Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 5/6Alpha Test: 5/6/2023 (13h)
Open: 7/6Open Beta: 7/6/2023 (13h)
 

* Mu Đế Quốc * mới ra - Game hay - chơi nghiện nặng

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 13h ngày 7/6/2023

Trang chủ: http://id.mudequoc.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 7/6Alpha Test: 7/6/2023 (13h)
Open: 9/6Open Beta: 9/6/2023 (13h)
 

* Mu Thiên Mệnh * mới ra - Hay đừng hỏi

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Song Long vào 13h ngày 9/6/2023

Trang chủ: http://id.muthienmenh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 

— Mu Bá Vương — mới ra - Chơi là nghiền. nhiều cái lạ lẵm

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Medusa vào 13h ngày 8/6/2023

Trang chủ: http://id.mubavuong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 600x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 9/6Alpha Test: 9/6/2023 (13h)
Open: 11/6Open Beta: 11/6/2023 (13h)
 

📣 Mu Xưng Bá 📣 mới ra - 5 năm tồn tại và phát triển

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 11/6/2023

Trang chủ: http://id.muxungba.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 2/6Alpha Test: 2/6/2023 (13h)
Open: 4/6Open Beta: 4/6/2023 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Phát triển theo tiêu chí cày là có

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 4/6/2023

Trang chủ: http://mutruyenky.tv

Phiên bản: Season 6

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 8/6Alpha Test: 8/6/2023 (12h)
Open: 10/6Open Beta: 10/6/2023 (12h)
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 12h ngày 10/6/2023

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

Mu vip
Alpha: 6/6Alpha Test: 6/6/2023 (18h)
Open: 8/6Open Beta: 8/6/2023 (13h)
 

Mu Gold Custom mới ra - Mu custom free all

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 8/6/2023

Trang chủ: http://goldmuss6.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5555x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 1/6Alpha Test: 1/6/2023 (10h)
Open: 2/6Open Beta: 2/6/2023 (19h)
 

***Mu Truyền Kỳ*** mới ra - Free all, chăm cày là có hết

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Khai Mở Mc: Nhân Phẩm vào 19h ngày 2/6/2023

Trang chủ: https://truyenky-ss6.info/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 12/6Alpha Test: 12/6/2023 (13h)
Open: 14/6Open Beta: 14/6/2023 (20h)
 

Mu War Season 6.3 mới ra - Pk lôi cuốn, event liên tục lâu dài

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 20h ngày 14/6/2023

Trang chủ: https://mu-war.tv/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 888x - Drop: 39%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 20/5Alpha Test: 20/5/2023 (13h)
Open: 22/5Open Beta: 22/5/2023 (20h)
 

Mu War Season 6.3 mới ra - Pk lôi cuốn ,đồ có giá trị ,lâu dài

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Mu War Season 6.3 vào 20h ngày 22/5/2023

Trang chủ: https://mu-war.top/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 888x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 4/4Alpha Test: 4/4/2023 (13h)
Open: 6/4Open Beta: 6/4/2023 (13h)
 

Muss2.Com.Vn mới ra - Ss2 với event, tính năng độc quyền

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Chiến Binh vào 13h ngày 6/4/2023

Trang chủ: http://muss2.com.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 8/6Alpha Test: 8/6/2023 (20h)
Open: 10/6Open Beta: 10/6/2023 (20h)
 

Mu Sói Tinh Ss2 mới ra - Hồi ức hoàng kim mu online ss2

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Sói Bạc Cộng Hưởng Miễn Phí - Train Ngọc, Đồ Exl Drop Cao - Train Wcoin vào 20h ngày 10/6/2023

Trang chủ: http://musoitinh.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Lion

Mu vip
Alpha: 29/5Alpha Test: 29/5/2023 (10h)
Open: 31/5Open Beta: 31/5/2023 (13h)
 

Mudaide mới ra - Dân cày cũng là dân chơi

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Custommix vào 13h ngày 31/5/2023

Trang chủ: http://mudaide.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 

Mu Hà Nội Custom mới ra - Không webshop cày cuốc , giải trí

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 6/6/2023

Trang chủ: http://hn-ss6.com//

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 

⚜️mu-Haivuong.Com⚜️ mới ra - Online là có boss để săn, train wc

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hải Vương vào 13h ngày 2/6/2023

Trang chủ: https://mu-haivuong.com/

Phiên bản: Season 6

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 9/6Alpha Test: 9/6/2023 (19h)
Open: 11/6Open Beta: 11/6/2023 (9h)
 

Mu Doc Quyen mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 9h ngày 11/6/2023

Trang chủ: http://mudocquyen.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 19/5Alpha Test: 19/5/2023 (13h)
Open: 21/5Open Beta: 21/5/2023 (13h)
 

Muvuong.Com mới ra - Không danh hiệu - chuẩn cày cuốc

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 21/5/2023

Trang chủ: https://muvuong.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 30/5Alpha Test: 30/5/2023 (13h)
Open: 1/6Open Beta: 1/6/2023 (19h)
 

Mu Tà Thần mới ra - Miễn phí 99 không webshop

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Tà Thần New vào 19h ngày 1/6/2023

Trang chủ: http://mutathan.com/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Fantaxyvl

Mu vip
Alpha: 17/5Alpha Test: 17/5/2023 (13h)
Open: 18/5Open Beta: 18/5/2023 (13h)
 

Mu Sài Gòn Ss6 mới ra - Miễn phí 100, drop 100%, exp 300%

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Tử vào 13h ngày 18/5/2023

Trang chủ: http://mu-magioi.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack Spk Nên An Tâm Mà Chơi

Mu vip
Alpha: 5/6Alpha Test: 5/6/2023 (15h)
Open: 6/6Open Beta: 6/6/2023 (15h)
 

⚜️mu Non Reset ⚜️ mới ra - Sever nonreset - exp 5x - cày cuốc

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 15h ngày 6/6/2023

Trang chủ: https://muthiensu.org

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 5x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

21
21. Mu Ss2 Việt Nam Tops - Mu Season 2 mới ra - Phiên bản cắm chuột bằng tay
- Server:
Loria 
- Alpha:Alpha Test:
6/66/6/2023 (8h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
9/69/6/2023 (18h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Ss2 Việt Nam Tops mới ra - Phiên bản cắm chuột bằng tay

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Loria vào 18h ngày 9/6/2023

Exp: 50x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

22
22. * Mu Thiên Mệnh * - Mu Season 6.9 mới ra - Hay đừng hỏi
- Server:
Song Long 
- Alpha:Alpha Test:
7/67/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
9/69/6/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

* Mu Thiên Mệnh * mới ra - Hay đừng hỏi

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Song Long vào 13h ngày 9/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

23
23. Mu Hoàng Gia - Mu Season 6.9 mới ra - Mu đông người chơi nhất hiện nay
- Server:
Đỉnh Cao 
- Alpha:Alpha Test:
6/66/6/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
9/69/6/2023 (19h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Hoàng Gia mới ra - Mu đông người chơi nhất hiện nay

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Đỉnh Cao vào 19h ngày 9/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamegurad

24
24. Mu Legend Ss6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu
- Server:
Stadium 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
9/69/6/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Legend Ss6.9 mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Stadium vào 13h ngày 9/6/2023

Exp: 5000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat

25
25. Mu Cuồng Long - Mu Season 6.9 mới ra - Season 6.9 plus customs - cầy wcoin
- Server:
Cuồng Long 
- Alpha:Alpha Test:
25/525/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Cuồng Long mới ra - Season 6.9 plus customs - cầy wcoin

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Cuồng Long vào 13h ngày 10/6/2023

Exp: 350x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard Pro

26
26. 💻 Mu Thanh Long 💻 - Mu Season 6.9 mới ra - Siêu phẩm mu xanh chín 100%
- Server:
Quận 3 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

💻 Mu Thanh Long 💻 mới ra - Siêu phẩm mu xanh chín 100%

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Quận 3 vào 13h ngày 10/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

27
27. Mu Season 2 - Mu Season 2 mới ra - Lối chơi cổ xưa, không top nạp
- Server:
Tarkan 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Season 2 mới ra - Lối chơi cổ xưa, không top nạp

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 10/6/2023

Exp: 80x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

28
28. Mu Miền Trung - Mu Season 6.9 mới ra - Ko top nạp - ko rs vip - ko webshop
- Server:
Trường Sa 
- Alpha:Alpha Test:
5/65/6/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (15h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Miền Trung mới ra - Ko top nạp - ko rs vip - ko webshop

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Trường Sa vào 15h ngày 10/6/2023

Exp: 79x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

29
29. Gamemuviet.Net - Mu Season 6.9 mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững
- Server:
Hoàng Long 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (12h)
Open Beta ngày mai
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 12h ngày 10/6/2023

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

30
30. Mu Sói Tinh Ss2 - Mu Season 2 mới ra - Hồi ức hoàng kim mu online ss2
- Server:
Sói Bạc Cộng Hưởng Miễn Phí - Train Ngọc, Đồ Exl Drop Cao - Train Wcoin 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (20h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (20h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Sói Tinh Ss2 mới ra - Hồi ức hoàng kim mu online ss2

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Sói Bạc Cộng Hưởng Miễn Phí - Train Ngọc, Đồ Exl Drop Cao - Train Wcoin vào 20h ngày 10/6/2023

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Lion

31
31. Muwebzen Vn - Ss6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Mu cực hay và hấp dẫn , đồ có giá
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
8/68/6/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (14h)
Open Beta ngày mai
 

Muwebzen Vn - Ss6.3 mới ra - Mu cực hay và hấp dẫn , đồ có giá

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 14h ngày 10/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

32
32. ⚠️mu-Hoanvu.Com⚠️ - Mu Season 6 mới ra - Vào game là có boss săn, train wc
- Server:
Hoàn Vũ 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
10/610/6/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

⚠️mu-Hoanvu.Com⚠️ mới ra - Vào game là có boss săn, train wc

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hoàn Vũ vào 13h ngày 10/6/2023

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

33
33. ⭐️ Muonlineplay.Com - Mu Season 15 mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies!!
- Server:
X1000 Stats Stay 
- Alpha:Alpha Test:
10/610/6/2023
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
11/611/6/2023
Alpha Test ngày mai
 

⭐️ Muonlineplay.Com mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies!!

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ X1000 Stats Stay vào ngày 11/6/2023

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

34
34. 📣 Mu Xưng Bá 📣 - Mu Season 6.9 mới ra - 5 năm tồn tại và phát triển
- Server:
Thiên Bình 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
11/611/6/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

📣 Mu Xưng Bá 📣 mới ra - 5 năm tồn tại và phát triển

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 11/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

35
35. Mu-Haiphong.Love - Mu Season 6.9 mới ra - Free 99̀̀̀
- Server:
Kundun 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
11/611/6/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu-Haiphong.Love mới ra - Free 99̀̀̀

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Kundun vào 13h ngày 11/6/2023

Exp: 500x - Drop: 300%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

36
36. Mu Doc Quyen - Mu Season 6.15 mới ra - Free 100%
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
11/611/6/2023 (9h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Doc Quyen mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 9h ngày 11/6/2023

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

37
37. Mu Xưng Bá - Mu Season 6.15 mới ra - Game muonline hồi tưởng lại kí ức
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
9/69/6/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
11/611/6/2023 (14h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Xưng Bá mới ra - Game muonline hồi tưởng lại kí ức

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 14h ngày 11/6/2023

Exp: 999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

38
38. Mu-Bless.Info - Mu Season 6.15 mới ra - Custom free cho a e trải nghiệm
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
11/611/6/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
12/612/6/2023 (13h)
 

Mu-Bless.Info mới ra - Custom free cho a e trải nghiệm

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 12/6/2023

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phonix Cheat

39
39. Mu-Thanglong.Co - Mu Season 6.9 mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu
- Server:
Vương Quyền 
- Alpha:Alpha Test:
11/611/6/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
12/612/6/2023 (13h)
 

Mu-Thanglong.Co mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 13h ngày 12/6/2023

Exp: 5000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat

40
40. 🔥🔥goblinmu.Com🔥🔥 - Mu Season 9 mới ra - Freebies all, webshop, new server!
- Server:
X700 Dynamic Experience 
- Alpha:Alpha Test:
12/612/6/2023
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
13/613/6/2023
 

🔥🔥goblinmu.Com🔥🔥 mới ra - Freebies all, webshop, new server!

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ X700 Dynamic Experience vào ngày 13/6/2023

Exp: 700x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

41
41. — Mu Tân Việt — - Mu Season 6.9 mới ra - Free 99%, đông vui
- Server:
Miền Nam 
- Alpha:Alpha Test:
11/611/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
13/613/6/2023 (13h)
 

— Mu Tân Việt — mới ra - Free 99%, đông vui

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Miền Nam vào 13h ngày 13/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

42
42. - Mu Sài Gòn - - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí ngọc khi open
- Server:
Quận 5 
- Alpha:Alpha Test:
12/612/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
14/614/6/2023 (13h)
 

- Mu Sài Gòn - mới ra - Miễn phí ngọc khi open

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Quận 5 vào 13h ngày 14/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

43
43. Mu War Season 6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Pk lôi cuốn, event liên tục lâu dài
- Server:
Chiến Tranh 
- Alpha:Alpha Test:
12/612/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
14/614/6/2023 (20h)
 

Mu War Season 6.3 mới ra - Pk lôi cuốn, event liên tục lâu dài

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 20h ngày 14/6/2023

Exp: 888x - Drop: 39%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

44
44. ✅ Dart Mu Season 18 - Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, balanced
- Server:
X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest 
- Alpha:Alpha Test:
14/614/6/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
15/615/6/2023
 

✅ Dart Mu Season 18 mới ra - Quest system, freebies, balanced

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ X15 Noreset S18 Part 1-3 Latest vào ngày 15/6/2023

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

45
45. 💻 Mu Thiên Tôn 💻 - Mu Season 6.9 mới ra - Dễ chơi - free ngọc và lông vũ
- Server:
Quận 7 
- Alpha:Alpha Test:
15/615/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/617/6/2023 (13h)
 

💻 Mu Thiên Tôn 💻 mới ra - Dễ chơi - free ngọc và lông vũ

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Quận 7 vào 13h ngày 17/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

46
46. Mu Hải Phòng - Mu Season 6 mới ra - Đua top nhận atm - cày là có đồ
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
13/613/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
17/617/6/2023 (13h)
 

Mu Hải Phòng mới ra - Đua top nhận atm - cày là có đồ

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 17/6/2023

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti-Shark

47
47. 📡 Mu Hồi Sinh 📡 - Mu Season 6.9 mới ra - Nhiều sự kiện mới: vượt ải, siêu bo
- Server:
Đại Việt 
- Alpha:Alpha Test:
16/616/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/618/6/2023 (13h)
 

📡 Mu Hồi Sinh 📡 mới ra - Nhiều sự kiện mới: vượt ải, siêu bo

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Đại Việt vào 13h ngày 18/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

48
48. 🌐 Starred Mu - New! - Mu Season 12 mới ra - Special quests and rewards!
- Server:
X1500 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
7/67/6/2023
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023
Open Beta hôm qua
 

🌐 Starred Mu - New! mới ra - Special quests and rewards!

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ X1500 Dynamic vào ngày 8/6/2023

Exp: 1500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

49
49. — Mu Bá Vương — - Mu Season 6.9 mới ra - Chơi là nghiền. nhiều cái lạ lẵm
- Server:
Medusa 
- Alpha:Alpha Test:
6/66/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

— Mu Bá Vương — mới ra - Chơi là nghiền. nhiều cái lạ lẵm

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Medusa vào 13h ngày 8/6/2023

Exp: 600x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

50
50. Mu Cổ Xưa - Season 2 - Mu Season 2 mới ra - Mu season 2 chuẩn cày - không nạp
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
6/66/6/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023 (14h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Cổ Xưa - Season 2 mới ra - Mu season 2 chuẩn cày - không nạp

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 14h ngày 8/6/2023

Exp: 250x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

51
51. Muworld - Mu Season 6.15 mới ra - Starter pack, much customs
- Server:
Muworld 
- Alpha:Alpha Test:
4/64/6/2023 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023 (1h)
Open Beta hôm qua
 

Muworld mới ra - Starter pack, much customs

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Muworld vào 1h ngày 8/6/2023

Exp: 50x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Available Antihack

52
52. Mu Tam Hợp - Mu Season 6.3 mới ra - Mu 65k point free 99%
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
6/66/6/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Tam Hợp mới ra - Mu 65k point free 99%

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 8/6/2023

Exp: 2000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antishark

53
53. Mu Hỏa Long Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Mu miễn phí - open hôm nay
- Server:
Hỏa Long 
- Alpha:Alpha Test:
7/67/6/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023 (14h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hỏa Long Ss6 mới ra - Mu miễn phí - open hôm nay

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 14h ngày 8/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamegurad

54
54. Mu Thiên Địa - Mu Season 6.9 mới ra - Mu thiên địa open 13h 8/6
- Server:
Mu Thiên Địa 
- Alpha:Alpha Test:
6/66/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Thiên Địa mới ra - Mu thiên địa open 13h 8/6

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Mu Thiên Địa vào 13h ngày 8/6/2023

Exp: 200x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

55
55. Mu Gold Custom - Mu Season 6.15 mới ra - Mu custom free all
- Server:
Thần Long 
- Alpha:Alpha Test:
6/66/6/2023 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
8/68/6/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Gold Custom mới ra - Mu custom free all

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 8/6/2023

Exp: 5555x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

56
56. * Mu Đế Quốc * - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay - chơi nghiện nặng
- Server:
Thần Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
5/65/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
7/67/6/2023 (13h)
 

* Mu Đế Quốc * mới ra - Game hay - chơi nghiện nặng

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 13h ngày 7/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

57
57. Mu8x.Net - Mu Ss6 - Mu Season 6.15 mới ra - Free cho anh em giải trí
- Server:
Muonline 
- Alpha:Alpha Test:
5/65/6/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
7/67/6/2023 (13h)
 

Mu8x.Net - Mu Ss6 mới ra - Free cho anh em giải trí

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Muonline vào 13h ngày 7/6/2023

Exp: 3000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

58
58. Mu6789 - Mu Season 6 mới ra - Đẳng cấp game thủ . chơi là khoái
- Server:
Đẳng Cấp Game Thủ 
- Alpha:Alpha Test:
3/63/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
6/66/6/2023 (13h)
 

Mu6789 mới ra - Đẳng cấp game thủ . chơi là khoái

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Đẳng Cấp Game Thủ vào 13h ngày 6/6/2023

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

59
59. ❤️ [Awakemu.Com] S18 - Mu Season 18 mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system
- Server:
X3000 Unique 
- Alpha:Alpha Test:
4/64/6/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
6/66/6/2023
 

❤️ [Awakemu.Com] S18 mới ra - 🎁 freebies, exclusive quest system

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ X3000 Unique vào ngày 6/6/2023

Exp: 3000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

60
60. — Mu Độc Tôn — - Mu Season 6.9 mới ra - Lâu dài - online 300 mem
- Server:
Độc Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
4/64/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
6/66/6/2023 (13h)
 

— Mu Độc Tôn — mới ra - Lâu dài - online 300 mem

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Độc Tôn vào 13h ngày 6/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

61
61. ⚜️ Mu Anh Hùng - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - keep point - offattack
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
3/63/6/2023 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
6/66/6/2023 (13h)
 

⚜️ Mu Anh Hùng mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 6/6/2023

Exp: 170x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

62
62. Mu Việt-Ss6.9 Plus - Mu Season 6.9 mới ra - Máy chủ hồi ức exp x200 , drop 20%
- Server:
Hồi Ức 
- Alpha:Alpha Test:
4/64/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
6/66/6/2023 (13h)
 

Mu Việt-Ss6.9 Plus mới ra - Máy chủ hồi ức exp x200 , drop 20%

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 13h ngày 6/6/2023

Exp: 200x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldantihack

63
63. Mu Hà Nội Custom - Mu Season 6.15 mới ra - Không webshop cày cuốc , giải trí
- Server:
Hà Nội 
- Alpha:Alpha Test:
5/65/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
6/66/6/2023 (19h)
 

Mu Hà Nội Custom mới ra - Không webshop cày cuốc , giải trí

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 6/6/2023

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

64
64. ⚜️mu Non Reset ⚜️ - Mu Season 6.9 mới ra - Sever nonreset - exp 5x - cày cuốc
- Server:
Thiên Sứ 
- Alpha:Alpha Test:
5/65/6/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
6/66/6/2023 (15h)
 

⚜️mu Non Reset ⚜️ mới ra - Sever nonreset - exp 5x - cày cuốc

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 15h ngày 6/6/2023

Exp: 5x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

65
65. Mu Quyền Năng Ss 2.0 - Mu Season 2 mới ra - Nhiều sự kiện-có npc buff full
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
4/64/6/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
5/65/6/2023 (20h)
 

Mu Quyền Năng Ss 2.0 mới ra - Nhiều sự kiện-có npc buff full

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 20h ngày 5/6/2023

Exp: 5000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat

66
66. Mu-Vietss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Mu miễn phí
- Server:
Việt Nam  
- Alpha:Alpha Test:
3/63/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/65/6/2023 (13h)
 

Mu-Vietss6 mới ra - Mu miễn phí

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Việt Nam vào 13h ngày 5/6/2023

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

67
67. Mu - Kỷ Nguyên - Mu Season 6.15 mới ra - Custom miễn phí cày cuốc
- Server:
Aida 
- Alpha:Alpha Test:
4/64/6/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
5/65/6/2023 (13h)
 

Mu - Kỷ Nguyên mới ra - Custom miễn phí cày cuốc

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Aida vào 13h ngày 5/6/2023

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

68
68. 💻 Mu Sài Gòn 💻 - Mu Season 6.9 mới ra - Lâu dài - free 99% - online đông
- Server:
Châu Âu 
- Alpha:Alpha Test:
2/62/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/64/6/2023 (13h)
 

💻 Mu Sài Gòn 💻 mới ra - Lâu dài - free 99% - online đông

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Châu Âu vào 13h ngày 4/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

69
69. Mu Thái Bình Ss6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu
- Server:
Vương Quyền 
- Alpha:Alpha Test:
3/63/6/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/64/6/2023 (13h)
 

Mu Thái Bình Ss6.9 mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 13h ngày 4/6/2023

Exp: 5000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat

70
70. Mu Hoàng Kim - Mu Season 6.9 mới ra - Không danh hiệu, max wing3, đồ 400
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
3/63/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/64/6/2023 (13h)
 

Mu Hoàng Kim mới ra - Không danh hiệu, max wing3, đồ 400

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 4/6/2023

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

71
71. Mu Truyền Kỳ - Mu Season 6 mới ra - Phát triển theo tiêu chí cày là có
- Server:
Thần Ma 
- Alpha:Alpha Test:
2/62/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
4/64/6/2023 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Phát triển theo tiêu chí cày là có

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 4/6/2023

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

72
72. Mu Phục Long - Mu Season 6.9 mới ra - Mu phục long open 13h 4/6
- Server:
Mu Phục Long 
- Alpha:Alpha Test:
2/62/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/64/6/2023 (13h)
 

Mu Phục Long mới ra - Mu phục long open 13h 4/6

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Mu Phục Long vào 13h ngày 4/6/2023

Exp: 200x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

73
73. — Mu Bảo Việt — - Mu Season 6.9 mới ra - Bom tấn free 99%
- Server:
Xưng Bá 
- Alpha:Alpha Test:
1/61/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/63/6/2023 (13h)
 

— Mu Bảo Việt — mới ra - Bom tấn free 99%

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Xưng Bá vào 13h ngày 3/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

74
74. Mu Hoàng Kim - Mu Season 6.3 mới ra - Train ngọc wcoin free
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
1/61/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
3/63/6/2023 (13h)
 

Mu Hoàng Kim mới ra - Train ngọc wcoin free

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 3/6/2023

Exp: 2000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Snakecheat

75
75. Mu Chiến Thần - Mu Season 6.3 mới ra - Không top nạp -danh hiệu - tu chân
- Server:
Quyền Lực 
- Alpha:Alpha Test:
1/61/6/2023 (20h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
3/63/6/2023 (20h)
 

Mu Chiến Thần mới ra - Không top nạp -danh hiệu - tu chân

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 20h ngày 3/6/2023

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

76
76. Mu Đam Mê - Mu Season 6.15 mới ra - Free 100%, đam mê là tất cả
- Server:
Chiến Thần 
- Alpha:Alpha Test:
2/62/6/2023 (20h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
3/63/6/2023 (20h)
 

Mu Đam Mê mới ra - Free 100%, đam mê là tất cả

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 20h ngày 3/6/2023

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamguard, Anti Chạy Bằng Cơm

77
77. Mu Hà Nội - Mu Season 6.9 mới ra - ♥️ muhnss6.online open beta 03.06
- Server:
Quyền Lực 
- Alpha:Alpha Test:
1/61/6/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/63/6/2023 (19h)
 

Mu Hà Nội mới ra - ♥️ muhnss6.online open beta 03.06

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 19h ngày 3/6/2023

Exp: 2000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Pro

78
78. Mu Việt Nam - Mu Season 2 mới ra - Train ngọc-cộng hưởng miễn phí
- Server:
Cụm Máy Chủ Thứ 3: Davias 
- Alpha:Alpha Test:
1/61/6/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
3/63/6/2023 (19h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Train ngọc-cộng hưởng miễn phí

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Cụm Máy Chủ Thứ 3: Davias vào 19h ngày 3/6/2023

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Lion

79
79. Mu Hà Nội Xưa - Mu Season 6.15 mới ra - Đồ họa đẹp, nhiệm vụ cốt truyện
- Server:
Legend 
- Alpha:Alpha Test:
31/531/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
3/63/6/2023 (13h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Đồ họa đẹp, nhiệm vụ cốt truyện

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Legend vào 13h ngày 3/6/2023

Exp: 125x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps Guard

80
80. * Mu Chí Tôn * - Mu Season 6.9 mới ra - Lâu dài - có gộp server
- Server:
Truyền Thuyết 
- Alpha:Alpha Test:
31/531/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/62/6/2023 (13h)
 

* Mu Chí Tôn * mới ra - Lâu dài - có gộp server

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Truyền Thuyết vào 13h ngày 2/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

81
81. Mu Hà Nội - Mu Season 6.3 mới ra - Mu hà nội miễn phí hot nhất hè 2022
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
31/531/5/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/62/6/2023 (19h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Mu hà nội miễn phí hot nhất hè 2022

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 2/6/2023

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Check Sever

82
82. Mu Season6 - Mu Season 6.9 mới ra - Càng chơi càng cuốn
- Server:
Máy Chủ Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
31/531/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/62/6/2023 (14h)
 

Mu Season6 mới ra - Càng chơi càng cuốn

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Đế Vương vào 14h ngày 2/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix

83
83. ⚜️mu-Haivuong.Com⚜️ - Mu Season 6 mới ra - Online là có boss để săn, train wc
- Server:
Hải Vương 
- Alpha:Alpha Test:
1/61/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
2/62/6/2023 (13h)
 

⚜️mu-Haivuong.Com⚜️ mới ra - Online là có boss để săn, train wc

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hải Vương vào 13h ngày 2/6/2023

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

84
84. Mu Hồi Ức Season 6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Mu online chuẩn cày cuốc
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
31/531/5/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/62/6/2023 (13h)
 

Mu Hồi Ức Season 6.3 mới ra - Mu online chuẩn cày cuốc

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 2/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

85
85. Mu Season - Mu Season 6.15 mới ra - Mu custom đông người chơi free
- Server:
Caraven 
- Alpha:Alpha Test:
1/61/6/2023 (8h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
2/62/6/2023 (13h)
 

Mu Season mới ra - Mu custom đông người chơi free

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Caraven vào 13h ngày 2/6/2023

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

86
86. Mu Thiên Sứ - Ss6 - Mu Season 6.3 mới ra - Miễn phí box kundun, wing 2 = zen
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
1/61/6/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/62/6/2023 (19h)
 

Mu Thiên Sứ - Ss6 mới ra - Miễn phí box kundun, wing 2 = zen

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 19h ngày 2/6/2023

Exp: 750x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vippro

87
87. ***Mu Truyền Kỳ*** - Mu Season 6.15 mới ra - Free all, chăm cày là có hết
- Server:
Khai Mở Mc: Nhân Phẩm 
- Alpha:Alpha Test:
1/61/6/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
2/62/6/2023 (19h)
 

***Mu Truyền Kỳ*** mới ra - Free all, chăm cày là có hết

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Khai Mở Mc: Nhân Phẩm vào 19h ngày 2/6/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

88
88. — Mu Hồi Ức — - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay, online đông
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
30/530/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/61/6/2023 (13h)
 

— Mu Hồi Ức — mới ra - Game hay, online đông

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 1/6/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

89
89. Mu Ka-Ka - Mu Season 2 mới ra - Không webshop,cầy cuốc,item giá trị
- Server:
Ka-Ka 
- Alpha:Alpha Test:
30/530/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
1/61/6/2023 (13h)
 

Mu Ka-Ka mới ra - Không webshop,cầy cuốc,item giá trị

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Ka-Ka vào 13h ngày 1/6/2023

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Sharkpro

90
90. ▶ Top Mu Online !!! - Mu Season 18 mới ra - ✅max 2 acc/1 pc ✅no vip ✅freebies!!
- Server:
X80 Hard 
- Alpha:Alpha Test:
31/531/5/2023
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
1/61/6/2023
 

▶ Top Mu Online !!! mới ra - ✅max 2 acc/1 pc ✅no vip ✅freebies!!

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ X80 Hard vào ngày 1/6/2023

Exp: 80x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

91
91. Muvietxuass2.Com - Mu Season 2 mới ra - Cày cuốc drop ngọc cao
- Server:
Atlans 
- Alpha:Alpha Test:
30/530/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
1/61/6/2023 (19h)
 

Muvietxuass2.Com mới ra - Cày cuốc drop ngọc cao

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Atlans vào 19h ngày 1/6/2023

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Tuyệt Đối

92
92. Mubavuong.Vn - Mu Season 6.9 mới ra - Event diễn ra liên tục, đồ siêu vip
- Server:
Ba Vuong 
- Alpha:Alpha Test:
30/530/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/61/6/2023 (13h)
 

Mubavuong.Vn mới ra - Event diễn ra liên tục, đồ siêu vip

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Ba Vuong vào 13h ngày 1/6/2023

Exp: 300x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

93
93. 666mu - Mutruongsa - Mu Season 6.9 mới ra - Chuẩn ss6 max 380 mốc nạp rẻ
- Server:
Hà Nội 
- Alpha:Alpha Test:
31/531/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/61/6/2023 (19h)
 

666mu - Mutruongsa mới ra - Chuẩn ss6 max 380 mốc nạp rẻ

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 1/6/2023

Exp: 300x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

94
94. Mu Tà Thần - Mu Season 6.3 mới ra - Miễn phí 99 không webshop
- Server:
Tà Thần New 
- Alpha:Alpha Test:
30/530/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
1/61/6/2023 (19h)
 

Mu Tà Thần mới ra - Miễn phí 99 không webshop

Mu mới ra tháng 6 2023 - Mở máy chủ Tà Thần New vào 19h ngày 1/6/2023

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Fantaxyvl

95
95. * Mu Huyết Long * - Mu Season 6.9 mới ra - Lâu dài - đông vui - pk cả ngày
- Server:
Thế Giới 
- Alpha:Alpha Test:
29/529/5/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
31/531/5/2023 (13h)
 

* Mu Huyết Long * mới ra - Lâu dài - đông vui - pk cả ngày

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Thế Giới vào 13h ngày 31/5/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

96
96. Mu Hà Nội Xưa Ss6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Không danh hiệu-dễ chơi-nhiều event
- Server:
Bá Vương 
- Alpha:Alpha Test:
30/530/5/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
31/531/5/2023 (20h)
 

Mu Hà Nội Xưa Ss6.9 mới ra - Không danh hiệu-dễ chơi-nhiều event

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 20h ngày 31/5/2023

Exp: 5000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat

97
97. Mudaide - Mu Season 6.15 mới ra - Dân cày cũng là dân chơi
- Server:
Custommix 
- Alpha:Alpha Test:
29/529/5/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
31/531/5/2023 (13h)
 

Mudaide mới ra - Dân cày cũng là dân chơi

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Custommix vào 13h ngày 31/5/2023

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

98
98. ⭕️mu Game Thủ Việt⭕ - Mu Season 6.9 mới ra - Boss 1h/lần , max w3 , ch free
- Server:
Tarkan 
- Alpha:Alpha Test:
30/530/5/2023 (8h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
31/531/5/2023 (13h)
 

⭕️mu Game Thủ Việt⭕ mới ra - Boss 1h/lần , max w3 , ch free

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 31/5/2023

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

99
99. Mu Thiên Hà Xanh - Mu Season 6.15 mới ra - Miễn phí , không webshop
- Server:
Thienhaxanh 
- Alpha:Alpha Test:
29/529/5/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
31/531/5/2023 (19h)
 

Mu Thiên Hà Xanh mới ra - Miễn phí , không webshop

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Thienhaxanh vào 19h ngày 31/5/2023

Exp: 500x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

100
100. Mu Thien Quyen.Co - Mu Season 6.15 mới ra - Tặng full thần-ch free- boss 24h
- Server:
Thiên Quyền 3 
- Alpha:Alpha Test:
30/530/5/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
31/531/5/2023 (13h)
 

Mu Thien Quyen.Co mới ra - Tặng full thần-ch free- boss 24h

Mu mới ra tháng 5 2023 - Mở máy chủ Thiên Quyền 3 vào 13h ngày 31/5/2023

Exp: 2000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Mu mới ra là website uy tín giới thiệu danh sách game Mu mới ra hôm nay miễn phí, Mu test hôm nay, Mu Online private. Tổng hợp các server mu lậu mới ra 2023

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu mới ra hàng ngày, trong đó các phiên bản Mu Online Season 2, Season 6, Season 12, Season 15 là được quan tâm nhiều nhất.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET

Hướng dẫn Mu Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger