Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 14/3Alpha Test: 14/3/2023 (13h)
Open: 16/3Open Beta: 16/3/2023 (13h)
 

— Mu Khát Vọng — mới ra - Game hay, online đông

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 16/3/2023

Trang chủ: http://id.mukhatvong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 15/3Alpha Test: 15/3/2023 (13h)
Open: 17/3Open Beta: 17/3/2023 (13h)
 

☺mu Hồi Sinh☺ mới ra - Bom tấn không xịt

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Đại Nam vào 13h ngày 17/3/2023

Trang chủ: http://id.muhoisinh.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 17/3Alpha Test: 17/3/2023 (13h)
Open: 19/3Open Beta: 19/3/2023 (13h)
 

* Mu Phong Thần* mới ra - Bom tấn cần phải chơi

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Sinh Mệnh vào 13h ngày 19/3/2023

Trang chủ: http://id.muphongthan.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 10/3Alpha Test: 10/3/2023 (13h)
Open: 12/3Open Beta: 12/3/2023 (13h)
 

— Mu Xưng Bá — mới ra - Lâu dài, có gộp server

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Bảo Bình vào 13h ngày 12/3/2023

Trang chủ: http://id.muxungba.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 2/2Alpha Test: 2/2/2023 (13h)
Open: 4/2Open Beta: 4/2/2023 (13h)
 

Mu Season 6 Tv mới ra - Đua top openbeta nhận 50tr vnđ

Mu mới ra tháng 2 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 4/2/2023

Trang chủ: http://mus6.tv

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 24/3Alpha Test: 24/3/2023 (13h)
Open: 25/3Open Beta: 25/3/2023 (13h)
 

Mu Trụ Vương mới ra - Mu siêu cày cuốc . không webshop

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Trụ Vương vào 13h ngày 25/3/2023

Trang chủ: http://muss6-vietnam.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack Cao Cấp Nhất Hiện Tại

Mu vip
Alpha: 18/3Alpha Test: 18/3/2023 (12h)
Open: 20/3Open Beta: 20/3/2023 (12h)
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Thiên Long vào 12h ngày 20/3/2023

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

Mu vip
Alpha: 23/3Alpha Test: 23/3/2023 (10h)
Open: 25/3Open Beta: 25/3/2023 (13h)
 

Mu Season mới ra - Phiên bản đột phá custom ss6.9

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Optimus vào 13h ngày 25/3/2023

Trang chủ: http://mu-season.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 5555x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 23/3Alpha Test: 23/3/2023 (10h)
Open: 24/3Open Beta: 24/3/2023 (19h)
 

***Mu Huyền Thoại*** mới ra - Free all, nơi dân cày lên tiếng

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Thiên Mệnh vào 19h ngày 24/3/2023

Trang chủ: https://ht-ss6.pro/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 25/3Alpha Test: 25/3/2023 (18h)
Open: 27/3Open Beta: 27/3/2023 (18h)
 

Mu War Season 6.9 mới ra - Như tên gọi 1 sever pk lôi cuốn

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Mu War Season 6.9 vào 18h ngày 27/3/2023

Trang chủ: https://mu-war.top/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 4/3Alpha Test: 4/3/2023 (18h)
Open: 6/3Open Beta: 6/3/2023 (18h)
 

Mu War mới ra - Như tên gọi 1 sever pk lôi cuốn

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Mu War vào 18h ngày 6/3/2023

Trang chủ: http://mu-war.top/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 24/12Alpha Test: 24/12/2022 (19h)
Open: 24/12Open Beta: 24/12/2022 (19h)
 

Mu Danh Vọng Mobile mới ra - Đua top nhận iphone 14 pro max

Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Open Server 07 vào 19h ngày 24/12/2022

Trang chủ: http://danhvongmobile.com

Phiên bản: Season 6

Exp: 10000x - Drop: 10000%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

Mu vip
Alpha: 9/3Alpha Test: 9/3/2023 (20h)
Open: 11/3Open Beta: 11/3/2023 (20h)
 

Mu Kỵ Sỹ mới ra - Cộng hưởng free - giải trí cao

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Chiến Binh vào 20h ngày 11/3/2023

Trang chủ: http://mukysy.com/

Phiên bản: Season 2

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Lion

Mu vip
Alpha: 10/3Alpha Test: 10/3/2023 (10h)
Open: 12/3Open Beta: 12/3/2023 (10h)
 

Mudaide mới ra - Cày cuốc dễ dàng.

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Devias vào 10h ngày 12/3/2023

Trang chủ: http://mudaide.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

Mu vip
Alpha: 19/3Alpha Test: 19/3/2023 (13h)
Open: 20/3Open Beta: 20/3/2023 (19h)
 

Mu Biên Hoà mới ra - Dân cày cũng như dân chơi

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Davias vào 19h ngày 20/3/2023

Trang chủ: https://mubhss6.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 200x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 

💢luminous Mu💢s17💢 mới ra - 💢unique resets system, new quests

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X100~X10 Dynamic Unique System vào ngày 23/3/2023

Trang chủ: https://www.luminousmu.com/

Phiên bản: Season 17

Exp: 800x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

Mu vip
Alpha: 21/3Alpha Test: 21/3/2023 (13h)
Open: 22/3Open Beta: 22/3/2023 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Miễn phí 90%, thưởng boss 200k/boss

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 22/3/2023

Trang chủ: https://muhanoi-s6.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu vip
Alpha: 31/3Alpha Test: 31/3/2023 (14h)
Open: 2/4Open Beta: 2/4/2023 (14h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Ko webshop,ko kick nạp,mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 14h ngày 2/4/2023

Trang chủ: http://muss2.pro

Phiên bản: Season 2

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat Pro

Mu vip
Alpha: 8/3Alpha Test: 8/3/2023 (13h)
Open: 12/3Open Beta: 12/3/2023 (13h)
 

Mu Hyon mới ra - Miễn phí , cầy quốc là có

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Hyon vào 13h ngày 12/3/2023

Trang chủ: http://id.muhyonss6.com

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu vip
Alpha: 23/3Alpha Test: 23/3/2023 (19h)
Open: 25/3Open Beta: 25/3/2023 (19h)
 

Mu Hỏa Long mới ra - Miễn phí, max wing 3

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 19h ngày 25/3/2023

Trang chủ: http://muhoalong.info/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Không Thể Hack

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

21
21. - Mu Quốc Tế - - Mu Season 6.9 mới ra - Lâu dài - có gộp mu
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
20/320/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/322/3/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

- Mu Quốc Tế - mới ra - Lâu dài - có gộp mu

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 22/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

22
22. Mu8x.Net - Mu Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Free cho anh em chơi giải trí
- Server:
Muonline 
- Alpha:Alpha Test:
20/320/3/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/322/3/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu8x.Net - Mu Ss6 mới ra - Free cho anh em chơi giải trí

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Muonline vào 13h ngày 22/3/2023

Exp: 3000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

23
23. Mu Hà Nội - Mu Season 6.15 mới ra - Miễn phí 90%, thưởng boss 200k/boss
- Server:
Arena 
- Alpha:Alpha Test:
21/321/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
22/322/3/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Hà Nội mới ra - Miễn phí 90%, thưởng boss 200k/boss

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 22/3/2023

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

24
24. Mu Thiên Tử - Mu Season 6.15 mới ra - Free 100%-siêu custom-nhiều bos
- Server:
Chân Long 
- Alpha:Alpha Test:
21/321/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
22/322/3/2023 (19h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Thiên Tử mới ra - Free 100%-siêu custom-nhiều bos

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Chân Long vào 19h ngày 22/3/2023

Exp: 9999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tuyệt Đối

25
25. Mu De Vuong - Mu Season 6.15 mới ra - Mu mien phi
- Server:
Free 2023 
- Alpha:Alpha Test:
21/321/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
22/322/3/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu De Vuong mới ra - Mu mien phi

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Free 2023 vào 13h ngày 22/3/2023

Exp: 9999x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

26
26. 💢luminous Mu💢s17💢 - Mu Season 17 mới ra - 💢unique resets system, new quests
- Server:
X100~X10 Dynamic Unique System 
- Alpha:Alpha Test:
22/322/3/2023
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
23/323/3/2023
Alpha Test hôm nay
 

💢luminous Mu💢s17💢 mới ra - 💢unique resets system, new quests

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X100~X10 Dynamic Unique System vào ngày 23/3/2023

Exp: 800x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

27
27. — Mu Độc Tôn — - Mu Season 6.9 mới ra - Huyền thoại trở lại, free 99%
- Server:
Vĩnh Cửu 
- Alpha:Alpha Test:
21/321/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
23/323/3/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

— Mu Độc Tôn — mới ra - Huyền thoại trở lại, free 99%

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Vĩnh Cửu vào 13h ngày 23/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

28
28. Mu-Noria.Net - Mu Season 6 mới ra - Mu đông người chơi nhất hiện nay
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
21/321/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
23/323/3/2023 (19h)
Open Beta ngày mai
 

Mu-Noria.Net mới ra - Mu đông người chơi nhất hiện nay

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 23/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamegurad

29
29. Muhn2003 - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí không webshop
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
22/322/3/2023 (20h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
23/323/3/2023 (10h)
Alpha Test hôm nay
 

Muhn2003 mới ra - Miễn phí không webshop

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 23/3/2023

Exp: 1500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igk

30
30. * Mu Chúa Tể * - Mu Season 6.9 mới ra - Chơi là nghiền, top sét +11
- Server:
Độc Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
22/322/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
24/324/3/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

* Mu Chúa Tể * mới ra - Chơi là nghiền, top sét +11

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Độc Tôn vào 13h ngày 24/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

31
31. Mu Việt Nam Season 6 - Mu Season 6.3 mới ra - Không custom - lối chơi độc đáo
- Server:
Bóng Ma 
- Alpha:Alpha Test:
22/322/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
24/324/3/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Việt Nam Season 6 mới ra - Không custom - lối chơi độc đáo

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Bóng Ma vào 13h ngày 24/3/2023

Exp: 300x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

32
32. ***Mu Huyền Thoại*** - Mu Season 6.15 mới ra - Free all, nơi dân cày lên tiếng
- Server:
Khai Mở Máy Chủ Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
23/323/3/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
24/324/3/2023 (19h)
Alpha Test ngày mai
 

***Mu Huyền Thoại*** mới ra - Free all, nơi dân cày lên tiếng

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Thiên Mệnh vào 19h ngày 24/3/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

33
33. Muviet24h.Vn Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Nguyên thủy - không danh hiệu
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
23/323/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
24/324/3/2023 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Muviet24h.Vn Ss6 mới ra - Nguyên thủy - không danh hiệu

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 24/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

34
34. Mu Xanh Ss2 Pro - Mu Season 2 mới ra - Phiên bản đồ xanh chậm cầy cực
- Server:
Mu Xanh S2 
- Alpha:Alpha Test:
21/321/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
25/325/3/2023 (13h)
Alpha Test hôm qua
 

Mu Xanh Ss2 Pro mới ra - Phiên bản đồ xanh chậm cầy cực

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Mu Xanh S2 vào 13h ngày 25/3/2023

Exp: 30x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

35
35. — Mu Tranh Bá — - Mu Season 6.9 mới ra - Có gộp sv, free 99%
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
23/323/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/325/3/2023 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

— Mu Tranh Bá — mới ra - Có gộp sv, free 99%

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 25/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

36
36. 💥 Magnific Muonline - Mu Season 16 mới ra - 💥 custom unlimited reset system!!!
- Server:
X5000 Dynamic Progressive Rewards 
- Alpha:Alpha Test:
24/324/3/2023
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
25/325/3/2023
 

💥 Magnific Muonline mới ra - 💥 custom unlimited reset system!!!

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X5000 Dynamic Progressive Rewards vào ngày 25/3/2023

Exp: 5000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

37
37. Mu-Kaimas S3e6 X1000 - Mu Season 3 mới ra - 30% custom drops
- Server:
X1000 Premium Server 
- Alpha:Alpha Test:
19/319/3/2023 (3h)
- Phiên Bản:
Season 3
- Open:Open Beta:
25/325/3/2023 (23h)
 

Mu-Kaimas S3e6 X1000 mới ra - 30% custom drops

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X1000 Premium Server vào 23h ngày 25/3/2023

Exp: 1000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Anti Hack System

38
38. Mu Season - Mu Season 6.9 mới ra - Phiên bản đột phá custom ss6.9
- Server:
Optimus 
- Alpha:Alpha Test:
23/323/3/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/325/3/2023 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Season mới ra - Phiên bản đột phá custom ss6.9

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Optimus vào 13h ngày 25/3/2023

Exp: 5555x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

39
39. Mu Thiên Tử - Mu Season 6.9 mới ra - Mu season 6.9 mới ra - train wcoin
- Server:
Thiên Tử 
- Alpha:Alpha Test:
23/323/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/325/3/2023 (19h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Thiên Tử mới ra - Mu season 6.9 mới ra - train wcoin

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 19h ngày 25/3/2023

Exp: 1000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

40
40. Mu Trụ Vương - Mu Season 6.9 mới ra - Mu siêu cày cuốc . không webshop
- Server:
Trụ Vương 
- Alpha:Alpha Test:
24/324/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/325/3/2023 (13h)
 

Mu Trụ Vương mới ra - Mu siêu cày cuốc . không webshop

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Trụ Vương vào 13h ngày 25/3/2023

Exp: 500x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack Cao Cấp Nhất Hiện Tại

41
41. Muvietxua - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99% không webshop
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
24/324/3/2023 (22h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/325/3/2023 (10h)
 

Muvietxua mới ra - Miễn phí 99% không webshop

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Noria vào 10h ngày 25/3/2023

Exp: 1500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igk

42
42. Mu Hỏa Long - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí, max wing 3
- Server:
Hoàng Long 
- Alpha:Alpha Test:
23/323/3/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/325/3/2023 (19h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Hỏa Long mới ra - Miễn phí, max wing 3

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 19h ngày 25/3/2023

Exp: 999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Không Thể Hack

43
43. Mu Thần Thoại - Mu Season 6.9 mới ra - Đồ họa đẹp-miễn phí-không top nạp
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
22/322/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/325/3/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Thần Thoại mới ra - Đồ họa đẹp-miễn phí-không top nạp

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 25/3/2023

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard (Chống Hack Hoàn Hảo)

44
44. Game Thủ 9x - Mu Season 2 mới ra - Siêu phẩm dành cho anh em thế hệ 9x
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
20/320/3/2023 (12h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
25/325/3/2023 (19h)
 

Game Thủ 9x mới ra - Siêu phẩm dành cho anh em thế hệ 9x

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 25/3/2023

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Live Guard

45
45. * Mu Truyền Kỳ * - Mu Season 6.9 mới ra - Lâu dài, auto reset, đông vui
- Server:
Hàn Quốc 
- Alpha:Alpha Test:
24/324/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/326/3/2023 (13h)
 

* Mu Truyền Kỳ * mới ra - Lâu dài, auto reset, đông vui

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Hàn Quốc vào 13h ngày 26/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

46
46. Mu-Hoanggia.Vn - Mu Season 2 mới ra - Không mốc nạp
- Server:
Vĩnh Cửu 
- Alpha:Alpha Test:
24/324/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
26/326/3/2023 (13h)
 

Mu-Hoanggia.Vn mới ra - Không mốc nạp

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Vĩnh Cửu vào 13h ngày 26/3/2023

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

47
47. Damagemu Pvp X5000 - Mu Season 16 mới ra - S16 premium server files, unique
- Server:
X5000s16 
- Alpha:Alpha Test:
26/326/3/2023 (23h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
26/326/3/2023 (23h)
 

Damagemu Pvp X5000 mới ra - S16 premium server files, unique

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X5000s16 vào 23h ngày 26/3/2023

Exp: 5000x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Premium Louis Antihacks

48
48. Mu War Season 6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Như tên gọi 1 sever pk lôi cuốn
- Server:
Mu War Season 6.9 
- Alpha:Alpha Test:
25/325/3/2023 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/327/3/2023 (18h)
 

Mu War Season 6.9 mới ra - Như tên gọi 1 sever pk lôi cuốn

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Mu War Season 6.9 vào 18h ngày 27/3/2023

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

49
49. ⭐️ Muonlineplay.Com - Mu Season 15 mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies!!
- Server:
X1000 Stats Stay 
- Alpha:Alpha Test:
27/327/3/2023
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
28/328/3/2023
 

⭐️ Muonlineplay.Com mới ra - ⭐️new invasions, events, freebies!!

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X1000 Stats Stay vào ngày 28/3/2023

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

50
50. — Mu Hồi Ức — - Mu Season 6.9 mới ra - Lâu dài, chơi đi anh em
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
26/326/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/328/3/2023 (13h)
 

— Mu Hồi Ức — mới ra - Lâu dài, chơi đi anh em

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 28/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

51
51. * Mu Trường Tồn * - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99%
- Server:
Nhân Mã 
- Alpha:Alpha Test:
27/327/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/329/3/2023 (13h)
 

* Mu Trường Tồn * mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Nhân Mã vào 13h ngày 29/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

52
52. Squidmu X50 S17 Prem - Mu Season 17 mới ra - Unique features, dynamic rates
- Server:
Premium Server 
- Alpha:Alpha Test:
20/320/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 17
- Open:Open Beta:
30/330/3/2023 (23h)
 

Squidmu X50 S17 Prem mới ra - Unique features, dynamic rates

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Premium Server vào 23h ngày 30/3/2023

Exp: 50x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Premium Anti Hack Care System By Louis

53
53. Mu Sài Gòn - Mu Season 6.9 mới ra - Hành trình 3 năm
- Server:
Quận 5 
- Alpha:Alpha Test:
30/330/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/41/4/2023 (13h)
 

Mu Sài Gòn mới ra - Hành trình 3 năm

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Quận 5 vào 13h ngày 1/4/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

54
54. Mu Việt Nam - Mu Season 2 mới ra - Ko webshop,ko kick nạp,mu cày cuốc
- Server:
Danh Vọng 
- Alpha:Alpha Test:
31/331/3/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
2/42/4/2023 (14h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Ko webshop,ko kick nạp,mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 14h ngày 2/4/2023

Exp: 50x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat Pro

55
55. Mu Hà Nội Xưa - Mu Season 6.3 mới ra - Phiên bản: season 6.3 - chuẩn webze
- Server:
Thiên Long 
- Alpha:Alpha Test:
31/331/3/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/42/4/2023 (19h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Phiên bản: season 6.3 - chuẩn webze

Mu mới ra tháng 4 2023 - Mở máy chủ Thiên Long vào 19h ngày 2/4/2023

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Hệ Thống Antihack "Shark" Hiệu Quả

56
56. — Mu Thiên Tôn — - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay online đông
- Server:
Quận 8 
- Alpha:Alpha Test:
19/319/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/321/3/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

— Mu Thiên Tôn — mới ra - Game hay online đông

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Quận 8 vào 13h ngày 21/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

57
57. 🌐 Starred Mu - New! - Mu Season 12 mới ra - Special reset rewards and quests!
- Server:
X30 Special  
- Alpha:Alpha Test:
20/320/3/2023
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
21/321/3/2023
Open Beta hôm qua
 

🌐 Starred Mu - New! mới ra - Special reset rewards and quests!

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X30 Special vào ngày 21/3/2023

Exp: 30x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

58
58. Mu-Huyền Vũ.Co S6.15 - Mu Season 6.15 mới ra - Thăng cấp item-full even-chuẩn pk
- Server:
Huyền Vũ 3 
- Alpha:Alpha Test:
20/320/3/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
21/321/3/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu-Huyền Vũ.Co S6.15 mới ra - Thăng cấp item-full even-chuẩn pk

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Huyền Vũ 3 vào 13h ngày 21/3/2023

Exp: 1500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

59
59. Mu Thánh Nữ - Mu Season 6.9 mới ra - Mu thánh nữ - open chính thức 21/3
- Server:
Mu Thánh Nữ 
- Alpha:Alpha Test:
19/319/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/321/3/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Thánh Nữ mới ra - Mu thánh nữ - open chính thức 21/3

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Mu Thánh Nữ vào 13h ngày 21/3/2023

Exp: 200x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

60
60. Muhuyetlong - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99% không webshop
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
20/320/3/2023 (20h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/321/3/2023 (10h)
Open Beta hôm qua
 

Muhuyetlong mới ra - Miễn phí 99% không webshop

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 21/3/2023

Exp: 1500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igk

61
61. Gamemuviet.Net - Mu Season 6.9 mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững
- Server:
Thiên Long 
- Alpha:Alpha Test:
18/318/3/2023 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/320/3/2023 (12h)
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Thiên Long vào 12h ngày 20/3/2023

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

62
62. Mu-Stasium.Com S6.15 - Mu Season 6.15 mới ra - Săn boss up đồ-free 99%-cày cuốc
- Server:
Arena 
- Alpha:Alpha Test:
19/319/3/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
20/320/3/2023 (13h)
 

Mu-Stasium.Com S6.15 mới ra - Săn boss up đồ-free 99%-cày cuốc

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 20/3/2023

Exp: 1500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

63
63. ⚜️ Mu Việt Xưa ⚜️ - Mu Season 6.3 mới ra - Train wcoin miễn phí - free pk
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
19/319/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
20/320/3/2023 (20h)
 

⚜️ Mu Việt Xưa ⚜️ mới ra - Train wcoin miễn phí - free pk

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 20h ngày 20/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

64
64. Mu Biên Hoà - Mu Season 6.15 mới ra - Dân cày cũng như dân chơi
- Server:
Máy Chủ Davias 
- Alpha:Alpha Test:
19/319/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
20/320/3/2023 (19h)
 

Mu Biên Hoà mới ra - Dân cày cũng như dân chơi

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Davias vào 19h ngày 20/3/2023

Exp: 200x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

65
65. * Mu Phong Thần* - Mu Season 6.9 mới ra - Bom tấn cần phải chơi
- Server:
Sinh Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
17/317/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/319/3/2023 (13h)
 

* Mu Phong Thần* mới ra - Bom tấn cần phải chơi

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Sinh Mệnh vào 13h ngày 19/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

66
66. Mu Hà Nội - Nhận Atm - Mu Season 6.3 mới ra - Đua top nhận atm
- Server:
Kundun 
- Alpha:Alpha Test:
17/317/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
19/319/3/2023 (13h)
 

Mu Hà Nội - Nhận Atm mới ra - Đua top nhận atm

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Kundun vào 13h ngày 19/3/2023

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

67
67. ⚜️ Mu Anh Hùng ⚜️ - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset, keep point, offattack
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
16/316/3/2023 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/319/3/2023 (13h)
 

⚜️ Mu Anh Hùng ⚜️ mới ra - Auto reset, keep point, offattack

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 19/3/2023

Exp: 170x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

68
68. Muthanma - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99%
- Server:
Quyền Lực 
- Alpha:Alpha Test:
17/317/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/319/3/2023 (13h)
 

Muthanma mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 19/3/2023

Exp: 500x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

69
69. 🆘mu Quyền Lực - Mu Season 6.9 mới ra - Train drop item quý hiếm
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
18/318/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/319/3/2023 (13h)
 

🆘mu Quyền Lực mới ra - Train drop item quý hiếm

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 19/3/2023

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vippro

70
70. — Mu Hoàng Long — - Mu Season 6.9 mới ra - Lâu dài, có gộp sv
- Server:
Hào Kiệt 
- Alpha:Alpha Test:
16/316/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/318/3/2023 (13h)
 

— Mu Hoàng Long — mới ra - Lâu dài, có gộp sv

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Hào Kiệt vào 13h ngày 18/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

71
71. Mu Đế Vương - Mu Season 6.9 mới ra - Mu free k top nạp mốc nạp box nạp
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
16/316/3/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/318/3/2023 (19h)
 

Mu Đế Vương mới ra - Mu free k top nạp mốc nạp box nạp

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 19h ngày 18/3/2023

Exp: 2000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamesheild Chống Hack 99%

72
72. Mu Season 6 - Mu Season 6.15 mới ra - Siêu phẩm cày cuốc
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
17/317/3/2023 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
18/318/3/2023 (18h)
 

Mu Season 6 mới ra - Siêu phẩm cày cuốc

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 18h ngày 18/3/2023

Exp: 9999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mu Team

73
73. Mu Tình Yêu - Mu Season 6.9 mới ra - Sv hơn 3 năm - cụm9: ước nguyện
- Server:
Ước Nguyện 
- Alpha:Alpha Test:
16/316/3/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/318/3/2023 (19h)
 

Mu Tình Yêu mới ra - Sv hơn 3 năm - cụm9: ước nguyện

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Ước Nguyện vào 19h ngày 18/3/2023

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

74
74. ⚜️ Mu Truyền Kỳ ⚜️ - Mu Season 6.3 mới ra - Cộng hưởng max 2 option
- Server:
Máy Chủ Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
16/316/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
18/318/3/2023 (13h)
 

⚜️ Mu Truyền Kỳ ⚜️ mới ra - Cộng hưởng max 2 option

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 13h ngày 18/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

75
75. Muss2.Org - Mu Season 2 mới ra - Người chơi đông, event thường xuyên
- Server:
Devil 
- Alpha:Alpha Test:
15/315/3/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
18/318/3/2023 (14h)
 

Muss2.Org mới ra - Người chơi đông, event thường xuyên

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Devil vào 14h ngày 18/3/2023

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

76
76. Mu Pkteam - Mu Season 6.9 mới ra - Cày cuốc, item giá trị
- Server:
Lost Tower 
- Alpha:Alpha Test:
16/316/3/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/318/3/2023 (13h)
 

Mu Pkteam mới ra - Cày cuốc, item giá trị

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Lost Tower vào 13h ngày 18/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragoncheat

77
77. Mu Hà Nội - Mu Season 6.3 mới ra - Mu freeeeeeeeeeee
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
16/316/3/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
18/318/3/2023 (19h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Mu freeeeeeeeeeee

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 18/3/2023

Exp: 2000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

78
78. Mu Bless - Mu Season 6.3 mới ra - Không webshop - zen có giá trị
- Server:
Máy Chủ Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
15/315/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
18/318/3/2023 (13h)
 

Mu Bless mới ra - Không webshop - zen có giá trị

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 18/3/2023

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

79
79. Mu Hoàng Kim - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99%,không webshop,cày cuốc
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
17/317/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/318/3/2023 (13h)
 

Mu Hoàng Kim mới ra - Miễn phí 99%,không webshop,cày cuốc

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 18/3/2023

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

80
80. ☺mu Hồi Sinh☺ - Mu Season 6.9 mới ra - Bom tấn không xịt
- Server:
Đại Nam 
- Alpha:Alpha Test:
15/315/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/317/3/2023 (13h)
 

☺mu Hồi Sinh☺ mới ra - Bom tấn không xịt

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Đại Nam vào 13h ngày 17/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

81
81. Mu Phục Mệnh - Mu Season 6.9 mới ra - Mu phục mệnh open 17/3
- Server:
Mu Phục Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
15/315/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/317/3/2023 (13h)
 

Mu Phục Mệnh mới ra - Mu phục mệnh open 17/3

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Mu Phục Mệnh vào 13h ngày 17/3/2023

Exp: 200x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

82
82. ***Mu Truyền Kỳ*** - Mu Season 6.15 mới ra - Free all, nơi dân cày lên ngôi
- Server:
Khai Mở Mc: Nhân Phẩm 
- Alpha:Alpha Test:
16/316/3/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
17/317/3/2023 (19h)
 

***Mu Truyền Kỳ*** mới ra - Free all, nơi dân cày lên ngôi

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Khai Mở Mc: Nhân Phẩm vào 19h ngày 17/3/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

83
83. ▶ Top Mu Online !!!! - Mu Season 16 mới ra - ✅max 2 acc/1 pc ✅no vip ✅freebies!!
- Server:
X1000~X200 
- Alpha:Alpha Test:
15/315/3/2023
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
16/316/3/2023
 

▶ Top Mu Online !!!! mới ra - ✅max 2 acc/1 pc ✅no vip ✅freebies!!

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X1000~X200 vào ngày 16/3/2023

Exp: 1000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard

84
84. — Mu Khát Vọng — - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay, online đông
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
14/314/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/316/3/2023 (13h)
 

— Mu Khát Vọng — mới ra - Game hay, online đông

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 16/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

85
85. Mu Vương - Mu Season 6.15 mới ra - Mu dễ chơi cày là có không xshop
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
14/314/3/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
16/316/3/2023 (14h)
 

Mu Vương mới ra - Mu dễ chơi cày là có không xshop

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 14h ngày 16/3/2023

Exp: 999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mu Team

86
86. * Mu Bất Tử * - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay, online đông
- Server:
Bất Tử 
- Alpha:Alpha Test:
13/313/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
15/315/3/2023 (13h)
 

* Mu Bất Tử * mới ra - Game hay, online đông

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Bất Tử vào 13h ngày 15/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

87
87. Mufpt.Fun - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99%, không webshop
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
14/314/3/2023 (22h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
15/315/3/2023 (11h)
 

Mufpt.Fun mới ra - Miễn phí 99%, không webshop

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Noria vào 11h ngày 15/3/2023

Exp: 1500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igk

88
88. Mu Đồng Nai - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 100% siêu cày cuốc
- Server:
Máy Chủ Takan 
- Alpha:Alpha Test:
14/314/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
15/315/3/2023 (19h)
 

Mu Đồng Nai mới ra - Miễn phí 100% siêu cày cuốc

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Takan vào 19h ngày 15/3/2023

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

89
89. Mu Thiên Tử - Mu Season 6.15 mới ra - Free 1000% - max level 65000
- Server:
Thần Hoàng 
- Alpha:Alpha Test:
14/314/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
15/315/3/2023 (19h)
 

Mu Thiên Tử mới ra - Free 1000% - max level 65000

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Thần Hoàng vào 19h ngày 15/3/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tuyệt Đối

90
90. Mu Hủy Diệt Info - Mu Season 6.15 mới ra - Mu miễn phí
- Server:
Hủy Diệt 
- Alpha:Alpha Test:
15/315/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
15/315/3/2023 (13h)
 

Mu Hủy Diệt Info mới ra - Mu miễn phí

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Hủy Diệt vào 13h ngày 15/3/2023

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

91
91. Mu Giang Sơn Ss6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Lối chơi dễ không đặt nặng cày cuốc
- Server:
Thiên Tử 
- Alpha:Alpha Test:
13/313/3/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
15/315/3/2023 (13h)
 

Mu Giang Sơn Ss6.9 mới ra - Lối chơi dễ không đặt nặng cày cuốc

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 15/3/2023

Exp: 300x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Spk

92
92. 🔥 Diamondmu.Com New - Mu Season 14 mới ra - New excellent options, quests, jwls
- Server:
X50 Limited With Reset Race Event 
- Alpha:Alpha Test:
13/313/3/2023
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
14/314/3/2023
 

🔥 Diamondmu.Com New mới ra - New excellent options, quests, jwls

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ X50 Limited With Reset Race Event vào ngày 14/3/2023

Exp: 50x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

93
93. — Mu Hà Nội Ss6 — - Mu Season 6.9 mới ra - Hay, đông vui
- Server:
Thiên Vương 
- Alpha:Alpha Test:
12/312/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
14/314/3/2023 (13h)
 

— Mu Hà Nội Ss6 — mới ra - Hay, đông vui

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Thiên Vương vào 13h ngày 14/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

94
94. Mu Kim Long - Mu Season 6.9 mới ra - Lối chơi cổ xưa, cày cuốc
- Server:
Long Vương 
- Alpha:Alpha Test:
13/313/3/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
14/314/3/2023 (13h)
 

Mu Kim Long mới ra - Lối chơi cổ xưa, cày cuốc

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Long Vương vào 13h ngày 14/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

95
95. Muvinhdu.Net-Trainwc - Mu Season 6.15 mới ra - Săn boss nhận 200k wc, miễn phí 90%
- Server:
Máy Chủ Titan 
- Alpha:Alpha Test:
13/313/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
14/314/3/2023 (13h)
 

Muvinhdu.Net-Trainwc mới ra - Săn boss nhận 200k wc, miễn phí 90%

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Titan vào 13h ngày 14/3/2023

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

96
96. Mu Hà Nội Ss6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Cày cuốc - nâng cấp item
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
12/312/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
14/314/3/2023 (13h)
 

Mu Hà Nội Ss6.3 mới ra - Cày cuốc - nâng cấp item

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 14/3/2023

Exp: 200x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard Pro

97
97. ⭐️ Mu Hà Nội ⭐️ - Mu Season 6.9 mới ra - Trian 10wc /quái , 20k wc / 1 boss
- Server:
Hà Nội 
- Alpha:Alpha Test:
11/311/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
13/313/3/2023 (20h)
 

⭐️ Mu Hà Nội ⭐️ mới ra - Trian 10wc /quái , 20k wc / 1 boss

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 20h ngày 13/3/2023

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

98
98. Mu-Khonglong.Online - Mu Season 6.3 mới ra - Không live stream - không thuê team
- Server:
Không Lông 
- Alpha:Alpha Test:
11/311/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
13/313/3/2023 (13h)
 

Mu-Khonglong.Online mới ra - Không live stream - không thuê team

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Không Lông vào 13h ngày 13/3/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

99
99. ⚜️ Mu Hủy Diệt ⚜️ - Mu Season 6.9 mới ra - free 100% boss siêu nhiều
- Server:
Devil 
- Alpha:Alpha Test:
12/312/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
13/313/3/2023 (13h)
 

⚜️ Mu Hủy Diệt ⚜️ mới ra - free 100% boss siêu nhiều

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Devil vào 13h ngày 13/3/2023

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

100
100. Mu Việt - Ss6 - Mu Season 6.3 mới ra - Giải thưởng khủng - event phong phú
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
10/310/3/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
12/312/3/2023 (13h)
 

Mu Việt - Ss6 mới ra - Giải thưởng khủng - event phong phú

Mu mới ra tháng 3 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 12/3/2023

Exp: 80x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Shark Vip

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Mu mới ra là website uy tín giới thiệu danh sách game Mu mới ra hôm nay miễn phí, Mu test hôm nay, Mu Online private. Tổng hợp các server mu lậu mới ra 2023

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu mới ra hàng ngày, trong đó các phiên bản Mu Online Season 2, Season 6, Season 12, Season 15 là được quan tâm nhiều nhất.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET

Hướng dẫn Mu Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger