Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 23/2Alpha Test: 23/2/2021 (13h)
Open: 23/2Open Beta: 23/2/2021 (13h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Auto reset - auto đua top

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 13h ngày 23/2/2021

Trang chủ: http://mu-vietnam.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 23/2Alpha Test: 23/2/2021 (12h)
Open: 24/2Open Beta: 24/2/2021 (13h)
 

Mu Lục Địa mới ra - Giới hạn top 1 - có auto rs

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Tái Sinh vào 13h ngày 24/2/2021

Trang chủ: http://mulucdia.com

Phiên bản: Ex702

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 23/2Alpha Test: 23/2/2021 (12h)
Open: 25/2Open Beta: 25/2/2021 (13h)
 

Mu Xưng Bá mới ra - Rs miễn phí - game hay - ổn định

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 25/2/2021

Trang chủ: http://muxungba.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 26/2Alpha Test: 26/2/2021 (13h)
Open: 28/2Open Beta: 28/2/2021 (13h)
 

Muonlines2.Vn mới ra - Lối chơi cài cuốc giá trị item

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Ma Thuật vào 13h ngày 28/2/2021

Trang chủ: http://muonlines2.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protech

 

Mu Hà Nội mới ra - Mu ổn định đông người và lâu dài

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 12h ngày 3/3/2021

Trang chủ: http://mu9x.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mu Hà Nội

 

Dart Mu S15 New mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Limited X100 - Progressive Rewards vào ngày 20/2/2021

Trang chủ: https://www.dartmu.com/

Phiên bản: Season 15

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat Professional

Mu vip
Alpha: 27/2Alpha Test: 27/2/2021 (1h)
Open: 2/3Open Beta: 2/3/2021 (13h)
 

Mu Việt 24h mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 2/3/2021

Trang chủ: http://muviet24h.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

Mu vip
Alpha: 26/2Alpha Test: 26/2/2021 (19h)
Open: 28/2Open Beta: 28/2/2021 (19h)
 

Mu Cxc mới ra - Free toàn tập

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 28/2/2021

Trang chủ: http://mucxc.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 26/1Alpha Test: 26/1/2021 (13h)
Open: 30/1Open Beta: 30/1/2021 (13h)
 

Mu Season 2.0 Cổ Xưa mới ra - Phiên bản season 2.0 đặc biệt

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Ma Thuật vào 13h ngày 30/1/2021

Trang chủ: http://ss2.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 10/2Alpha Test: 10/2/2021 (10h)
Open: 13/2Open Beta: 13/2/2021 (13h)
 

Thiên Mệnh mới ra - Miễn phí 100%, train rớt wcoin

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Huyền Vũ vào 13h ngày 13/2/2021

Trang chủ: http://thienmenhmu.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 200x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameshield

Mu vip
Alpha: 24/2Alpha Test: 24/2/2021 (12h)
Open: 26/2Open Beta: 26/2/2021 (13h)
 

Mu Chí Tôn mới ra - Auto reset - auto đua top

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Truyền Thuyết vào 13h ngày 26/2/2021

Trang chủ: http://muchiton.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 4/3Alpha Test: 4/3/2021 (13h)
Open: 6/3Open Beta: 6/3/2021 (13h)
 

Mu Thái Dương mới ra - Không top nạp - auto reset

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 6/3/2021

Trang chủ: http://muthaiduong.net

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 125x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguarnd

Mu vip
Alpha: 17/2Alpha Test: 17/2/2021 (13h)
Open: 19/2Open Beta: 19/2/2021 (13h)
 

Mu Tiên Linh mới ra - Khai mở máy chủ zeus - lãnh địa sơ

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Zeus - Lãnh Địa Sơ Khai vào 13h ngày 19/2/2021

Trang chủ: http://mutienlinh.vn/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 500x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 5/4Alpha Test: 5/4/2021 (13h)
Open: 7/3Open Beta: 7/3/2021 (13h)
 

Mu-Truyenky.Vn mới ra - Không webshop,không item full

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Hào Kiệt vào 13h ngày 7/3/2021

Trang chủ: http://mu-truyenky.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

Mu vip
Alpha: 8/2Alpha Test: 8/2/2021 (20h)
Open: 15/2Open Beta: 15/2/2021 (20h)
 

Mu-Familymart.Com mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Zen Free 100% vào 20h ngày 15/2/2021

Trang chủ: http://mu-familymart.com/zen/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps

Mu vip
Alpha: 25/1Alpha Test: 25/1/2021 (13h)
Open: 30/1Open Beta: 30/1/2021 (13h)
 

Muss16 - Huynh Đệ mới ra - Không webshop, không tốn tiền reset

Mu mới ra tháng 1 2021 - Mở máy chủ Muss16 - Huynh Đệ vào 13h ngày 30/1/2021

Trang chủ: http://mu.choi24h.net/events/

Phiên bản: Season 16

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igcn

Mu vip
Alpha: 24/2Alpha Test: 24/2/2021 (13h)
Open: 27/2Open Beta: 27/2/2021 (13h)
 

Mu Việt mới ra - Chuẩn cày cuốc, không mốc nạp

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 27/2/2021

Trang chủ: http://muvietss2.com.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Vip

Mu vip
Alpha: 26/2Alpha Test: 26/2/2021 (13h)
Open: 28/2Open Beta: 28/2/2021 (13h)
 

Mu Thiên Vương mới ra - Free 99% - bán tất cả tại bar loren

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Vương vào 13h ngày 28/2/2021

Trang chủ: http://mu-thienvuong.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protection

Mu vip
Alpha: 25/2Alpha Test: 25/2/2021 (14h)
Open: 28/2Open Beta: 28/2/2021
 

Muhanoi2005.Vn mới ra - Autoreset - không webshop

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Icarus vào ngày 28/2/2021

Trang chủ: http://muhanoi2005.vn/

Phiên bản: Season 2

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 7/2Alpha Test: 7/2/2021 (22h)
Open: 2/3Open Beta: 2/3/2021 (18h)
 

Mu-Kaimas S15 mới ra - Dynamic rates, powerful anti cheat

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Mu-Kaimas S15 X50 X500 X9999 vào 18h ngày 2/3/2021

Trang chủ: https://mu-kaimas.lt

Phiên bản: Season 15

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Custom Gameguard Special Anti Hacks

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

21
21. Mu Long Biên.Com - Mu Season 6.5 mới ra - Custom classic - siêu pet xdame
- Server:
Long Biên 
- Alpha:Alpha Test:
28/228/2/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.5
- Open:Open Beta:
1/31/3/2021 (19h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Long Biên.Com mới ra - Custom classic - siêu pet xdame

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Long Biên vào 19h ngày 1/3/2021

Exp: 3000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

22
22. Mu-Kaimas S15 - Mu Season 15 mới ra - Dynamic rates, powerful anti cheat
- Server:
Mu-Kaimas S15 X50 X500 X9999 
- Alpha:Alpha Test:
7/27/2/2021 (22h)
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
2/32/3/2021 (18h)
Open Beta ngày mai
 

Mu-Kaimas S15 mới ra - Dynamic rates, powerful anti cheat

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Mu-Kaimas S15 X50 X500 X9999 vào 18h ngày 2/3/2021

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Custom Gameguard Special Anti Hacks

23
23. Mu Hà Nội - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 100% không webshop
- Server:
Anubis 
- Alpha:Alpha Test:
28/228/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/32/3/2021 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Hà Nội mới ra - Miễn phí 100% không webshop

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Anubis vào 13h ngày 2/3/2021

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

24
24. Mu Việt 24h - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - keep point - offattack
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
27/227/2/2021 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/32/3/2021 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Việt 24h mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 2/3/2021

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

25
25. Mu Gamethuvn - Mu Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc
- Server:
Davias 
- Alpha:Alpha Test:
28/228/2/2021 (11h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/32/3/2021 (11h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Gamethuvn mới ra - Mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Davias vào 11h ngày 2/3/2021

Exp: 99999x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

26
26. Mu Thiên Sứ - Mu Season 6.3 mới ra - Chuẩn cày cuốc , đồ có giá trị cao
- Server:
Thiên Sứ 
- Alpha:Alpha Test:
1/31/3/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/32/3/2021 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Thiên Sứ mới ra - Chuẩn cày cuốc , đồ có giá trị cao

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 13h ngày 2/3/2021

Exp: 75x - Drop: 1%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chetguard

27
27. Mu Korea Mới 2021 - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí hơn 600 set đồ vip full
- Server:
Thần Long 
- Alpha:Alpha Test:
1/31/3/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/33/3/2021 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Korea Mới 2021 mới ra - Miễn phí hơn 600 set đồ vip full

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 3/3/2021

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

28
28. Mu Hà Nội - Mu Season 6.3 mới ra - Auto reset , max wing 3
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
1/31/3/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
3/33/3/2021 (12h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Hà Nội mới ra - Auto reset , max wing 3

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 12h ngày 3/3/2021

Exp: 200x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

29
29. Topmuonline.Net New! - Mu Season 12 mới ra - Grand opening, new nice no res sv
- Server:
No Reset X5 Svv 
- Alpha:Alpha Test:
2/32/3/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
3/33/3/2021
Alpha Test ngày mai
 

Topmuonline.Net New! mới ra - Grand opening, new nice no res sv

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ No Reset X5 Svv vào ngày 3/3/2021

Exp: 5x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

30
30. Mu Hà Nội - Mu Season 6.9 mới ra - Mu ổn định đông người và lâu dài
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
1/31/3/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/33/3/2021 (12h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Hà Nội mới ra - Mu ổn định đông người và lâu dài

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 12h ngày 3/3/2021

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mu Hà Nội

31
31. Starredmu.Com New !! - Mu Season 12 mới ra - No webshop, new open, many players
- Server:
X500~X100 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
4/34/3/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
4/34/3/2021
 

Starredmu.Com New !! mới ra - No webshop, new open, many players

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ X500~X100 Dynamic vào ngày 4/3/2021

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

32
32. Mu Quyền Năng - Mu Season 6.3 mới ra - Miễn phí - no webshop ,ss6.3
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
2/32/3/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
4/34/3/2021 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Quyền Năng mới ra - Miễn phí - no webshop ,ss6.3

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 4/3/2021

Exp: 200x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

33
33. Mu Đại Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Không webshop,không mốc nạp box
- Server:
Bất Diệt 
- Alpha:Alpha Test:
3/33/3/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/35/3/2021 (14h)
 

Mu Đại Việt mới ra - Không webshop,không mốc nạp box

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 14h ngày 5/3/2021

Exp: 50x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

34
34. Game Thủ Mu - Mu Season 6.3 mới ra - Auto reset cộng hưởng max 2 op
- Server:
Davias 
- Alpha:Alpha Test:
4/34/3/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
6/36/3/2021 (13h)
 

Game Thủ Mu mới ra - Auto reset cộng hưởng max 2 op

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Davias vào 13h ngày 6/3/2021

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

35
35. Mu Thái Dương - Mu Season 6.3 mới ra - Không top nạp - auto reset
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
4/34/3/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
6/36/3/2021 (13h)
 

Mu Thái Dương mới ra - Không top nạp - auto reset

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 6/3/2021

Exp: 125x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguarnd

36
36. Mu-Truyenky.Vn - Mu Season 2 mới ra - Không webshop,không item full
- Server:
Máy Chủ Hào Kiệt 
- Alpha:Alpha Test:
5/45/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
7/37/3/2021 (13h)
 

Mu-Truyenky.Vn mới ra - Không webshop,không item full

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Hào Kiệt vào 13h ngày 7/3/2021

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

37
37. Mu Truyền Kỳ 2021vip - Mu Season 6.9 mới ra - Cày cuốc max wing 3 - code set chao
- Server:
Thần Long 
- Alpha:Alpha Test:
5/35/3/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
7/37/3/2021 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ 2021vip mới ra - Cày cuốc max wing 3 - code set chao

Mu mới ra tháng 3 2021 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 7/3/2021

Exp: 200x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

38
38. Mu Cao Thủ Vip - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí full thần socket +15
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Cao Thủ Vip mới ra - Miễn phí full thần socket +15

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

39
39. Muhanoi2005.Vn - Mu Season 2 mới ra - Autoreset - không webshop
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
25/225/2/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021
Open Beta hôm qua
 

Muhanoi2005.Vn mới ra - Autoreset - không webshop

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Icarus vào ngày 28/2/2021

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

40
40. Muonlines2.Vn - Mu Season 2 mới ra - Lối chơi cài cuốc giá trị item
- Server:
Ma Thuật 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Muonlines2.Vn mới ra - Lối chơi cài cuốc giá trị item

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Ma Thuật vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protech

41
41. Mu Thiên Vương - Mu Season 6.9 mới ra - Free 99% - bán tất cả tại bar loren
- Server:
Thiên Vương 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Thiên Vương mới ra - Free 99% - bán tất cả tại bar loren

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Vương vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protection

42
42. Mu Hà Nội - Mu Season 6.3 mới ra - Chuẩn mu hà nội - max wing 3
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
25/225/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hà Nội mới ra - Chuẩn mu hà nội - max wing 3

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

43
43. Mu2003 - Mu Season 2 mới ra - Mu chuẩn cày cuốc đông người chơi
- Server:
Stadium 
- Alpha:Alpha Test:
25/225/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu2003 mới ra - Mu chuẩn cày cuốc đông người chơi

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Stadium vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk Pro

44
44. Mu Linh Vương - Mu Season 6 mới ra - Train ra đồ ecl và các loại ngọc
- Server:
Angel 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (14h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Linh Vương mới ra - Train ra đồ ecl và các loại ngọc

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Angel vào 14h ngày 28/2/2021

Exp: 200x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatanti

45
45. Mu Cxc - Mu Season 6.9 mới ra - Free toàn tập
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Cxc mới ra - Free toàn tập

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 28/2/2021

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

46
46. Mu Hà Nội Ss6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Free 100%,no webshop,max wing 3
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hà Nội Ss6.3 mới ra - Free 100%,no webshop,max wing 3

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm Pro

47
47. Mu Hà Nội - Mu Season 6.3 mới ra - Miễn phí 99% không webshop autoress
- Server:
Máy Chủ Stadium 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hà Nội mới ra - Miễn phí 99% không webshop autoress

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Stadium vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

48
48. Mu Game Thủ Việt Nam - Mu Season 6.15 mới ra - Miễn phí, không webshop, cày cuốc
- Server:
Chí Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
26/226/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Game Thủ Việt Nam mới ra - Miễn phí, không webshop, cày cuốc

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

49
49. Mu-Vtc.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Thống lĩnh tranh tài .max wing ss15
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
27/227/2/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (14h)
Open Beta hôm qua
 

Mu-Vtc.Com mới ra - Thống lĩnh tranh tài .max wing ss15

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 14h ngày 28/2/2021

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

50
50. Mu-Custom.Online - Mu Season 6.9 mới ra - Like chia sẻ game nhận 500k wcionc
- Server:
Đẳng Cấp 
- Alpha:Alpha Test:
27/227/2/2021 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu-Custom.Online mới ra - Like chia sẻ game nhận 500k wcionc

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Đẳng Cấp vào 13h ngày 28/2/2021

Exp: 2000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

51
51. Diamondmu.Com Nores! - Mu Season 14 mới ra - New: jewels, exc options, invasions
- Server:
Noreset X10 
- Alpha:Alpha Test:
28/228/2/2021
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
28/228/2/2021
Open Beta hôm qua
 

Diamondmu.Com Nores! mới ra - New: jewels, exc options, invasions

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Noreset X10 vào ngày 28/2/2021

Exp: 10x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

52
52. Mu Việt - Mu Season 2 mới ra - Chuẩn cày cuốc, không mốc nạp
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
24/224/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
27/227/2/2021 (13h)
 

Mu Việt mới ra - Chuẩn cày cuốc, không mốc nạp

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 27/2/2021

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Vip

53
53. Goblin Mu New Server - Mu Season 9 mới ra - High online ! many players online !
- Server:
X100 Dynamic Exp 
- Alpha:Alpha Test:
27/227/2/2021
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
27/227/2/2021
 

Goblin Mu New Server mới ra - High online ! many players online !

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ X100 Dynamic Exp vào ngày 27/2/2021

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

54
54. Muhanoi2009.Vn - Mu Season 6.3 mới ra - Ko web shop, ko item full, item ngọ
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
25/225/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
27/227/2/2021 (13h)
 

Muhanoi2009.Vn mới ra - Ko web shop, ko item full, item ngọ

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 27/2/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

55
55. Mu Thiên Sứ - Mu Season 6.3 mới ra - Chuẩn cày cuốc , đồ đạc có giá trị
- Server:
Thiên Sứ 
- Alpha:Alpha Test:
25/225/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
27/227/2/2021 (14h)
 

Mu Thiên Sứ mới ra - Chuẩn cày cuốc , đồ đạc có giá trị

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 14h ngày 27/2/2021

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

56
56. Mu Mới Open - Mu Season 6.15 mới ra - Hệ thống thú cuõi, item mới lạ, res
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
25/225/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
27/227/2/2021 (13h)
 

Mu Mới Open mới ra - Hệ thống thú cuõi, item mới lạ, res

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 27/2/2021

Exp: 100x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

57
57. Mu Bảo Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay - online đông - có auto
- Server:
Hùng Bá 
- Alpha:Alpha Test:
25/225/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/227/2/2021 (13h)
 

Mu Bảo Việt mới ra - Game hay - online đông - có auto

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Hùng Bá vào 13h ngày 27/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

58
58. Mu-Kc89.Com - Mu Season 6.9 mới ra - Chia sẻ inbox page nhận 200k wcionc
- Server:
Rồng Đỏ 
- Alpha:Alpha Test:
25/225/2/2021 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/227/2/2021 (13h)
 

Mu-Kc89.Com mới ra - Chia sẻ inbox page nhận 200k wcionc

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Rồng Đỏ vào 13h ngày 27/2/2021

Exp: 2000x - Drop: 70%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

59
59. Mu Hà Nội - Season 2 - Mu Season 2 mới ra - Auto reset - không webshop
- Server:
Khải Hoàn 
- Alpha:Alpha Test:
24/224/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
26/226/2/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội - Season 2 mới ra - Auto reset - không webshop

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Khải Hoàn vào 13h ngày 26/2/2021

Exp: 75x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập

60
60. Mu Vn-Ss6.Vn - Mu Season 6.3 mới ra - Không top nạp - event sôi động
- Server:
Thần Long 
- Alpha:Alpha Test:
24/224/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
26/226/2/2021 (13h)
 

Mu Vn-Ss6.Vn mới ra - Không top nạp - event sôi động

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 26/2/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

61
61. Mu Đam Mê - Mu Season 6.15 mới ra - Free- cầy wcoi- thu mua ex rác
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
25/225/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
26/226/2/2021 (13h)
 

Mu Đam Mê mới ra - Free- cầy wcoi- thu mua ex rác

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 26/2/2021

Exp: 300x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

62
62. Mu Long Biên .Net - Mu Season 6.5 mới ra - Sever custom- hệ thống siêu pét vip
- Server:
Long Biên 
- Alpha:Alpha Test:
24/224/2/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.5
- Open:Open Beta:
26/226/2/2021 (19h)
 

Mu Long Biên .Net mới ra - Sever custom- hệ thống siêu pét vip

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Long Biên vào 19h ngày 26/2/2021

Exp: 3000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

63
63. Mu Chí Tôn - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - auto đua top
- Server:
Truyền Thuyết 
- Alpha:Alpha Test:
24/224/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/226/2/2021 (13h)
 

Mu Chí Tôn mới ra - Auto reset - auto đua top

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Truyền Thuyết vào 13h ngày 26/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

64
64. Mu Xưng Bá - Mu Season 6.9 mới ra - Rs miễn phí - game hay - ổn định
- Server:
Thiên Bình 
- Alpha:Alpha Test:
23/223/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/225/2/2021 (13h)
 

Mu Xưng Bá mới ra - Rs miễn phí - game hay - ổn định

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 25/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

65
65. Muonlineplay.Com New - Mu Season 15 mới ra - No webshop, new sv open, ss15 pro
- Server:
Fast X1000 - Stats Stay 
- Alpha:Alpha Test:
22/222/2/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
24/224/2/2021
 

Muonlineplay.Com New mới ra - No webshop, new sv open, ss15 pro

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Fast X1000 - Stats Stay vào ngày 24/2/2021

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

66
66. Mu Thiên Quyền - Mu Season 6.15 mới ra - Siêu boss 24h . thời đại anh hùng
- Server:
Thần Ma 
- Alpha:Alpha Test:
23/223/2/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
24/224/2/2021 (14h)
 

Mu Thiên Quyền mới ra - Siêu boss 24h . thời đại anh hùng

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thần Ma vào 14h ngày 24/2/2021

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

67
67. Mu Lục Địa - Mu Ex702 mới ra - Giới hạn top 1 - có auto rs
- Server:
Tái Sinh 
- Alpha:Alpha Test:
23/223/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Ex702
- Open:Open Beta:
24/224/2/2021 (13h)
 

Mu Lục Địa mới ra - Giới hạn top 1 - có auto rs

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Tái Sinh vào 13h ngày 24/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

68
68. Mu-Vtc - Mu Season 6.9 mới ra - Nguyên thủy- cầy cuốc- ổn định
- Server:
Anubis 
- Alpha:Alpha Test:
21/221/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
23/223/2/2021 (13h)
 

Mu-Vtc mới ra - Nguyên thủy- cầy cuốc- ổn định

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Anubis vào 13h ngày 23/2/2021

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

69
69. Mu Việt Nam - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - auto đua top
- Server:
Thiên Sứ 
- Alpha:Alpha Test:
23/223/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
23/223/2/2021 (13h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Auto reset - auto đua top

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 13h ngày 23/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

70
70. Mu Bất Diệt 2021 New - Mu Season 6.9 mới ra - Cày cuốc+ tặng 500 set đồ vip full
- Server:
Huyền Thoại Mới 
- Alpha:Alpha Test:
20/220/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/222/2/2021 (14h)
 

Mu Bất Diệt 2021 New mới ra - Cày cuốc+ tặng 500 set đồ vip full

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại Mới vào 14h ngày 22/2/2021

Exp: 999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

71
71. Mu Thiên Tướng - Mu Season 6.15 mới ra - Reset miễn phí - nhiều sự kiện
- Server:
Sinh Tử 
- Alpha:Alpha Test:
20/220/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
22/222/2/2021 (13h)
 

Mu Thiên Tướng mới ra - Reset miễn phí - nhiều sự kiện

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Sinh Tử vào 13h ngày 22/2/2021

Exp: 200x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

72
72. Mu Anh Hùng - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - keep point - offattack
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
18/218/2/2021 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/221/2/2021 (13h)
 

Mu Anh Hùng mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 21/2/2021

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

73
73. Musinhtu.Net - Mu Season 6.3 mới ra - K top nạp - k web shop
- Server:
Devil 
- Alpha:Alpha Test:
19/219/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
21/221/2/2021
 

Musinhtu.Net mới ra - K top nạp - k web shop

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Devil vào ngày 21/2/2021

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

74
74. Mu-Huyenthoai.Com - Mu Season 6.9 mới ra - Like chia sẻ game nhận 500k wcionc
- Server:
Chống Covid 
- Alpha:Alpha Test:
19/219/2/2021 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/221/2/2021 (13h)
 

Mu-Huyenthoai.Com mới ra - Like chia sẻ game nhận 500k wcionc

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Chống Covid vào 13h ngày 21/2/2021

Exp: 2000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

75
75. Mu Cuồng Long - Mu Season 6.9 mới ra - Hay - dễ chơi - miễn phí
- Server:
Khát Vọng 
- Alpha:Alpha Test:
19/219/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/221/2/2021 (13h)
 

Mu Cuồng Long mới ra - Hay - dễ chơi - miễn phí

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Khát Vọng vào 13h ngày 21/2/2021

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

76
76. Muwebzen.Vn - Mu Season 2 mới ra - ⭐️ season 2 đột phá ⭐️ auto reset ⭐
- Server:
Tân Sữu 
- Alpha:Alpha Test:
18/218/2/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
20/220/2/2021 (14h)
 

Muwebzen.Vn mới ra - ⭐️ season 2 đột phá ⭐️ auto reset ⭐

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Tân Sữu vào 14h ngày 20/2/2021

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

77
77. Dart Mu S15 New - Mu Season 15 mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!
- Server:
Limited X100 - Progressive Rewards 
- Alpha:Alpha Test:
19/219/2/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
20/220/2/2021
 

Dart Mu S15 New mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Limited X100 - Progressive Rewards vào ngày 20/2/2021

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat Professional

78
78. Mu Thanh Long - Mu Ex702 mới ra - Giới hạn rs - có auto in game
- Server:
Quận 3 
- Alpha:Alpha Test:
18/218/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Ex702
- Open:Open Beta:
20/220/2/2021 (13h)
 

Mu Thanh Long mới ra - Giới hạn rs - có auto in game

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Quận 3 vào 13h ngày 20/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

79
79. Mu Fpt Chuẩn Webzen - Mu Season 2 mới ra - Không webshop - không item full
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
17/217/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
20/220/2/2021 (13h)
 

Mu Fpt Chuẩn Webzen mới ra - Không webshop - không item full

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 20/2/2021

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Pro

80
80. Mu Hanois69 - Mu Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc
- Server:
Hoàng Kim  
- Alpha:Alpha Test:
18/218/2/2021 (11h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/220/2/2021 (11h)
 

Mu Hanois69 mới ra - Mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 11h ngày 20/2/2021

Exp: 5000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheart Guard

81
81. Mu Độc Tôn - Mu Season 6.9 mới ra - Phiên bản classic hoài niệm
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
19/219/2/2021 (11h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/220/2/2021 (13h)
 

Mu Độc Tôn mới ra - Phiên bản classic hoài niệm

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 20/2/2021

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldmu

82
82. Icemu - Mu Season 16 mới ra - Starting 05/02/2021 / dynamic exp
- Server:
Ovh 
- Alpha:Alpha Test:
5/25/2/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
19/219/2/2021 (12h)
 

Icemu mới ra - Starting 05/02/2021 / dynamic exp

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Ovh vào 12h ngày 19/2/2021

Exp: 25x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

83
83. Mu Tiên Linh - Mu Season 6.3 mới ra - Khai mở máy chủ zeus - lãnh địa sơ
- Server:
Khai Mở Máy Chủ Zeus - Lãnh Địa Sơ Khai 
- Alpha:Alpha Test:
17/217/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
19/219/2/2021 (13h)
 

Mu Tiên Linh mới ra - Khai mở máy chủ zeus - lãnh địa sơ

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Zeus - Lãnh Địa Sơ Khai vào 13h ngày 19/2/2021

Exp: 500x - Drop: 60%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

84
84. Mu Hà Nội - Mu Season 6.3 mới ra - Auto reset - max wing 3
- Server:
Mu Hà Nội 
- Alpha:Alpha Test:
17/217/2/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
19/219/2/2021 (14h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Auto reset - max wing 3

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Mu Hà Nội vào 14h ngày 19/2/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

85
85. Mu Hà Nội - Mu Season 6.3 mới ra - Auto reset - max wing 3
- Server:
Ma Thuật 
- Alpha:Alpha Test:
17/217/2/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
19/219/2/2021 (14h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Auto reset - max wing 3

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Ma Thuật vào 14h ngày 19/2/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

86
86. Mu Thiên Mẹnh - Mu Season 6.9 mới ra - auto reconnect, fix bug agi
- Server:
Song Long 
- Alpha:Alpha Test:
17/217/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/219/2/2021 (13h)
 

Mu Thiên Mẹnh mới ra - auto reconnect, fix bug agi

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Song Long vào 13h ngày 19/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

87
87. Mu Trống Đồng - Mu Season 6.9 mới ra - Free all
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
18/218/2/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/219/2/2021 (19h)
 

Mu Trống Đồng mới ra - Free all

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 19/2/2021

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

88
88. Mu-Docton.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Like chia sẻ game nhận 200k wcionc
- Server:
Độc Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
17/217/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/219/2/2021 (13h)
 

Mu-Docton.Com mới ra - Like chia sẻ game nhận 200k wcionc

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Độc Tôn vào 13h ngày 19/2/2021

Exp: 2000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

89
89. Mu Khủng Long 2021 - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí khai xuân full lorencia
- Server:
Bá Vương 
- Alpha:Alpha Test:
16/216/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/218/2/2021 (13h)
 

Mu Khủng Long 2021 mới ra - Miễn phí khai xuân full lorencia

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 18/2/2021

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

90
90. Mu Hà Nội Season 2 - Mu Season 2 mới ra - Mu cày quốc,giá trị cao
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
16/216/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
18/218/2/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội Season 2 mới ra - Mu cày quốc,giá trị cao

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 18/2/2021

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

91
91. Muhanoi2005.Vn - Mu Season 2 mới ra - Autoreset ingame ( không webshop )
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
15/215/2/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
18/218/2/2021 (14h)
 

Muhanoi2005.Vn mới ra - Autoreset ingame ( không webshop )

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Icarus vào 14h ngày 18/2/2021

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguart

92
92. Mu Huyết Long - Mu Season 8 mới ra - Phiên bản bom tấn - chơi là nghiện
- Server:
Việt Nam 
- Alpha:Alpha Test:
16/216/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 8
- Open:Open Beta:
18/218/2/2021 (13h)
 

Mu Huyết Long mới ra - Phiên bản bom tấn - chơi là nghiện

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Việt Nam vào 13h ngày 18/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

93
93. Mu-Tienlong.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Ss6.9 plus full custom
- Server:
Tiên Long 
- Alpha:Alpha Test:
17/217/2/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
18/218/2/2021 (19h)
 

Mu-Tienlong.Com mới ra - Ss6.9 plus full custom

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Tiên Long vào 19h ngày 18/2/2021

Exp: 3000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

94
94. Mu Hà Nội Xưa - Mu Season 2 mới ra - Mu hà nội xưa cài cuốc item giá trị
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
15/215/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
17/217/2/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Mu hà nội xưa cài cuốc item giá trị

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 17/2/2021

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

95
95. Mu Phong Vân - Mu Season 2 mới ra - Game không web shop - tính năng mới
- Server:
Sinh Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
15/215/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
17/217/2/2021 (13h)
 

Mu Phong Vân mới ra - Game không web shop - tính năng mới

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Sinh Mệnh vào 13h ngày 17/2/2021

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

96
96. Mu Hồi Ức - Mu Ex702 mới ra - Auto reset trong game - auto đua to
- Server:
Phục Sinh 
- Alpha:Alpha Test:
15/215/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Ex702
- Open:Open Beta:
17/217/2/2021 (13h)
 

Mu Hồi Ức mới ra - Auto reset trong game - auto đua to

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Phục Sinh vào 13h ngày 17/2/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

97
97. Archangel Mu Opening - Mu Season 9 mới ra - Boss every 1 hour, webshop: on !!!!
- Server:
X5000~X1000 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
15/215/2/2021
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
16/216/2/2021
 

Archangel Mu Opening mới ra - Boss every 1 hour, webshop: on !!!!

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ X5000~X1000 Dynamic vào ngày 16/2/2021

Exp: 5000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

98
98. Mu Hoàng Long - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - online đông
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
14/214/2/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/216/2/2021 (13h)
 

Mu Hoàng Long mới ra - Auto reset - online đông

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 16/2/2021

Exp: 300x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

99
99. Mu-Familymart.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Free 100%
- Server:
Zen Free 100% 
- Alpha:Alpha Test:
8/28/2/2021 (20h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
15/215/2/2021 (20h)
 

Mu-Familymart.Com mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Zen Free 100% vào 20h ngày 15/2/2021

Exp: 5000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps

100
100. Mu Thiên Long - Mu Season 6.8 mới ra - Phiên bản fpt - hấp dẫn lôi cuốn
- Server:
Khát Vọng 
- Alpha:Alpha Test:
13/213/2/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.8
- Open:Open Beta:
15/215/2/2021 (13h)
 

Mu Thiên Long mới ra - Phiên bản fpt - hấp dẫn lôi cuốn

Mu mới ra tháng 2 2021 - Mở máy chủ Khát Vọng vào 13h ngày 15/2/2021

Exp: 250x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Mu mới ra là website uy tín giới thiệu danh sách game Mu mới ra hôm nay miễn phí, Mu test hôm nay, Mu Online private. Tổng hợp các server mu lậu mới ra 2021

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu mới ra hàng ngày, trong đó các phiên bản Mu Online Season 2, Season 6, Season 12, Season 15 là được quan tâm nhiều nhất.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET

Hướng dẫn Mu Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger