Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 21/10Alpha Test: 21/10/2020 (9h)
Open: 22/10Open Beta: 22/10/2020 (13h)
 

Mu Tái Sinh mới ra - Đua top nhận giải thưởng lớn

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Bất Tử vào 13h ngày 22/10/2020

Trang chủ: http://mutaisinh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 21/10Alpha Test: 21/10/2020 (12h)
Open: 23/10Open Beta: 23/10/2020 (13h)
 

Mu Xuyên Việt mới ra - Online đông người chơi

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Triệu Tập vào 13h ngày 23/10/2020

Trang chủ: http://muxuyenviet.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 22/10Alpha Test: 22/10/2020 (12h)
Open: 24/10Open Beta: 24/10/2020 (13h)
 

Mu Sài Gòn mới ra - Auto reset

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Châu Âu vào 13h ngày 24/10/2020

Trang chủ: http://musaigonss6.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 27/10Alpha Test: 27/10/2020 (13h)
Open: 29/10Open Beta: 29/10/2020 (13h)
 

Muss2 mới ra - Muss2 autoreset dễ chơi item có giá

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 29/10/2020

Trang chủ: http://muss2vn.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chaergura

Mu vip
Alpha: 21/10Alpha Test: 21/10/2020 (12h)
Open: 23/10Open Beta: 23/10/2020 (12h)
 

Gamethuviet mới ra - Mu đông người chơi nhất vn

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Bạch Long vào 12h ngày 23/10/2020

Trang chủ: http://gamethuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamethuviet

Mu vip
Alpha: 28/10Alpha Test: 28/10/2020
Open: 28/10Open Beta: 28/10/2020
 

Diamond Mu Pro mới ra - Fresh new open, new jewels, exc opt

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 28/10/2020

Trang chủ: https://www.diamondmu.com/

Phiên bản: Season 14

Exp: 10x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 8/10Alpha Test: 8/10/2020 (13h)
Open: 10/10Open Beta: 10/10/2020 (13h)
 

Mu Cổ Xưa mới ra - Chơi cực phê, đồ cực hiếm.

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Kim Long vào 13h ngày 10/10/2020

Trang chủ: http://mucoxua.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 50x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Aug

Mu vip
Alpha: 23/10Alpha Test: 23/10/2020 (1h)
Open: 26/10Open Beta: 26/10/2020 (13h)
 

Mu Việt 24h mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 26/10/2020

Trang chủ: http://muviet24h.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

Mu vip
Alpha: 13/10Alpha Test: 13/10/2020 (10h)
Open: 24/10Open Beta: 24/10/2020 (10h)
 

Mu Season 15 mới ra - Mu ss15 non reset open server fanm

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Fanmu vào 10h ngày 24/10/2020

Trang chủ: https://fanmu.vn

Phiên bản: Season 15

Exp: 10x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Nprotect

Mu vip
Alpha: 23/10Alpha Test: 23/10/2020 (18h)
Open: 25/10Open Beta: 25/10/2020 (18h)
 

Mu Tuyệt Thế mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Noria vào 18h ngày 25/10/2020

Trang chủ: http://mutuyetthe.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 22/10Alpha Test: 22/10/2020 (14h)
Open: 24/10Open Beta: 24/10/2020 (14h)
 

Mu Fpt Ss2 mới ra - Mu season 2 nguyên bản 100%

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 14h ngày 24/10/2020

Trang chủ: http://mufptss2.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 24/10Alpha Test: 24/10/2020 (10h)
Open: 31/10Open Beta: 31/10/2020 (10h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Chuẩn webzen

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 31/10/2020

Trang chủ: http://muhn-ss6.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheargur

Mu vip
Alpha: 21/10Alpha Test: 21/10/2020 (13h)
Open: 23/10Open Beta: 23/10/2020 (13h)
 

Mu Chiến Binh mới ra - Mu free 90%

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoàng Long vào 13h ngày 23/10/2020

Trang chủ: http://mu-chienbinh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 70%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps Guard

Mu vip
Alpha: 25/10Alpha Test: 25/10/2020 (12h)
Open: 28/10Open Beta: 28/10/2020 (13h)
 

Muss2moi.Com mới ra - Ko webshop, item giá trị, đông đảo

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 28/10/2020

Trang chủ: http://muss2moi.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 24/10Alpha Test: 24/10/2020 (13h)
Open: 27/10Open Beta: 27/10/2020 (13h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Tự tin là mu có lối chơi hay nhất!

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 27/10/2020

Trang chủ: http://muhn-ss6.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 25/10Alpha Test: 25/10/2020 (12h)
Open: 25/10Open Beta: 25/10/2020 (12h)
 

Mu-Thanvuong.Com mới ra - Miễn phí 100%

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Mu Thần Vương vào 12h ngày 25/10/2020

Trang chủ: http://mu-thanvuong.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps Gamegauder

Mu vip
Alpha: 24/10Alpha Test: 24/10/2020 (10h)
Open: 25/10Open Beta: 25/10/2020 (14h)
 

Mu Thiên Quyền mới ra - Bản siêu boss .200 boss 2h/1lan

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Phượng Hoàng vào 14h ngày 25/10/2020

Trang chủ: http://sv2.muthienquyen.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

Mu vip
Alpha: 25/10Alpha Test: 25/10/2020 (10h)
Open: 1/11Open Beta: 1/11/2020 (10h)
 

Mu Công Thành Chiến mới ra - Chuẩn webzen, cày cuốc, giftcode mi

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Máy Chủ Kalima vào 10h ngày 1/11/2020

Trang chủ: https://kalima.muctc.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Serverside

Mu vip
Alpha: 25/10Alpha Test: 25/10/2020 (13h)
Open: 27/10Open Beta: 27/10/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Free 99% . không ws . ko top ph

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 27/10/2020

Trang chủ: http://mu-hanoiss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 29/10Alpha Test: 29/10/2020 (19h)
Open: 1/11Open Beta: 1/11/2020 (19h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Không custom - không webshop

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 19h ngày 1/11/2020

Trang chủ: http://muhanoixuass6.vn/

Phiên bản: Season 6

Exp: 2x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatgruad

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

21
21. Diamond Mu Pro - Mu Season 14 mới ra - Fresh new open, new jewels, exc opt
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
28/1028/10/2020
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
28/1028/10/2020
Open Beta hôm nay
 

Diamond Mu Pro mới ra - Fresh new open, new jewels, exc opt

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 28/10/2020

Exp: 10x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

22
22. Muss2moi.Com - Mu Season 2 mới ra - Ko webshop, item giá trị, đông đảo
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
25/1025/10/2020 (12h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
28/1028/10/2020 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Muss2moi.Com mới ra - Ko webshop, item giá trị, đông đảo

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 28/10/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

23
23. Mu Chiến Thần - Mu Season 6.9 mới ra - Reset auto - miễn phí 100%- mới lạ
- Server:
Chiến Đế 
- Alpha:Alpha Test:
26/1026/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/1028/10/2020 (19h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Chiến Thần mới ra - Reset auto - miễn phí 100%- mới lạ

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Chiến Đế vào 19h ngày 28/10/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps

24
24. Mu Hà Nội - Mu Season 6.3 mới ra - Item giá trị cao, nowebshop
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
26/1026/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
29/1029/10/2020 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Hà Nội mới ra - Item giá trị cao, nowebshop

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 29/10/2020

Exp: 120x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

25
25. Starred Mu - Mu Season 12 mới ra - Free2play, no webshop, new quests
- Server:
X500 ~ Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
29/1029/10/2020
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
29/1029/10/2020
Open Beta ngày mai
 

Starred Mu mới ra - Free2play, no webshop, new quests

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ X500 ~ Dynamic vào ngày 29/10/2020

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

26
26. Muss2 - Mu Season 2 mới ra - Muss2 autoreset dễ chơi item có giá
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
27/1027/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
29/1029/10/2020 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Muss2 mới ra - Muss2 autoreset dễ chơi item có giá

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 29/10/2020

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chaergura

27
27. Archangel Mu - Mu Season 9 mới ra - No limits, all on, grand opening !!
- Server:
X5000 
- Alpha:Alpha Test:
30/1030/10/2020
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
30/1030/10/2020
 

Archangel Mu mới ra - No limits, all on, grand opening !!

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ X5000 vào ngày 30/10/2020

Exp: 5000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

28
28. Mu Hà Nội - Mu Season 6.9 mới ra - Chuẩn webzen
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
24/1024/10/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
31/1031/10/2020 (10h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Chuẩn webzen

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 31/10/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheargur

29
29. Mu Công Thành Chiến - Mu Season 2 mới ra - Chuẩn webzen, cày cuốc, giftcode mi
- Server:
Máy Chủ Kalima 
- Alpha:Alpha Test:
25/1025/10/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
1/111/11/2020 (10h)
 

Mu Công Thành Chiến mới ra - Chuẩn webzen, cày cuốc, giftcode mi

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Máy Chủ Kalima vào 10h ngày 1/11/2020

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Serverside

30
30. Mu Đại Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Không ghrs
- Server:
Dungeon 
- Alpha:Alpha Test:
30/1030/10/2020 (20h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/111/11/2020 (20h)
 

Mu Đại Việt mới ra - Không ghrs

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Dungeon vào 20h ngày 1/11/2020

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

31
31. Mu Hà Nội Xưa - Mu Season 6 mới ra - Không custom - không webshop
- Server:
Hồi Ức 
- Alpha:Alpha Test:
29/1029/10/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
1/111/11/2020 (19h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Không custom - không webshop

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 19h ngày 1/11/2020

Exp: 2x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatgruad

32
32. Muhero - Mu Season 6.9 mới ra - Auto rs trong game - miễn phí 99%
- Server:
Medusa 
- Alpha:Alpha Test:
28/1028/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/111/11/2020 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Muhero mới ra - Auto rs trong game - miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Medusa vào 13h ngày 1/11/2020

Exp: 250x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Pro

33
33. Mu Legends - Mu Season 6.15 mới ra - Miễn phí 99% , cày cuốc ,ko webshop
- Server:
Tarkan 
- Alpha:Alpha Test:
30/1030/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
1/111/11/2020 (13h)
 

Mu Legends mới ra - Miễn phí 99% , cày cuốc ,ko webshop

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 1/11/2020

Exp: 600x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

34
34. Mu-9999.Net - Mu Season 6.9 mới ra - Free 99%-không webshop-không custom
- Server:
Gold 
- Alpha:Alpha Test:
31/1031/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/112/11/2020 (13h)
 

Mu-9999.Net mới ra - Free 99%-không webshop-không custom

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Gold vào 13h ngày 2/11/2020

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

35
35. Mu Hà Nội - Mu Season 6.3 mới ra - No weshop - autors ingame
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
31/1031/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/112/11/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - No weshop - autors ingame

Mu mới ra tháng 11 2020 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 2/11/2020

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard Pro

36
36. Mu Việt Nam - Mu Season 6.9 mới ra - Tự tin là mu có lối chơi hay nhất!
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
24/1024/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/1027/10/2020 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Việt Nam mới ra - Tự tin là mu có lối chơi hay nhất!

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 27/10/2020

Exp: 300x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

37
37. Mu Hà Nội - Mu Season 6.9 mới ra - Free 99% . không ws . ko top ph
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
25/1025/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/1027/10/2020 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hà Nội mới ra - Free 99% . không ws . ko top ph

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 27/10/2020

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

38
38. Mu Trống Đồng - Mu Season 6.3 mới ra - Reset free - full sự kiện
- Server:
Hải Phòng 
- Alpha:Alpha Test:
26/1026/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
27/1027/10/2020 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Trống Đồng mới ra - Reset free - full sự kiện

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Hải Phòng vào 13h ngày 27/10/2020

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

39
39. Mu Việt 24h - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - keep point - offattack
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
23/1023/10/2020 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/1026/10/2020 (13h)
 

Mu Việt 24h mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 26/10/2020

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

40
40. Mu-King.Pro - Mu Season 6.15 mới ra - Sever cầy cuộc free cho anh em
- Server:
Custom 
- Alpha:Alpha Test:
23/1023/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
26/1026/10/2020
 

Mu-King.Pro mới ra - Sever cầy cuộc free cho anh em

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Custom vào ngày 26/10/2020

Exp: 666x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

41
41. Mu Đam Mê - Mu Season 6.9 mới ra - No wedshop- miễn phí- offattack
- Server:
Thần Ma 
- Alpha:Alpha Test:
25/1025/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/1026/10/2020 (13h)
 

Mu Đam Mê mới ra - No wedshop- miễn phí- offattack

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 26/10/2020

Exp: 800x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

42
42. Mu Cửu Long - Mu Season 6.9 mới ra - Reset - có giới hạn top
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
25/1025/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/1026/10/2020 (13h)
 

Mu Cửu Long mới ra - Reset - có giới hạn top

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 26/10/2020

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

43
43. Mu Tuyệt Thế - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99%
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
23/1023/10/2020 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/1025/10/2020 (18h)
 

Mu Tuyệt Thế mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Noria vào 18h ngày 25/10/2020

Exp: 999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

44
44. Mu Hồng Ngọc - Mu Season 6.3 mới ra - No webshop - no item full
- Server:
Kanturu 
- Alpha:Alpha Test:
23/1023/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
25/1025/10/2020 (13h)
 

Mu Hồng Ngọc mới ra - No webshop - no item full

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Kanturu vào 13h ngày 25/10/2020

Exp: 200x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm Kết Hợp Ugk

45
45. Euromu - Mu Season 6.9 mới ra - Tự động reset trong game,ghrs ngày
- Server:
Chu Tước 
- Alpha:Alpha Test:
20/1020/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/1025/10/2020 (13h)
 

Euromu mới ra - Tự động reset trong game,ghrs ngày

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Chu Tước vào 13h ngày 25/10/2020

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshield

46
46. Mu Lãnh Địa - Mu Season 6.9 mới ra - Có auto in game
- Server:
Sài Gòn 
- Alpha:Alpha Test:
23/1023/10/2020 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/1025/10/2020 (13h)
 

Mu Lãnh Địa mới ra - Có auto in game

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Sài Gòn vào 13h ngày 25/10/2020

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

47
47. Mu-Thanvuong.Com - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 100%
- Server:
Mu Thần Vương 
- Alpha:Alpha Test:
25/1025/10/2020 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/1025/10/2020 (12h)
 

Mu-Thanvuong.Com mới ra - Miễn phí 100%

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Mu Thần Vương vào 12h ngày 25/10/2020

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps Gamegauder

48
48. Mu Thiên Quyền - Mu Season 6.15 mới ra - Bản siêu boss .200 boss 2h/1lan
- Server:
Phượng Hoàng 
- Alpha:Alpha Test:
24/1024/10/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
25/1025/10/2020 (14h)
 

Mu Thiên Quyền mới ra - Bản siêu boss .200 boss 2h/1lan

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Phượng Hoàng vào 14h ngày 25/10/2020

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

49
49. Goblin Mu - Mu Season 9 mới ra - New open, fresh start, join now
- Server:
X700 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
24/1024/10/2020
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
24/1024/10/2020
 

Goblin Mu mới ra - New open, fresh start, join now

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ X700 Dynamic vào ngày 24/10/2020

Exp: 700x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

50
50. Mu Season 15 - Mu Season 15 mới ra - Mu ss15 non reset open server fanm
- Server:
Fanmu 
- Alpha:Alpha Test:
13/1013/10/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
24/1024/10/2020 (10h)
 

Mu Season 15 mới ra - Mu ss15 non reset open server fanm

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Fanmu vào 10h ngày 24/10/2020

Exp: 10x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Nprotect

51
51. Mu Fpt Ss2 - Mu Season 2 mới ra - Mu season 2 nguyên bản 100%
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
22/1022/10/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
24/1024/10/2020 (14h)
 

Mu Fpt Ss2 mới ra - Mu season 2 nguyên bản 100%

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 14h ngày 24/10/2020

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

52
52. Mu Bạch Long - Mu Season 6.9 mới ra - Nocustom-nows-ghrs
- Server:
Bạch Long 
- Alpha:Alpha Test:
23/1023/10/2020 (8h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
24/1024/10/2020 (12h)
 

Mu Bạch Long mới ra - Nocustom-nows-ghrs

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Bạch Long vào 12h ngày 24/10/2020

Exp: 500x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

53
53. Mu Sài Gòn - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset
- Server:
Châu Âu 
- Alpha:Alpha Test:
22/1022/10/2020 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
24/1024/10/2020 (13h)
 

Mu Sài Gòn mới ra - Auto reset

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Châu Âu vào 13h ngày 24/10/2020

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

54
54. Mu-Heaven.Net - Mu Season 6.9 mới ra - Mu-heaven.net - game play cực hay
- Server:
Angel 
- Alpha:Alpha Test:
22/1022/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
24/1024/10/2020 (13h)
 

Mu-Heaven.Net mới ra - Mu-heaven.net - game play cực hay

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Angel vào 13h ngày 24/10/2020

Exp: 999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps + Mhp

55
55. Mu-Kaimas S15 X500 - Mu Season 15 mới ra - X500, season 15, premium files
- Server:
Mu-Kaimas 
- Alpha:Alpha Test:
9/109/10/2020 (16h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
23/1023/10/2020 (17h)
 

Mu-Kaimas S15 X500 mới ra - X500, season 15, premium files

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Mu-Kaimas vào 17h ngày 23/10/2020

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard, Premium Anticheat

56
56. Mu Vua Origin - Mu Season 2 mới ra - Vua mu origin free 1 tỷ kckk
- Server:
S1 
- Alpha:Alpha Test:
15/1015/10/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
23/1023/10/2020 (19h)
 

Mu Vua Origin mới ra - Vua mu origin free 1 tỷ kckk

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ S1 vào 19h ngày 23/10/2020

Exp: 100x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

57
57. Mu Việt - Mu Season 6.3 mới ra - Mu việt - không web shop
- Server:
Hoàng Long 
- Alpha:Alpha Test:
21/1021/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
23/1023/10/2020 (13h)
 

Mu Việt mới ra - Mu việt - không web shop

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 13h ngày 23/10/2020

Exp: 200x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

58
58. Mu Anh Em - Mu Season 6.9 mới ra - Không giới hạn point, không ghrs...
- Server:
Anh Em 
- Alpha:Alpha Test:
21/1021/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
23/1023/10/2020 (13h)
 

Mu Anh Em mới ra - Không giới hạn point, không ghrs...

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Anh Em vào 13h ngày 23/10/2020

Exp: 9999x - Drop: 96%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icmprotect - Đảm Bảo Công Bằng

59
59. Gamethuviet - Mu Season 6.9 mới ra - Mu đông người chơi nhất vn
- Server:
Bạch Long 
- Alpha:Alpha Test:
21/1021/10/2020 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
23/1023/10/2020 (12h)
 

Gamethuviet mới ra - Mu đông người chơi nhất vn

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Bạch Long vào 12h ngày 23/10/2020

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamethuviet

60
60. Mu Xuyên Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Online đông người chơi
- Server:
Triệu Tập 
- Alpha:Alpha Test:
21/1021/10/2020 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
23/1023/10/2020 (13h)
 

Mu Xuyên Việt mới ra - Online đông người chơi

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Triệu Tập vào 13h ngày 23/10/2020

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

61
61. Mu Chiến Binh - Mu Season 6.9 mới ra - Mu free 90%
- Server:
Máy Chủ Hoàng Long 
- Alpha:Alpha Test:
21/1021/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
23/1023/10/2020 (13h)
 

Mu Chiến Binh mới ra - Mu free 90%

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoàng Long vào 13h ngày 23/10/2020

Exp: 100x - Drop: 70%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps Guard

62
62. Mu Đại Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Mu miễn phí - max wing 3
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
20/1020/10/2020 (20h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/1022/10/2020 (20h)
 

Mu Đại Việt mới ra - Mu miễn phí - max wing 3

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Noria vào 20h ngày 22/10/2020

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

63
63. Mu Game Thủ Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Lối chơi cày cuốc - event hấp dẫn
- Server:
Tarkan 
- Alpha:Alpha Test:
20/1020/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/1022/10/2020 (13h)
 

Mu Game Thủ Việt mới ra - Lối chơi cày cuốc - event hấp dẫn

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 22/10/2020

Exp: 300x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps Gameguard

64
64. Mu Ha Noi - Mu Season 6.9 mới ra - Mu cay cuoc
- Server:
Kanturu 
- Alpha:Alpha Test:
20/1020/10/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/1022/10/2020 (11h)
 

Mu Ha Noi mới ra - Mu cay cuoc

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Kanturu vào 11h ngày 22/10/2020

Exp: 99999x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Muhackpro

65
65. Mu Tái Sinh - Mu Season 6.9 mới ra - Đua top nhận giải thưởng lớn
- Server:
Bất Tử 
- Alpha:Alpha Test:
21/1021/10/2020 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/1022/10/2020 (13h)
 

Mu Tái Sinh mới ra - Đua top nhận giải thưởng lớn

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Bất Tử vào 13h ngày 22/10/2020

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

66
66. Mu Phục Ma - Mu Season 2 mới ra - Season2 autoreset item giá trị
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
19/1019/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
21/1021/10/2020 (13h)
 

Mu Phục Ma mới ra - Season2 autoreset item giá trị

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 21/10/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protech

67
67. Mu-Gamethu.Com - Mu Season 6.3 mới ra - Cầy là có tất cả nhé ae :v
- Server:
Máy Chủ Devias 
- Alpha:Alpha Test:
19/1019/10/2020 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
21/1021/10/2020 (12h)
 

Mu-Gamethu.Com mới ra - Cầy là có tất cả nhé ae :v

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Máy Chủ Devias vào 12h ngày 21/10/2020

Exp: 1200x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protech

68
68. Mu Xưng Hoàng - Mu Season 6.9 mới ra - Dễ chơi / miễn phí
- Server:
Bá Vương 
- Alpha:Alpha Test:
20/1020/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/1021/10/2020 (13h)
 

Mu Xưng Hoàng mới ra - Dễ chơi / miễn phí

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 21/10/2020

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

69
69. Mu Đại Lục - Mu Season 6.9 mới ra - Reset, miễn phí, đông vui
- Server:
Athena 
- Alpha:Alpha Test:
19/1019/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/1020/10/2020 (13h)
 

Mu Đại Lục mới ra - Reset, miễn phí, đông vui

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Athena vào 13h ngày 20/10/2020

Exp: 200x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

70
70. 1stpk-Mu - Mu Season 6.9 mới ra - Cày cuốc - free 99%
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
16/1016/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/1019/10/2020 (19h)
 

1stpk-Mu mới ra - Cày cuốc - free 99%

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Đế Vương vào 19h ngày 19/10/2020

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack_mhp Chống Hack 99,99%

71
71. Mu-Tarkan Reset Vip - Mu Season 6.15 mới ra - Npc thu mua đồ exc tại lorencia
- Server:
Chí Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
18/1018/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/1019/10/2020 (7h)
 

Mu-Tarkan Reset Vip mới ra - Npc thu mua đồ exc tại lorencia

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 7h ngày 19/10/2020

Exp: 9999x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

72
72. Mu Quốc Tế - Mu Season 6.9 mới ra - Auto - keeppoint - rs free
- Server:
Hà Nội 
- Alpha:Alpha Test:
18/1018/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/1019/10/2020 (13h)
 

Mu Quốc Tế mới ra - Auto - keeppoint - rs free

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 19/10/2020

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

73
73. Hanoimu.Info - Mu Season 6.9 mới ra - Max wing 3 - 3 option - cày wc
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
18/1018/10/2020 (20h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/1019/10/2020 (10h)
 

Hanoimu.Info mới ra - Max wing 3 - 3 option - cày wc

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Icarus vào 10h ngày 19/10/2020

Exp: 100x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: X-Team

74
74. Mu Xưa - Mu Season 6.3 mới ra - Nguyên thủy , chuẩn xưa
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
15/1015/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
18/1018/10/2020 (13h)
 

Mu Xưa mới ra - Nguyên thủy , chuẩn xưa

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 18/10/2020

Exp: 120x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

75
75. Mu Sinh Viên - Mu Season 6 mới ra - Mu mới ra tháng 10 , mu đồ hiếm
- Server:
Năm Nhất 
- Alpha:Alpha Test:
16/1016/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
18/1018/10/2020 (13h)
 

Mu Sinh Viên mới ra - Mu mới ra tháng 10 , mu đồ hiếm

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Năm Nhất vào 13h ngày 18/10/2020

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps

76
76. Mu Bảo Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset in game
- Server:
Hùng Bá 
- Alpha:Alpha Test:
16/1016/10/2020 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/1018/10/2020 (13h)
 

Mu Bảo Việt mới ra - Auto reset in game

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Hùng Bá vào 13h ngày 18/10/2020

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

77
77. Việt Mu - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99%
- Server:
Thần Long 
- Alpha:Alpha Test:
16/1016/10/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/1018/10/2020 (14h)
 

Việt Mu mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Thần Long vào 14h ngày 18/10/2020

Exp: 500x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

78
78. Mu Huyền Thoại - Mu Season 6.15 mới ra - 😘 .free 100% cho những anh em thíc
- Server:
Custom 
- Alpha:Alpha Test:
16/1016/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
18/1018/10/2020 (13h)
 

Mu Huyền Thoại mới ra - 😘 .free 100% cho những anh em thíc

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Custom vào 13h ngày 18/10/2020

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

79
79. Ss2vn.Net - Mu Season 2 mới ra - Ss2vn.net - mu season 2 classic
- Server:
Hà Nội Xưa 
- Alpha:Alpha Test:
16/1016/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
18/1018/10/2020 (13h)
 

Ss2vn.Net mới ra - Ss2vn.net - mu season 2 classic

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Hà Nội Xưa vào 13h ngày 18/10/2020

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

80
80. Hanoimu - Mu Season 6.3 mới ra - 🔰 exp 100x - party càng đông càng
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
13/1013/10/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (19h)
 

Hanoimu mới ra - 🔰 exp 100x - party càng đông càng

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Đế Vương vào 19h ngày 17/10/2020

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

81
81. Mu-Chaos - Mu Season 6.9 mới ra - Nếu bạn đang mất lòng tin vào thị t
- Server:
Vương Quyền 
- Alpha:Alpha Test:
13/1013/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (13h)
 

Mu-Chaos mới ra - Nếu bạn đang mất lòng tin vào thị t

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 13h ngày 17/10/2020

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshield

82
82. Mu Hà Nội - Mu Season 2 mới ra - Miễn phí 100% , không web shop
- Server:
Hà Nội 
- Alpha:Alpha Test:
15/1015/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Miễn phí 100% , không web shop

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 17/10/2020

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

83
83. Mu Anh Hùng - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - keep point - offattack
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
14/1014/10/2020 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (13h)
 

Mu Anh Hùng mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 17/10/2020

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

84
84. Mu Sinh Viên Ss15 - Mu Season 15 mới ra - Mu ss15 non rs chuẩn point
- Server:
Mu Sinh Viên 
- Alpha:Alpha Test:
5/105/10/2020 (19h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (9h)
 

Mu Sinh Viên Ss15 mới ra - Mu ss15 non rs chuẩn point

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Mu Sinh Viên vào 9h ngày 17/10/2020

Exp: 50x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

85
85. Đam Mê Mu - Mu Season 6.3 mới ra - No wedshop- reset- offattack
- Server:
Thần Ma 
- Alpha:Alpha Test:
16/1016/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (13h)
 

Đam Mê Mu mới ra - No wedshop- reset- offattack

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 17/10/2020

Exp: 800x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

86
86. Mu Xưng Bá - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99% - auto reset
- Server:
Bảo Bình 
- Alpha:Alpha Test:
15/1015/10/2020 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (13h)
 

Mu Xưng Bá mới ra - Miễn phí 99% - auto reset

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Bảo Bình vào 13h ngày 17/10/2020

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

87
87. Mu Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Không giới hạn rs - exp 9999x -free
- Server:
Việt 2020 
- Alpha:Alpha Test:
15/1015/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (13h)
 

Mu Việt mới ra - Không giới hạn rs - exp 9999x -free

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Việt 2020 vào 13h ngày 17/10/2020

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm Nói Không Với Hack

88
88. Mu Nha Trang Ss6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Miễn phí 99%, không ws, cày cuốc
- Server:
Nha Trang 
- Alpha:Alpha Test:
12/1012/10/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (14h)
 

Mu Nha Trang Ss6.3 mới ra - Miễn phí 99%, không ws, cày cuốc

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Nha Trang vào 14h ngày 17/10/2020

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

89
89. Mu Nha Trang Ss6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Miễn phí 99%, không ws, cày cuốc
- Server:
Nha Trang 
- Alpha:Alpha Test:
15/1015/10/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (14h)
 

Mu Nha Trang Ss6.3 mới ra - Miễn phí 99%, không ws, cày cuốc

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Nha Trang vào 14h ngày 17/10/2020

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

90
90. Mu-Vosong.Com - Mu Season 6.9 mới ra - Bước 2: t.a.g 5 người nhận code 100
- Server:
Mãnh Long 
- Alpha:Alpha Test:
15/1015/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (13h)
 

Mu-Vosong.Com mới ra - Bước 2: t.a.g 5 người nhận code 100

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Mãnh Long vào 13h ngày 17/10/2020

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

91
91. Mukeep.Com 2020 - Mu Season 6.15 mới ra - Train 1 quái nhận 1 wcionc và 1 gon
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
16/1016/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (13h)
 

Mukeep.Com 2020 mới ra - Train 1 quái nhận 1 wcionc và 1 gon

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 17/10/2020

Exp: 9999x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

92
92. Muxuahanoi.Club - Mu Season 6.9 mới ra - Max item 3exl- không ws- cày wc fre
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
16/1016/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (19h)
 

Muxuahanoi.Club mới ra - Max item 3exl- không ws- cày wc fre

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 17/10/2020

Exp: 1500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: X-Team

93
93. Mu4u - Mu Season 6.3 mới ra - Custom
- Server:
Mu4u 
- Alpha:Alpha Test:
1/101/10/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (19h)
 

Mu4u mới ra - Custom

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Mu4u vào 19h ngày 17/10/2020

Exp: 9999x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

94
94. Oth Servers - Mu Season 6.15 mới ra - Play 2 win. free server
- Server:
Oth Mu 
- Alpha:Alpha Test:
1/101/10/2020 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
17/1017/10/2020 (17h)
 

Oth Servers mới ra - Play 2 win. free server

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Oth Mu vào 17h ngày 17/10/2020

Exp: 100x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

95
95. Mu Hà Nội + - Mu Season 6.3 mới ra - Mu ss6 hay nhất thị trường
- Server:
Cụm Máy Chủ Quyền Lực 
- Alpha:Alpha Test:
14/1014/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
16/1016/10/2020 (13h)
 

Mu Hà Nội + mới ra - Mu ss6 hay nhất thị trường

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Cụm Máy Chủ Quyền Lực vào 13h ngày 16/10/2020

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

96
96. Mu Thiên Mệnh - Mu Season 6.3 mới ra - Không webshop , autoreset
- Server:
Dungeon 
- Alpha:Alpha Test:
14/1014/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
16/1016/10/2020 (13h)
 

Mu Thiên Mệnh mới ra - Không webshop , autoreset

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Dungeon vào 13h ngày 16/10/2020

Exp: 200x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

97
97. Mu Tân Thủ - Mu Season 6.9 mới ra - Cam kết 100% không webshop
- Server:
Tân Thủ 
- Alpha:Alpha Test:
13/1013/10/2020 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/1016/10/2020 (13h)
 

Mu Tân Thủ mới ra - Cam kết 100% không webshop

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Tân Thủ vào 13h ngày 16/10/2020

Exp: 200x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps

98
98. Mu Lục Địa - Mu Ex701 mới ra - Bom tấn mu
- Server:
Tái Sinh 
- Alpha:Alpha Test:
14/1014/10/2020 (12h)
- Phiên Bản:
Ex701
- Open:Open Beta:
16/1016/10/2020 (13h)
 

Mu Lục Địa mới ra - Bom tấn mu

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Tái Sinh vào 13h ngày 16/10/2020

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

99
99. Mu-Pk.Net - Mu Season 6.15 mới ra - 300 sét custom. săn boss nhậnwincoi
- Server:
Bạch Long 
- Alpha:Alpha Test:
15/1015/10/2020 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
16/1016/10/2020 (14h)
 

Mu-Pk.Net mới ra - 300 sét custom. săn boss nhậnwincoi

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ Bạch Long vào 14h ngày 16/10/2020

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

100
100. Muonlineplay.Com - Mu Season 15 mới ra - New invasions, jewels, events, open
- Server:
New X200 Pro S15 
- Alpha:Alpha Test:
15/1015/10/2020
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
15/1015/10/2020
 

Muonlineplay.Com mới ra - New invasions, jewels, events, open

Mu mới ra tháng 10 2020 - Mở máy chủ New X200 Pro S15 vào ngày 15/10/2020

Exp: 200x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Mu mới ra là website uy tín giới thiệu danh sách game Mu mới ra hôm nay miễn phí, Mu test hôm nay, Mu Online private. Tổng hợp các server mu lậu mới ra 2020

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu mới ra hàng ngày, trong đó các phiên bản Mu Online Season 2, Season 6, Season 12, Season 15 là được quan tâm nhiều nhất.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger