
Open: 2/10Open Beta: 2/10/2021 (16h)
 

Mu Season 2 mới ra - Phiên bản season 2.0 cổ điển

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 16h ngày 2/10/2021

Trang chủ: http://ss2.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 26/8Alpha Test: 26/8/2021 (12h)
Open: 29/8Open Beta: 29/8/2021 (12h)
 

Mu Rosa mới ra - Miễn phí 100%

Mu mới ra tháng 8 2021 - Mở máy chủ Rosario vào 12h ngày 29/8/2021

Trang chủ: https://mu-rosa.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mu8xteam

Mu vip
Alpha: 15/9Alpha Test: 15/9/2021 (13h)
Open: 19/9Open Beta: 19/9/2021 (13h)
 

Mu Sài Gòn 2009 mới ra - Autoreset dễ chơi

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 13h ngày 19/9/2021

Trang chủ: https://musaigon2009.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshield

Mu vip
Alpha: 16/9Alpha Test: 16/9/2021 (10h)
Open: 18/9Open Beta: 18/9/2021 (10h)
 

Mugold 4 mới ra - Drop cao,mua ngọc=wcoin,rs nhận wc

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Gold 4 vào 10h ngày 18/9/2021

Trang chủ: http://mugold.vn

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 2000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

Mu vip
Alpha: 22/9Alpha Test: 22/9/2021 (10h)
Open: 23/9Open Beta: 23/9/2021 (10h)
 

Mu-Bless mới ra - Free 99%,no ws

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Atlans vào 10h ngày 23/9/2021

Trang chủ: https://mu-bless.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 24/8Alpha Test: 24/8/2021 (13h)
Open: 26/8Open Beta: 26/8/2021 (13h)
 

Mu Giải Trí mới ra - Cày cuốc - ko wepshop

Mu mới ra tháng 8 2021 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 26/8/2021

Trang chủ: http://phuchung.mu-giaitri.com

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ketamin

Mu vip
Alpha: 4/9Alpha Test: 4/9/2021 (12h)
Open: 6/9Open Beta: 6/9/2021 (12h)
 

Gamemuviet mới ra - Uy tín - đông người - lâu dài

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Bá Vương vào 12h ngày 6/9/2021

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 200x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet

Mu vip
Alpha: 4/8Alpha Test: 4/8/2021 (13h)
Open: 6/8Open Beta: 6/8/2021 (13h)
 

Mu Bá Vương mới ra - Sever cày cuốc - đua top thả ga

Mu mới ra tháng 8 2021 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 6/8/2021

Trang chủ: http://muhanoix.vn/

Phiên bản: Season 6

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatgruad

Mu vip
Alpha: 16/9Alpha Test: 16/9/2021 (13h)
Open: 18/9Open Beta: 18/9/2021 (13h)
 

Mu Lengend mới ra - Dễ chơi - item full option

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 18/9/2021

Trang chủ: http://mu-lengend.com/

Phiên bản: Season 6

Exp: 600x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu vip
Alpha: 6/9Alpha Test: 6/9/2021 (13h)
Open: 8/9Open Beta: 8/9/2021 (13h)
 

Mu-Bavuong mới ra - Siêu hay siêu lôi cuốn

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Bavuong vào 13h ngày 8/9/2021

Trang chủ: http://muba-vuong.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 6/9Alpha Test: 6/9/2021 (13h)
Open: 8/9Open Beta: 8/9/2021 (13h)
 

Mu Ma Vuong mới ra - Free wcoin-sói-càycuốcnângcấpđồqagm

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Ma Vương vào 13h ngày 8/9/2021

Trang chủ: https://mumavuong.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protection

Mu vip
Alpha: 10/9Alpha Test: 10/9/2021 (13h)
Open: 12/9Open Beta: 12/9/2021 (13h)
 

Muthanhlong.Vn mới ra - Nói không với kích nạp.

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 13h ngày 12/9/2021

Trang chủ: https://muthanhlong.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 23/9Alpha Test: 23/9/2021 (19h)
Open: 24/9Open Beta: 24/9/2021 (19h)
 

Mu Trống Đồng Ss6 mới ra - Free tận răng

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Anubis vào 19h ngày 24/9/2021

Trang chủ: http://mutrongdong-ss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

21
21. ⚔mu Khủng Long Free - Mu Season 6.9 mới ra - ⚔️ miễn phí autoreset- chuẩn webzen
- Server:
Thần Long 
- Alpha:Alpha Test:
20/920/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/922/9/2021
Open Beta hôm nay
 

⚔mu Khủng Long Free mới ra - ⚔️ miễn phí autoreset- chuẩn webzen

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Thần Long vào ngày 22/9/2021

Exp: 999x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

22
22. Mu Tranh Bá - Mu Season 6.9 mới ra - Lâu dài - sát nhập - auto rs
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
20/920/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/922/9/2021 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Tranh Bá mới ra - Lâu dài - sát nhập - auto rs

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 22/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

23
23. Mu Tiên Linh - Mu Season 6.9 mới ra - Không làm mà đòi ăn thì ăn mắm tôm
- Server:
Poseidon 
- Alpha:Alpha Test:
20/920/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/922/9/2021 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Tiên Linh mới ra - Không làm mà đòi ăn thì ăn mắm tôm

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Poseidon vào 13h ngày 22/9/2021

Exp: 20x - Drop: 1%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

24
24. Goblin Mu X700 Newly - Mu Season 9 mới ra - Freebies, many vn players, shops on
- Server:
High X700 
- Alpha:Alpha Test:
21/921/9/2021
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
22/922/9/2021
Open Beta hôm nay
 

Goblin Mu X700 Newly mới ra - Freebies, many vn players, shops on

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ High X700 vào ngày 22/9/2021

Exp: 700x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

25
25. Mu Thiên Mệnh - Mu Season 6.9 mới ra - Free đồ ex 4 option
- Server:
Song Long 
- Alpha:Alpha Test:
21/921/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
23/923/9/2021 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Thiên Mệnh mới ra - Free đồ ex 4 option

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Song Long vào 13h ngày 23/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

26
26. Mu Life - Mu Season 6.15 mới ra - Ko top nạp - top phú hộ
- Server:
Danh Vọng 
- Alpha:Alpha Test:
21/921/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
23/923/9/2021 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Life mới ra - Ko top nạp - top phú hộ

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 13h ngày 23/9/2021

Exp: 200x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

27
27. Mu-Bavuongss6.Net - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí cày quái săn boss nhận wc
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
21/921/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
23/923/9/2021 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu-Bavuongss6.Net mới ra - Miễn phí cày quái săn boss nhận wc

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 23/9/2021

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamegurad

28
28. Mu Thiên Sứ - Mu Season 6.3 mới ra - Không đua top phú hộ.game cầy cuốc
- Server:
Thống Trị 
- Alpha:Alpha Test:
21/921/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
23/923/9/2021 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Thiên Sứ mới ra - Không đua top phú hộ.game cầy cuốc

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Thống Trị vào 13h ngày 23/9/2021

Exp: 120x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguar

29
29. Mu-Bless - Mu Season 6.15 mới ra - Free 99%,no ws
- Server:
Atlans 
- Alpha:Alpha Test:
22/922/9/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
23/923/9/2021 (10h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu-Bless mới ra - Free 99%,no ws

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Atlans vào 10h ngày 23/9/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

30
30. Mu Việt - Mu Season 6.3 mới ra - Auto reset ingame, auto party ingam
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
22/922/9/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
24/924/9/2021 (14h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Việt mới ra - Auto reset ingame, auto party ingam

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 14h ngày 24/9/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

31
31. Mu Truyền Kỳ - Mu Season 6.9 mới ra - Offtrain - auto reset - event full
- Server:
Nhật Bản 
- Alpha:Alpha Test:
22/922/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
24/924/9/2021 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Offtrain - auto reset - event full

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Nhật Bản vào 13h ngày 24/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

32
32. Mu Trống Đồng Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Free tận răng
- Server:
Anubis 
- Alpha:Alpha Test:
23/923/9/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
24/924/9/2021 (19h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Trống Đồng Ss6 mới ra - Free tận răng

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Anubis vào 19h ngày 24/9/2021

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

33
33. Mu Việt Nam - Mu Season 6.9 mới ra - Free 100% mọi thứ bán shop
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
23/923/9/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
24/924/9/2021 (14h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Việt Nam mới ra - Free 100% mọi thứ bán shop

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Noria vào 14h ngày 24/9/2021

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

34
34. Mu-Pk.Net - Mu Season 6.15 mới ra - Full even 24h-thống lĩnh tranh tài
- Server:
Phá Thiên 
- Alpha:Alpha Test:
23/923/9/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
24/924/9/2021 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu-Pk.Net mới ra - Full even 24h-thống lĩnh tranh tài

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Phá Thiên vào 13h ngày 24/9/2021

Exp: 800x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

35
35. Mu Tái Sinh - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - auto đua top
- Server:
Bất Diệt 
- Alpha:Alpha Test:
23/923/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/925/9/2021 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Tái Sinh mới ra - Auto reset - auto đua top

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 13h ngày 25/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

36
36. Đẳng Cấp Mu - Mu Season 6.3 mới ra - Cày cuốc, k top nap, k buff
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
23/923/9/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
25/925/9/2021 (19h)
Alpha Test ngày mai
 

Đẳng Cấp Mu mới ra - Cày cuốc, k top nap, k buff

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 25/9/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

37
37. Diamond Noreset Sv!! - Mu Season 14 mới ra - Non reset, new excellent options !!
- Server:
Noreset: X10 
- Alpha:Alpha Test:
24/924/9/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
25/925/9/2021
 

Diamond Noreset Sv!! mới ra - Non reset, new excellent options !!

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Noreset: X10 vào ngày 25/9/2021

Exp: 10x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

38
38. Mu Đại Gia - Mu Season 6.9 mới ra - Kolivestream,ko kích nạp,ko webshop
- Server:
Đại Gia Miền Bắc 
- Alpha:Alpha Test:
24/924/9/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/925/9/2021 (13h)
 

Mu Đại Gia mới ra - Kolivestream,ko kích nạp,ko webshop

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Đại Gia Miền Bắc vào 13h ngày 25/9/2021

Exp: 40020x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Cheatguard

39
39. Mu Việt Season 2 - Mu Season 2 mới ra - Mu việt không top nạp, móc nạp,
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
23/923/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
25/925/9/2021 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Việt Season 2 mới ra - Mu việt không top nạp, móc nạp,

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 25/9/2021

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

40
40. 🔰mu Bá Chủ Mới🔰 - Mu Season 6.9 mới ra - 🔰miễn phí cày cuốc chuẩn webzen🔰
- Server:
Thần Long 
- Alpha:Alpha Test:
24/924/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/926/9/2021 (13h)
 

🔰mu Bá Chủ Mới🔰 mới ra - 🔰miễn phí cày cuốc chuẩn webzen🔰

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 26/9/2021

Exp: 999x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

41
41. Mu Đẳng Cấp - Mu Season 6.15 mới ra - Sv cày cuốc vs hướng lên đồ độc lạ
- Server:
Bá Vương 
- Alpha:Alpha Test:
24/924/9/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
26/926/9/2021 (19h)
 

Mu Đẳng Cấp mới ra - Sv cày cuốc vs hướng lên đồ độc lạ

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Bá Vương vào 19h ngày 26/9/2021

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

42
42. Mu Huyền Thọai - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - cam kết lâu dài
- Server:
Bạch Dương 
- Alpha:Alpha Test:
24/924/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/926/9/2021 (13h)
 

Mu Huyền Thọai mới ra - Auto reset - cam kết lâu dài

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Bạch Dương vào 13h ngày 26/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

43
43. Mu Sài Gòn - Mu Season 6.9 mới ra - Mu hay lâu dài auto reset
- Server:
Châu Âu 
- Alpha:Alpha Test:
25/925/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/927/9/2021 (13h)
 

Mu Sài Gòn mới ra - Mu hay lâu dài auto reset

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Châu Âu vào 13h ngày 27/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

44
44. ⚔️ Mu Miền Nam ⚔️ - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - keep point - offattack
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
24/924/9/2021 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/927/9/2021 (13h)
 

⚔️ Mu Miền Nam ⚔️ mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 27/9/2021

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

45
45. Mu Bảo Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay 100% - chơi là nghiền
- Server:
Xưng Bá 
- Alpha:Alpha Test:
26/926/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/928/9/2021 (13h)
 

Mu Bảo Việt mới ra - Game hay 100% - chơi là nghiền

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Xưng Bá vào 13h ngày 28/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

46
46. Mu Tân Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Siêu hay - siêu hot - lâu dài
- Server:
Miền Bắc 
- Alpha:Alpha Test:
27/927/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/929/9/2021 (13h)
 

Mu Tân Việt mới ra - Siêu hay - siêu hot - lâu dài

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Miền Bắc vào 13h ngày 29/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

47
47. Mu Vĩnh Cửu Hay - Mu Season 6.9 mới ra - Tặng set 380 full thần và wing vip
- Server:
Bá Vương  
- Alpha:Alpha Test:
28/928/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/930/9/2021 (13h)
 

Mu Vĩnh Cửu Hay mới ra - Tặng set 380 full thần và wing vip

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 30/9/2021

Exp: 999x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

48
48. Ss16 Top Mu Online! - Mu Season 16 mới ra - New jewels/quests, 2 acc / 1 ip max
- Server:
X20 Noreset 
- Alpha:Alpha Test:
30/930/9/2021
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
30/930/9/2021
 

Ss16 Top Mu Online! mới ra - New jewels/quests, 2 acc / 1 ip max

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ X20 Noreset vào ngày 30/9/2021

Exp: 20x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Live Guard Anti Hack

49
49. Mu Fpt Việt Nam - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - tặng 500 code tân thủ
- Server:
Quận 1 
- Alpha:Alpha Test:
28/928/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/930/9/2021 (13h)
 

Mu Fpt Việt Nam mới ra - Auto reset - tặng 500 code tân thủ

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Quận 1 vào 13h ngày 30/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

50
50. Mu Bá Vương - Mu Season 6.9 mới ra - Lâu dài - hay - có auto
- Server:
Medusa 
- Alpha:Alpha Test:
29/929/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/101/10/2021 (13h)
 

Mu Bá Vương mới ra - Lâu dài - hay - có auto

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Medusa vào 13h ngày 1/10/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

51
51. Mu Season 2 - Mu Season 2 mới ra - Phiên bản season 2.0 cổ điển
- Server:
Chí Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
29/929/9/2021 (16h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
2/102/10/2021 (16h)
 

Mu Season 2 mới ra - Phiên bản season 2.0 cổ điển

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 16h ngày 2/10/2021

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

52
52. Mu Sài Gòn - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí, lâu dài, auto reset
- Server:
Thiên Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
30/930/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/102/10/2021 (13h)
 

Mu Sài Gòn mới ra - Miễn phí, lâu dài, auto reset

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Thiên Tôn vào 13h ngày 2/10/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

53
53. Mu Bom Tấn - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - offattack - game đông
- Server:
Quyền Thế 
- Alpha:Alpha Test:
1/101/10/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/103/10/2021 (13h)
 

Mu Bom Tấn mới ra - Auto reset - offattack - game đông

Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Quyền Thế vào 13h ngày 3/10/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

54
54. Mu Truyền Kỳ - Mu Season 6.15 mới ra - Free 100% test vô hạn
- Server:
Kalima 
- Alpha:Alpha Test:
24/724/7/2021 (20h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
31/1231/12/2021 (23h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Free 100% test vô hạn

Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Kalima vào 23h ngày 31/12/2021

Exp: 500x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Shield

55
55. Mu Huyết Long - Mu Season 6.9 mới ra - Lâu dài có sát nhập
- Server:
Việt Nam 
- Alpha:Alpha Test:
19/919/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/921/9/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Huyết Long mới ra - Lâu dài có sát nhập

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Việt Nam vào 13h ngày 21/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

56
56. Mu Thiên Quyền - Mu Season 6.15 mới ra - Full even 24h-thần ma đại chiến
- Server:
Huyền Vũ 
- Alpha:Alpha Test:
20/920/9/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
21/921/9/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Thiên Quyền mới ra - Full even 24h-thần ma đại chiến

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Huyền Vũ vào 13h ngày 21/9/2021

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

57
57. Muvietnam-Custom.Com - Mu Season 6.5 mới ra - Tặng bùa gấu + sét tân thủ khi open
- Server:
Hà Thành 
- Alpha:Alpha Test:
20/920/9/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.5
- Open:Open Beta:
21/921/9/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Muvietnam-Custom.Com mới ra - Tặng bùa gấu + sét tân thủ khi open

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Hà Thành vào 13h ngày 21/9/2021

Exp: 2000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

58
58. Mu Xuyên Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Tồn tại lâu dài - online đông
- Server:
Hồi Sinh 
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/920/9/2021 (13h)
 

Mu Xuyên Việt mới ra - Tồn tại lâu dài - online đông

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Hồi Sinh vào 13h ngày 20/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

59
59. Mu Thần Long - Mu Season 6.3 mới ra - K tu chân -danh hiệu - top nạp
- Server:
Máy Chủ Thần Long 
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
20/920/9/2021 (13h)
 

Mu Thần Long mới ra - K tu chân -danh hiệu - top nạp

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Thần Long vào 13h ngày 20/9/2021

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihackpro

60
60. Mu Chiến Binh - Mu Season 6.3 mới ra - Ko tốp nạp - khắc chế class
- Server:
Kim Long 
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
20/920/9/2021 (13h)
 

Mu Chiến Binh mới ra - Ko tốp nạp - khắc chế class

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Kim Long vào 13h ngày 20/9/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

61
61. Mu Hà Nội Víp - Mu Season 6.9 mới ra - Hay - free - cày cuốc - dễ chơi
- Server:
Ba Vì 
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/920/9/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội Víp mới ra - Hay - free - cày cuốc - dễ chơi

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Ba Vì vào 13h ngày 20/9/2021

Exp: 3000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Chống Hack 100%

62
62. Mu Haiduong - Mu Season 6.15 mới ra - Không wed shop, ko top nap....
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2021 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
20/920/9/2021 (19h)
 

Mu Haiduong mới ra - Không wed shop, ko top nap....

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 20/9/2021

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

63
63. Muhanoi-Ss6.Com - Mu Season 6.3 mới ra - 💥 không webshop💥 không item full
- Server:
Quyền Lực 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
19/919/9/2021 (13h)
 

Muhanoi-Ss6.Com mới ra - 💥 không webshop💥 không item full

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 19/9/2021

Exp: 50x - Drop: 6%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack-Vip ( Không Thể Hack)

64
64. Muss6.Vip Season 6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Hoàn trả tiền 100% trong vòng 24h
- Server:
Dungeon 
- Alpha:Alpha Test:
17/917/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/919/9/2021 (13h)
 

Muss6.Vip Season 6.9 mới ra - Hoàn trả tiền 100% trong vòng 24h

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Dungeon vào 13h ngày 19/9/2021

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

65
65. Mu Sài Gòn 2009 - Mu Season 6.15 mới ra - Autoreset dễ chơi
- Server:
Chí Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
15/915/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/919/9/2021 (13h)
 

Mu Sài Gòn 2009 mới ra - Autoreset dễ chơi

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 13h ngày 19/9/2021

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshield

66
66. Mu Lorencia Free 100 - Mu Season 6.15 mới ra - Free 100%, săn boss nhận wcoin
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/919/9/2021 (14h)
 

Mu Lorencia Free 100 mới ra - Free 100%, săn boss nhận wcoin

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 14h ngày 19/9/2021

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

67
67. Mu Thần Ma - Mu Season 6.9 mới ra - Đông người chơi , không top phú hộ
- Server:
Thiên Mệnh  
- Alpha:Alpha Test:
17/917/9/2021 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/919/9/2021 (15h)
 

Mu Thần Ma mới ra - Đông người chơi , không top phú hộ

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 15h ngày 19/9/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

68
68. Mu Thiên Sứ - Mu Season 6.15 mới ra - Cày cuốc,không top nạp,không custom
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2021 (11h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/919/9/2021 (11h)
 

Mu Thiên Sứ mới ra - Cày cuốc,không top nạp,không custom

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 11h ngày 19/9/2021

Exp: 350x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

69
69. Muthientan.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Miễn phí 99,99%
- Server:
Qủy Vương 
- Alpha:Alpha Test:
17/917/9/2021 (17h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/919/9/2021 (10h)
 

Muthientan.Com mới ra - Miễn phí 99,99%

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Qủy Vương vào 10h ngày 19/9/2021

Exp: 9999999999x - Drop: 9999999999%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

70
70. Http://Muss2-Hn.Net/ - Mu Season 3 mới ra - Cày cuốc free
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
17/917/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 3
- Open:Open Beta:
19/919/9/2021 (10h)
 

Http://Muss2-Hn.Net/ mới ra - Cày cuốc free

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 10h ngày 19/9/2021

Exp: 500x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

71
71. Mutitanx.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Chia sẻ bài viết nhận 1 triệu wc
- Server:
Apollo 
- Alpha:Alpha Test:
18/918/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/919/9/2021 (19h)
 

Mutitanx.Com mới ra - Chia sẻ bài viết nhận 1 triệu wc

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Apollo vào 19h ngày 19/9/2021

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

72
72. Mu Độc Tôn - Mu Season 6.9 mới ra - Huyền thoại 4 năm - ký ức xưa
- Server:
Trường Tồn 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021 (13h)
 

Mu Độc Tôn mới ra - Huyền thoại 4 năm - ký ức xưa

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Trường Tồn vào 13h ngày 18/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

73
73. Dartmu.Com S15 Proff - Mu Season 15 mới ra - No cheaters - no webshop - no bugs
- Server:
Limited X100 Pro By Dart 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021
 

Dartmu.Com S15 Proff mới ra - No cheaters - no webshop - no bugs

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Limited X100 Pro By Dart vào ngày 18/9/2021

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anti Hack

74
74. Mu Cổ Xưa 2003 - Mu Season 6.9 mới ra - Mu cổ xưa 12 server đông người chơi
- Server:
Hoài Niệm 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021 (13h)
 

Mu Cổ Xưa 2003 mới ra - Mu cổ xưa 12 server đông người chơi

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 13h ngày 18/9/2021

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

75
75. Mu Lengend - Mu Season 6 mới ra - Dễ chơi - item full option
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021 (13h)
 

Mu Lengend mới ra - Dễ chơi - item full option

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 18/9/2021

Exp: 600x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

76
76. Mu Bạn Bè - Mu Season 6.9 mới ra - Phiên bản ss6 nguyên thủy không web
- Server:
Máy Chủ Tình Bạn 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021 (14h)
 

Mu Bạn Bè mới ra - Phiên bản ss6 nguyên thủy không web

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Tình Bạn vào 14h ngày 18/9/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deep Sheild

77
77. Mugold 4 - Mu Season 6.15 mới ra - Drop cao,mua ngọc=wcoin,rs nhận wc
- Server:
Gold 4 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021 (10h)
 

Mugold 4 mới ra - Drop cao,mua ngọc=wcoin,rs nhận wc

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Gold 4 vào 10h ngày 18/9/2021

Exp: 2000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

78
78. Mu Truyền Kỳ - Mu Season 6.15 mới ra - Cày cuốc-dễ chơi- tính năng mới
- Server:
Gaion 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021 (12h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Cày cuốc-dễ chơi- tính năng mới

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Gaion vào 12h ngày 18/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

79
79. Mu An Khánh - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí, treo off, không top nạp!
- Server:
An Khánh 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021 (13h)
 

Mu An Khánh mới ra - Miễn phí, treo off, không top nạp!

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ An Khánh vào 13h ngày 18/9/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack Gold Shield

80
80. Mu-Hà Nội Xịn Mới Ra - Mu Season 6.3 mới ra - Không danh hiệu - không tu chân - m
- Server:
Thần Long 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021 (13h)
 

Mu-Hà Nội Xịn Mới Ra mới ra - Không danh hiệu - không tu chân - m

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 18/9/2021

Exp: 200x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

81
81. Mu Càn Long - Mu Season 6.15 mới ra - Bachlong.mucanlong.net-mu càn long
- Server:
Bạch Long 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021 (13h)
 

Mu Càn Long mới ra - Bachlong.mucanlong.net-mu càn long

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Bạch Long vào 13h ngày 18/9/2021

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

82
82. Mu Việt - Mu Season 6.3 mới ra - phiên bản season 6.3 pro quốc tế
- Server:
Phục Ma 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021 (13h)
 

Mu Việt mới ra - phiên bản season 6.3 pro quốc tế

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Phục Ma vào 13h ngày 18/9/2021

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

83
83. Mu Cao Thủ - Mu Season 6.3 mới ra - Mu cao thủ - không top nạp
- Server:
Triệu Hồi 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021 (13h)
 

Mu Cao Thủ mới ra - Mu cao thủ - không top nạp

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Triệu Hồi vào 13h ngày 18/9/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp Vip

84
84. Mu Tham Vọng - Mu Season 6.9 mới ra - Cân bằng ae cày cuốc và đi làm
- Server:
Tham Vọng 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021 (10h)
 

Mu Tham Vọng mới ra - Cân bằng ae cày cuốc và đi làm

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Tham Vọng vào 10h ngày 18/9/2021

Exp: 1500x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

85
85. Mu Độc Tôn - Mu Season 6.9 mới ra - Có auto - chơi xanh chín
- Server:
Trường Tồn 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/918/9/2021 (13h)
 

Mu Độc Tôn mới ra - Có auto - chơi xanh chín

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Trường Tồn vào 13h ngày 18/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

86
86. Mu Việt Nam - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - top trao tự động
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
15/915/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/917/9/2021 (13h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Auto reset - top trao tự động

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 17/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

87
87. Mu Hà Nội Season 6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Không tốp nạp - không custom
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
15/915/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
17/917/9/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội Season 6.3 mới ra - Không tốp nạp - không custom

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 17/9/2021

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Shark

88
88. Mu Cổ Xưa - Mu Season 2 mới ra - Không kích nạp - không items full
- Server:
Máy Chủ Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
15/915/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
17/917/9/2021 (13h)
 

Mu Cổ Xưa mới ra - Không kích nạp - không items full

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 17/9/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip Pro 99%

89
89. Mu-Vtc.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Full even 24h00- auto rs -keeppoint
- Server:
Thánh Nữ 
- Alpha:Alpha Test:
16/916/9/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
17/917/9/2021 (13h)
 

Mu-Vtc.Com mới ra - Full even 24h00- auto rs -keeppoint

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Thánh Nữ vào 13h ngày 17/9/2021

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

90
90. Mu Thai Duong - Mu Season 6.15 mới ra - Mu cày cuốc
- Server:
Thái Dương 
- Alpha:Alpha Test:
17/917/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
17/917/9/2021 (13h)
 

Mu Thai Duong mới ra - Mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Thái Dương vào 13h ngày 17/9/2021

Exp: 999999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

91
91. Mu Việt Nam Mới - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí cày cuốc ổn định
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
14/914/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/916/9/2021 (13h)
 

Mu Việt Nam Mới mới ra - Miễn phí cày cuốc ổn định

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 16/9/2021

Exp: 999x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

92
92. Mu Bom Tấn - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - offattack - game đông
- Server:
Quyền Vương 
- Alpha:Alpha Test:
14/914/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/916/9/2021 (13h)
 

Mu Bom Tấn mới ra - Auto reset - offattack - game đông

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 13h ngày 16/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

93
93. Mu Hà Nội Season 6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Không top nạp - không custom
- Server:
Thần Ma 
- Alpha:Alpha Test:
14/914/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
16/916/9/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội Season 6.3 mới ra - Không top nạp - không custom

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 16/9/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

94
94. Muonline Webzen Ss2 - Mu Season 2 mới ra - Không top nạp - cày cuốc cổ điển
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
14/914/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
16/916/9/2021 (13h)
 

Muonline Webzen Ss2 mới ra - Không top nạp - cày cuốc cổ điển

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 16/9/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

95
95. Mu Phong Thần - Mu Season 6.9 mới ra - Lâu dài - có sát nhập mu
- Server:
Sinh Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
13/913/9/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
15/915/9/2021 (13h)
 

Mu Phong Thần mới ra - Lâu dài - có sát nhập mu

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Sinh Mệnh vào 13h ngày 15/9/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

96
96. Mu Việt Xưa - Mu Season 6 mới ra - Phát triển bởi team adm việt 2005
- Server:
Việt 1 
- Alpha:Alpha Test:
9/99/9/2021 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
15/915/9/2021 (9h)
 

Mu Việt Xưa mới ra - Phát triển bởi team adm việt 2005

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Việt 1 vào 9h ngày 15/9/2021

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm 9.0 Pro

97
97. Starredmu.Com X9999 - Mu Season 12 mới ra - Exclusive quests, gr bonus, freebie
- Server:
X9999 
- Alpha:Alpha Test:
13/913/9/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
15/915/9/2021
 

Starredmu.Com X9999 mới ra - Exclusive quests, gr bonus, freebie

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ X9999 vào ngày 15/9/2021

Exp: 9999x - Drop: 45%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

98
98. Mu Trống Đồng 2003 - Mu Season 6.3 mới ra - Miễn phí 100% - cày cuốc đỉnh cao
- Server:
Davias 
- Alpha:Alpha Test:
13/913/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
15/915/9/2021 (13h)
 

Mu Trống Đồng 2003 mới ra - Miễn phí 100% - cày cuốc đỉnh cao

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Davias vào 13h ngày 15/9/2021

Exp: 200x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập

99
99. Mu Việt Nam - Mu Season 2 mới ra - Đậm chât cày quốc
- Server:
Arena 
- Alpha:Alpha Test:
13/913/9/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
15/915/9/2021 (13h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Đậm chât cày quốc

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 15/9/2021

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

100
100. ⚔️ Mu Anh Hùng ⚔️ - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - keep point - offattack
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
12/912/9/2021 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
15/915/9/2021 (13h)
 

⚔️ Mu Anh Hùng ⚔️ mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 9 2021 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 15/9/2021

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Mu mới ra là website uy tín giới thiệu danh sách game Mu mới ra hôm nay miễn phí, Mu test hôm nay, Mu Online private. Tổng hợp các server mu lậu mới ra 2021

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu mới ra hàng ngày, trong đó các phiên bản Mu Online Season 2, Season 6, Season 12, Season 15 là được quan tâm nhiều nhất.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET

Hướng dẫn Mu Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger