Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 14/4Alpha Test: 14/4/2021 (12h)
Open: 16/4Open Beta: 16/4/2021 (13h)
 

Mu Tranh Bá mới ra - Auto reset - online đông

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 16/4/2021

Trang chủ: http://mutranhba.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 16/4Alpha Test: 16/4/2021 (12h)
Open: 17/4Open Beta: 17/4/2021 (13h)
 

Mu Bom Tấn mới ra - Reset miễn phí

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 13h ngày 17/4/2021

Trang chủ: http://mubomtan.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 7/4Alpha Test: 7/4/2021 (12h)
Open: 9/4Open Beta: 9/4/2021 (13h)
 

Mu Tân Việt mới ra - Game hay - nhiều người chơi

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Miền Nam vào 13h ngày 9/4/2021

Trang chủ: http://mutanviet.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 15/4Alpha Test: 15/4/2021 (13h)
Open: 17/4Open Beta: 17/4/2021 (13h)
 

Muss3.Vn mới ra - Train quái có rớt ngọc 5%

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Anubis vào 13h ngày 17/4/2021

Trang chủ: http://muss3.vn/

Phiên bản: Season 3

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat

Mu vip
Alpha: 12/4Alpha Test: 12/4/2021 (12h)
Open: 14/4Open Beta: 14/4/2021 (12h)
 

Gamethuvn mới ra - Mu đông người nhất vn - mu9x.net

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 12h ngày 14/4/2021

Trang chủ: http://mu9x.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamethuvn

Mu vip
Alpha: 15/4Alpha Test: 15/4/2021 (15h)
Open: 17/4Open Beta: 17/4/2021 (17h)
 

Diamondmu.Com Pro! mới ra - New jewels, exc options, invasions

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Limited X50 vào 17h ngày 17/4/2021

Trang chủ: https://www.diamondmu.com/

Phiên bản: Season 14

Exp: 50x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

Mu vip
Alpha: 18/4Alpha Test: 18/4/2021 (1h)
Open: 21/4Open Beta: 21/4/2021 (13h)
 

Mu Anh Hùng mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 21/4/2021

Trang chủ: http://muanhhung.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

Mu vip
Alpha: 14/4Alpha Test: 14/4/2021 (19h)
Open: 19/4Open Beta: 19/4/2021 (19h)
 

Mu Cxc mới ra - Free tận răng

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 19/4/2021

Trang chủ: http://mucxc.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 1/4Alpha Test: 1/4/2021 (12h)
Open: 2/4Open Beta: 2/4/2021 (13h)
 

Mu Bá Vương mới ra - Auto reset

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Medusa vào 13h ngày 2/4/2021

Trang chủ: http://mubavuong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 17/4Alpha Test: 17/4/2021 (18h)
Open: 19/4Open Beta: 19/4/2021 (18h)
 

Mu-Heaven.Net mới ra - Không top nạp, cầy cuốc free

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Devil vào 18h ngày 19/4/2021

Trang chủ: http://mu-heaven.net

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshilde

Mu vip
Alpha: 6/4Alpha Test: 6/4/2021 (13h)
Open: 10/4Open Beta: 10/4/2021 (13h)
 

Mu Ss6 mới ra - Duy trì server lâu dài, hấp dẫn

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/4/2021

Trang chủ: http://muss6.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 16/4Alpha Test: 16/4/2021 (14h)
Open: 18/4Open Beta: 18/4/2021 (14h)
 

Mu Đồ Long mới ra - Sss6.9 free 100% , sever cày cuốc

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 14h ngày 18/4/2021

Trang chủ: http://mudolong.vn

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti-Hack: Cheatguar Cực Kỳ Thông Minh

Mu vip
Alpha: 16/4Alpha Test: 16/4/2021 (13h)
Open: 18/4Open Beta: 18/4/2021 (13h)
 

Mu-Thanma.Vn mới ra - Chuẩn cày quốc, không webshop

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 18/4/2021

Trang chủ: http://mu-thanma.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Cheat

Mu vip
Alpha: 13/4Alpha Test: 13/4/2021 (14h)
Open: 15/4Open Beta: 15/4/2021 (14h)
 

Mu Fpt mới ra - Chuẩn cày cuốc, co zen là co hết

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Icarus vào 14h ngày 15/4/2021

Trang chủ: http://mufpt.com.vn/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 16/4Alpha Test: 16/4/2021 (13h)
Open: 18/4Open Beta: 18/4/2021 (13h)
 

Mu Gamethủhn.Com mới ra - Dễ chơi, admin vui tính, hòa đồng

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Stadium vào 13h ngày 18/4/2021

Trang chủ: http://gamethuhn.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack 99,99%

Mu vip
Alpha: 17/4Alpha Test: 17/4/2021 (19h)
Open: 20/4Open Beta: 20/4/2021 (19h)
 

Mu Chaos mới ra - Không top nạp - không mốc nạp

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 19h ngày 20/4/2021

Trang chủ: http://mu-chaos.com/index.php

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu vip
Alpha: 15/4Alpha Test: 15/4/2021 (11h)
Open: 17/4Open Beta: 17/4/2021 (11h)
 

Mu Tình Yêu mới ra - Dễ chơi-dễ hiểu-train wcoin free

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 11h ngày 17/4/2021

Trang chủ: http://mutinhyeu.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 15/4Alpha Test: 15/4/2021 (13h)
Open: 17/4Open Beta: 17/4/2021 (13h)
 

Mu-Hoanggia.Net mới ra - Không wesshop

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 17/4/2021

Trang chủ: http://mu-hoanggia.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

19
19. Mu Hà Nội Season 6 - Mu Season 6.3 mới ra - Không custom - không webshop
- Server:
Dungeon 
- Alpha:Alpha Test:
14/414/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
16/416/4/2021 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Hà Nội Season 6 mới ra - Không custom - không webshop

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Dungeon vào 13h ngày 16/4/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

20
20. Mu Hà Nội - Mu Season 6.9 mới ra - Free 100%
- Server:
Anubiz 
- Alpha:Alpha Test:
14/414/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/416/4/2021 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Hà Nội mới ra - Free 100%

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Anubiz vào 13h ngày 16/4/2021

Exp: 200x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

21
21. Mu Tranh Bá - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - online đông
- Server:
Tarkan 
- Alpha:Alpha Test:
14/414/4/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/416/4/2021 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Tranh Bá mới ra - Auto reset - online đông

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 16/4/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

22
22. Mu-Hoanggia.Net - Mu Season 6.9 mới ra - Không wesshop
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
15/415/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/417/4/2021 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu-Hoanggia.Net mới ra - Không wesshop

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 17/4/2021

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat

23
23. Mu Tình Yêu - Mu Season 6.9 mới ra - Dễ chơi-dễ hiểu-train wcoin free
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
15/415/4/2021 (11h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/417/4/2021 (11h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Tình Yêu mới ra - Dễ chơi-dễ hiểu-train wcoin free

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 11h ngày 17/4/2021

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

24
24. Muss3.Vn - Mu Season 3 mới ra - Train quái có rớt ngọc 5%
- Server:
Anubis 
- Alpha:Alpha Test:
15/415/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 3
- Open:Open Beta:
17/417/4/2021 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Muss3.Vn mới ra - Train quái có rớt ngọc 5%

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Anubis vào 13h ngày 17/4/2021

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat

25
25. Diamondmu.Com Pro! - Mu Season 14 mới ra - New jewels, exc options, invasions
- Server:
Limited X50 
- Alpha:Alpha Test:
15/415/4/2021 (15h)
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
17/417/4/2021 (17h)
Open Beta ngày mai
 

Diamondmu.Com Pro! mới ra - New jewels, exc options, invasions

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Limited X50 vào 17h ngày 17/4/2021

Exp: 50x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

26
26. Mu-Vtc.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Mix6.15 đỉnh cao. thần ma đại chiến
- Server:
Thiên Sứ 
- Alpha:Alpha Test:
16/416/4/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
17/417/4/2021 (14h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu-Vtc.Com mới ra - Mix6.15 đỉnh cao. thần ma đại chiến

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 14h ngày 17/4/2021

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

27
27. Mu Mới Open - Mu Season 6.15 mới ra - Mu cày cuốc nhận item , free 99,9%
- Server:
Arena 
- Alpha:Alpha Test:
15/415/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
17/417/4/2021 (19h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Mới Open mới ra - Mu cày cuốc nhận item , free 99,9%

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Arena vào 19h ngày 17/4/2021

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

28
28. Mu Bom Tấn - Mu Season 6.9 mới ra - Reset miễn phí
- Server:
Quyền Vương 
- Alpha:Alpha Test:
16/416/4/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/417/4/2021 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Bom Tấn mới ra - Reset miễn phí

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 13h ngày 17/4/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

29
29. Mu Đồ Long - Mu Season 6.9 mới ra - Sss6.9 free 100% , sever cày cuốc
- Server:
Thiên Sứ  
- Alpha:Alpha Test:
16/416/4/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/418/4/2021 (14h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Đồ Long mới ra - Sss6.9 free 100% , sever cày cuốc

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 14h ngày 18/4/2021

Exp: 500x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti-Hack: Cheatguar Cực Kỳ Thông Minh

30
30. Mu Gamethủhn.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Dễ chơi, admin vui tính, hòa đồng
- Server:
Stadium 
- Alpha:Alpha Test:
16/416/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
18/418/4/2021 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Gamethủhn.Com mới ra - Dễ chơi, admin vui tính, hòa đồng

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Stadium vào 13h ngày 18/4/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack 99,99%

31
31. Mu Cao Thủ Vn - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí cày cuốc đông vui -ổn định
- Server:
Thần Long Mới 
- Alpha:Alpha Test:
16/416/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/418/4/2021 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Cao Thủ Vn mới ra - Miễn phí cày cuốc đông vui -ổn định

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Thần Long Mới vào 13h ngày 18/4/2021

Exp: 999x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

32
32. Mu-Thanma.Vn - Mu Season 6.9 mới ra - Chuẩn cày quốc, không webshop
- Server:
Thần Ma 
- Alpha:Alpha Test:
16/416/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/418/4/2021 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu-Thanma.Vn mới ra - Chuẩn cày quốc, không webshop

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 18/4/2021

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Cheat

33
33. Mu-Ss2.Com.Vn - Mu Season 2 mới ra - Chuẩn webzen - đầu tư 150 triệu
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
14/414/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
18/418/4/2021 (13h)
 

Mu-Ss2.Com.Vn mới ra - Chuẩn webzen - đầu tư 150 triệu

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 18/4/2021

Exp: 40x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard Pro

34
34. Mu Cxc - Mu Season 6.15 mới ra - Free tận răng
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
14/414/4/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/419/4/2021 (19h)
 

Mu Cxc mới ra - Free tận răng

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 19/4/2021

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

35
35. Mu-Heaven.Net - Mu Season 6.15 mới ra - Không top nạp, cầy cuốc free
- Server:
Devil 
- Alpha:Alpha Test:
17/417/4/2021 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/419/4/2021 (18h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu-Heaven.Net mới ra - Không top nạp, cầy cuốc free

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Devil vào 18h ngày 19/4/2021

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshilde

36
36. Game Thủ Mu Ss6.5 - Mu Season 6.5 mới ra - Cộng hưởng reset auto
- Server:
Atlans 
- Alpha:Alpha Test:
17/417/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.5
- Open:Open Beta:
19/419/4/2021 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Game Thủ Mu Ss6.5 mới ra - Cộng hưởng reset auto

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Atlans vào 13h ngày 19/4/2021

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

37
37. ✅ Dartmu.Com [..S15] - Mu Season 15 mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!
- Server:
Noreset X15~X90 
- Alpha:Alpha Test:
18/418/4/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
20/420/4/2021
 

✅ Dartmu.Com [..S15] mới ra - No bugs, no cheaters, no webshop !!

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Noreset X15~X90 vào ngày 20/4/2021

Exp: 15x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Anticheat

38
38. Mu Chaos - Mu Season 6.9 mới ra - Không top nạp - không mốc nạp
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
17/417/4/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/420/4/2021 (19h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Chaos mới ra - Không top nạp - không mốc nạp

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 19h ngày 20/4/2021

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

39
39. Mu Anh Hùng - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - keep point - offattack
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
18/418/4/2021 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/421/4/2021 (13h)
 

Mu Anh Hùng mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 21/4/2021

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

40
40. Muonlineplay.Com S15 - Mu Season 15 mới ra - New invasions, jewels, events, open
- Server:
Slow X200 Pro 
- Alpha:Alpha Test:
22/422/4/2021
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
24/424/4/2021
 

Muonlineplay.Com S15 mới ra - New invasions, jewels, events, open

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Slow X200 Pro vào ngày 24/4/2021

Exp: 200x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

41
41. Mu Khủng Long Sogoku - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 500 set đồ sogoku vip
- Server:
Bá Vương 
- Alpha:Alpha Test:
23/423/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/425/4/2021 (13h)
 

Mu Khủng Long Sogoku mới ra - Miễn phí 500 set đồ sogoku vip

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 25/4/2021

Exp: 999x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

42
42. Mufpt.Vn - Mu Season 2 mới ra - Auto reset
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
25/425/4/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
30/430/4/2021 (14h)
 

Mufpt.Vn mới ra - Auto reset

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 14h ngày 30/4/2021

Exp: 20x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps

43
43. Mu Đam Mê - Mu Season 6.15 mới ra - Free- cầy cuốc- cầy wcoi free
- Server:
Gaion 
- Alpha:Alpha Test:
14/414/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
15/415/4/2021 (14h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Đam Mê mới ra - Free- cầy cuốc- cầy wcoi free

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Gaion vào 14h ngày 15/4/2021

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

44
44. Mu Fpt - Mu Season 6.3 mới ra - Chuẩn cày cuốc, co zen là co hết
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
13/413/4/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
15/415/4/2021 (14h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Fpt mới ra - Chuẩn cày cuốc, co zen là co hết

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Icarus vào 14h ngày 15/4/2021

Exp: 5x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

45
45. Mu Hỏa Thiên - Mu Season 6.15 mới ra - Siêu phẩm mu online có treo off
- Server:
Máy Chủ Hỏa Thiên 
- Alpha:Alpha Test:
14/414/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
15/415/4/2021 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hỏa Thiên mới ra - Siêu phẩm mu online có treo off

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Hỏa Thiên vào 13h ngày 15/4/2021

Exp: 5000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

46
46. Huyền Thoại Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Không webshop - chuẩn cày cuốc
- Server:
Phục Hận 
- Alpha:Alpha Test:
12/412/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
14/414/4/2021 (13h)
 

Huyền Thoại Ss6 mới ra - Không webshop - chuẩn cày cuốc

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Phục Hận vào 13h ngày 14/4/2021

Exp: 300x - Drop: 1%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

47
47. Topmuonline.Net --- - Mu Season 12 mới ra - Max 2 acc / 1 ip, limited webshop
- Server:
X1000~X100 Dynamic Exp 
- Alpha:Alpha Test:
12/412/4/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
14/414/4/2021
 

Topmuonline.Net --- mới ra - Max 2 acc / 1 ip, limited webshop

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ X1000~X100 Dynamic Exp vào ngày 14/4/2021

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

48
48. Mu Hà Nội - Mu Season 6.15 mới ra - Miễn phí 100%, không có top nạp thẻ
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
12/412/4/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
14/414/4/2021 (14h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Miễn phí 100%, không có top nạp thẻ

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Icarus vào 14h ngày 14/4/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

49
49. Mu Việt Nam - Mu Season 6.3 mới ra - Mu việt nam season 6 classic
- Server:
Bá Vương 
- Alpha:Alpha Test:
10/410/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
14/414/4/2021 (13h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Mu việt nam season 6 classic

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 14/4/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igk Phiên Bản Pro

50
50. Gamethuvn - Mu Season 6.9 mới ra - Mu đông người nhất vn - mu9x.net
- Server:
Chiến Thần 
- Alpha:Alpha Test:
12/412/4/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
14/414/4/2021 (12h)
 

Gamethuvn mới ra - Mu đông người nhất vn - mu9x.net

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 12h ngày 14/4/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamethuvn

51
51. Mu Truyền Kỳ Mới - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí full thần socket +15 vip
- Server:
Bá Vương 
- Alpha:Alpha Test:
11/411/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
13/413/4/2021 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ Mới mới ra - Miễn phí full thần socket +15 vip

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 13/4/2021

Exp: 999x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

52
52. Mu Kỷ Nguyên - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99%, không web shop vv....
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
11/411/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
13/413/4/2021 (13h)
 

Mu Kỷ Nguyên mới ra - Miễn phí 99%, không web shop vv....

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 13/4/2021

Exp: 1000x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

53
53. Starredmu.Com - New! - Mu Season 12 mới ra - no webshop, 3d camera, many online
- Server:
X30~X20 Dynamic Exp 
- Alpha:Alpha Test:
11/411/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
13/413/4/2021 (15h)
 

Starredmu.Com - New! mới ra - no webshop, 3d camera, many online

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ X30~X20 Dynamic Exp vào 15h ngày 13/4/2021

Exp: 30x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

54
54. Mu-Pk.Net - Mu Season 6.15 mới ra - Siêu boss 24h.thống lĩnh tranh tài
- Server:
Bạch Long 
- Alpha:Alpha Test:
12/412/4/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
13/413/4/2021 (14h)
 

Mu-Pk.Net mới ra - Siêu boss 24h.thống lĩnh tranh tài

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Bạch Long vào 14h ngày 13/4/2021

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

55
55. Mu Hà Nội Ss6 - Mu Season 6.15 mới ra - Free- cầy cuốc- full custom
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
12/412/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
13/413/4/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội Ss6 mới ra - Free- cầy cuốc- full custom

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 13/4/2021

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

56
56. Mu Korea Vip - Mu Season 6.15 mới ra - Cày cuốc miễn phí đông vui
- Server:
Bá Chủ Mới 
- Alpha:Alpha Test:
9/49/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
11/411/4/2021 (13h)
 

Mu Korea Vip mới ra - Cày cuốc miễn phí đông vui

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Bá Chủ Mới vào 13h ngày 11/4/2021

Exp: 999x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

57
57. ✅ Mu Chúa Tể . Vn - Mu Season 6.9 mới ra - Autorsingame, admin nhiệt tình....
- Server:
Mu Chúa Tể 
- Alpha:Alpha Test:
9/49/4/2021 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
11/411/4/2021 (13h)
 

✅ Mu Chúa Tể . Vn mới ra - Autorsingame, admin nhiệt tình....

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Mu Chúa Tể vào 13h ngày 11/4/2021

Exp: 9999x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icmprotect Nói Không Với Gian Lận

58
58. Mu-Awaken.Online - Mu Season 6.9 mới ra - Chia sẻ nhận 500k wcioc
- Server:
Hủy Diệt 
- Alpha:Alpha Test:
9/49/4/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
11/411/4/2021 (13h)
 

Mu-Awaken.Online mới ra - Chia sẻ nhận 500k wcioc

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Hủy Diệt vào 13h ngày 11/4/2021

Exp: 2000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

59
59. Mu Việt Nam Ss6 - Mu Season 6.3 mới ra - Không top nạp - không custom
- Server:
Thần Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
9/49/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
11/411/4/2021 (13h)
 

Mu Việt Nam Ss6 mới ra - Không top nạp - không custom

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 13h ngày 11/4/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

60
60. Mu Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Duy trì server lâu dài, hấp dẫn
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
6/46/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/410/4/2021 (13h)
 

Mu Ss6 mới ra - Duy trì server lâu dài, hấp dẫn

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/4/2021

Exp: 100x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

61
61. Mu Nước Ngoài - Mu Season 6.15 mới ra - Autoreset - keeppoint - cày wcoin
- Server:
Nước Ngoài 
- Alpha:Alpha Test:
8/48/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
10/410/4/2021 (13h)
 

Mu Nước Ngoài mới ra - Autoreset - keeppoint - cày wcoin

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Nước Ngoài vào 13h ngày 10/4/2021

Exp: 2000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

62
62. Mu Bá Vương - Mu Season 6.3 mới ra - Miễn phí 99% không webshop
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
8/48/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
10/410/4/2021 (13h)
 

Mu Bá Vương mới ra - Miễn phí 99% không webshop

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/4/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

63
63. Choimu.Vn Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Mu cày cuôc - lâu dài ổn định 100%
- Server:
Chí Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
7/47/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/410/4/2021 (13h)
 

Choimu.Vn Ss6 mới ra - Mu cày cuôc - lâu dài ổn định 100%

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 13h ngày 10/4/2021

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ps

64
64. Mu Huyết Thần Free - Mu Season 6.9 mới ra - Free
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
6/46/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/410/4/2021 (13h)
 

Mu Huyết Thần Free mới ra - Free

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/4/2021

Exp: 100x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igk

65
65. Mu Việt 24h - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - keep point - offattack
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
7/47/4/2021 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/410/4/2021 (13h)
 

Mu Việt 24h mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 10/4/2021

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

66
66. Mu-Acrosstime - Mu Season 6.3 mới ra - Không webshop, giao diện mới
- Server:
Mu-Acrosstime 
- Alpha:Alpha Test:
6/46/4/2021 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
10/410/4/2021 (11h)
 

Mu-Acrosstime mới ra - Không webshop, giao diện mới

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Mu-Acrosstime vào 11h ngày 10/4/2021

Exp: 400x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

67
67. Mu Nhân Phẩm - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99%, không webshop
- Server:
Siêu Linh 
- Alpha:Alpha Test:
7/47/4/2021 (8h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/410/4/2021 (8h)
 

Mu Nhân Phẩm mới ra - Miễn phí 99%, không webshop

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Siêu Linh vào 8h ngày 10/4/2021

Exp: 250x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ltp Anti

68
68. Mu Titanx - Mu Season 6.9 mới ra - Mu free, dành cho anh em ít time
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
8/48/4/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/410/4/2021 (13h)
 

Mu Titanx mới ra - Mu free, dành cho anh em ít time

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 10/4/2021

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

69
69. Mupaypark - Mu Season 6.3 mới ra - Game cày cuốc, hoài niệm.
- Server:
Atlantis 
- Alpha:Alpha Test:
7/47/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
9/49/4/2021 (13h)
 

Mupaypark mới ra - Game cày cuốc, hoài niệm.

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Atlantis vào 13h ngày 9/4/2021

Exp: 600x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

70
70. Mu-Vtc.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Phiên bản giới hạn. mix 6.15.2
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
8/48/4/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
9/49/4/2021 (14h)
 

Mu-Vtc.Com mới ra - Phiên bản giới hạn. mix 6.15.2

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 14h ngày 9/4/2021

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

71
71. Mu Tân Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay - nhiều người chơi
- Server:
Miền Nam 
- Alpha:Alpha Test:
7/47/4/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
9/49/4/2021 (13h)
 

Mu Tân Việt mới ra - Game hay - nhiều người chơi

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Miền Nam vào 13h ngày 9/4/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

72
72. Mu Đất Việt - Mu Season 6.3 mới ra - Không top nạp - event hấp dẫn
- Server:
Tarkan 
- Alpha:Alpha Test:
6/46/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
8/48/4/2021 (13h)
 

Mu Đất Việt mới ra - Không top nạp - event hấp dẫn

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 8/4/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

73
73. Mu Hải Phòng - Mu Season 6.3 mới ra - Không top nạp - không lai tạp
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
6/46/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
8/48/4/2021 (13h)
 

Mu Hải Phòng mới ra - Không top nạp - không lai tạp

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 8/4/2021

Exp: 100x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

74
74. Mu 4 Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí reset - online 200 member
- Server:
Địa Long 
- Alpha:Alpha Test:
7/47/4/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
8/48/4/2021 (13h)
 

Mu 4 Việt mới ra - Miễn phí reset - online 200 member

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Địa Long vào 13h ngày 8/4/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

75
75. Mu-Gate.Net Season 4 - Mu Season 4 mới ra - Mu season 4 -5 class no webshop
- Server:
Quỷ Vương 
- Alpha:Alpha Test:
6/46/4/2021 (20h)
- Phiên Bản:
Season 4
- Open:Open Beta:
7/47/4/2021 (10h)
 

Mu-Gate.Net Season 4 mới ra - Mu season 4 -5 class no webshop

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Quỷ Vương vào 10h ngày 7/4/2021

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshiield

76
76. Mu Hà Nội - Mu Season 6.15 mới ra - Cầy cuốc- full event
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
6/46/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
7/47/4/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Cầy cuốc- full event

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 7/4/2021

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

77
77. Mu Khát Vọng - Mu Season 6.9 mới ra - Bom tấn - có auto - ghrs top 1
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
6/46/4/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
7/47/4/2021 (13h)
 

Mu Khát Vọng mới ra - Bom tấn - có auto - ghrs top 1

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 7/4/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

78
78. Mu Hà Nội Xưa - Mu Season 2 mới ra - Phiên bản nonreset giới hạn level
- Server:
Losttower 
- Alpha:Alpha Test:
4/44/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
6/46/4/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Phiên bản nonreset giới hạn level

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Losttower vào 13h ngày 6/4/2021

Exp: 25x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Protects Chống Hack 100%

79
79. Game Thủ Mu Ss6.5 - Mu Season 6.5 mới ra - Auto reset cộng hưởng
- Server:
Atlans 
- Alpha:Alpha Test:
4/44/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.5
- Open:Open Beta:
6/46/4/2021 (13h)
 

Game Thủ Mu Ss6.5 mới ra - Auto reset cộng hưởng

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Atlans vào 13h ngày 6/4/2021

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

80
80. Mu Thiên Quyền - Mu Season 6.15 mới ra - Bản siêu boss 24h .đế vương trở lại
- Server:
Huyền Vũ 
- Alpha:Alpha Test:
5/45/4/2021 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
6/46/4/2021 (14h)
 

Mu Thiên Quyền mới ra - Bản siêu boss 24h .đế vương trở lại

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Huyền Vũ vào 14h ngày 6/4/2021

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

81
81. Goblinmu.Com New !!! - Mu Season 9 mới ra - Free 2 play, high online, new start
- Server:
X100 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
4/44/4/2021
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
5/45/4/2021
 

Goblinmu.Com New !!! mới ra - Free 2 play, high online, new start

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ X100 Dynamic vào ngày 5/4/2021

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

82
82. Mu Chiem Tinh - Mu Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc
- Server:
Chiêm Tinh 
- Alpha:Alpha Test:
3/43/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/45/4/2021 (13h)
 

Mu Chiem Tinh mới ra - Mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Chiêm Tinh vào 13h ngày 5/4/2021

Exp: 99999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

83
83. Mu 24h - Mu24h.Vn - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí, tự săn đồ full, auto rs..
- Server:
Mu 24h 
- Alpha:Alpha Test:
3/43/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/45/4/2021 (13h)
 

Mu 24h - Mu24h.Vn mới ra - Miễn phí, tự săn đồ full, auto rs..

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Mu 24h vào 13h ngày 5/4/2021

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icmprotect ( Chống Mọi Gian Lận )

84
84. Mu Thành Nam - Mu Season 6.3 mới ra - Không top phú hộ - event hấp dẫn
- Server:
Thiên Địa 2.0 
- Alpha:Alpha Test:
3/43/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
5/45/4/2021 (13h)
 

Mu Thành Nam mới ra - Không top phú hộ - event hấp dẫn

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Thiên Địa 2.0 vào 13h ngày 5/4/2021

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

85
85. Mu Bá Vương Ss6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Không webshop. đậm chất cày cuốc
- Server:
Bá Vương 
- Alpha:Alpha Test:
3/43/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/45/4/2021 (13h)
 

Mu Bá Vương Ss6.9 mới ra - Không webshop. đậm chất cày cuốc

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 5/4/2021

Exp: 300x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

86
86. Mu Rồng Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Máy chủ lâu dài, đầu tư, hấp dẫn
- Server:
Danh Vọng 
- Alpha:Alpha Test:
4/44/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/45/4/2021 (13h)
 

Mu Rồng Việt mới ra - Máy chủ lâu dài, đầu tư, hấp dẫn

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 13h ngày 5/4/2021

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

87
87. Mu Yên Bái - Mu Season 6.15 mới ra - Free wc trên từng con boss
- Server:
Yên Bái 
- Alpha:Alpha Test:
3/43/4/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
4/44/4/2021 (20h)
 

Mu Yên Bái mới ra - Free wc trên từng con boss

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Yên Bái vào 20h ngày 4/4/2021

Exp: 500x - Drop: 1%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

88
88. Mu Thiên Vương - Mu Season 6.3 mới ra - Miễn phí , autors, đồ đạc giá trị
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
2/42/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
4/44/4/2021 (13h)
 

Mu Thiên Vương mới ra - Miễn phí , autors, đồ đạc giá trị

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 4/4/2021

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

89
89. Mu Thái Bình - Mu Season 6.3 mới ra - Miễn phí 100%, không webshop
- Server:
Máy Chủ Thái Bình 
- Alpha:Alpha Test:
1/41/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
4/44/4/2021 (13h)
 

Mu Thái Bình mới ra - Miễn phí 100%, không webshop

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Thái Bình vào 13h ngày 4/4/2021

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ltp Guard

90
90. Mu Cao Thủ 2021 - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí full thần socket +15
- Server:
Bá Vương Pro 
- Alpha:Alpha Test:
2/42/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/44/4/2021 (13h)
 

Mu Cao Thủ 2021 mới ra - Miễn phí full thần socket +15

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Bá Vương Pro vào 13h ngày 4/4/2021

Exp: 999x - Drop: 95%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

91
91. Mu Onlines2 - Mu Season 2 mới ra - Phiên bản đột phá lối chơi cực hay
- Server:
Thiên Sứ 
- Alpha:Alpha Test:
2/42/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
4/44/4/2021 (13h)
 

Mu Onlines2 mới ra - Phiên bản đột phá lối chơi cực hay

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 13h ngày 4/4/2021

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat

92
92. Mu Huyết Thần - Mu Season 6.9 mới ra - Free
- Server:
Huyết Thần  
- Alpha:Alpha Test:
3/43/4/2021 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/44/4/2021 (19h)
 

Mu Huyết Thần mới ra - Free

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Huyết Thần vào 19h ngày 4/4/2021

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

93
93. Mu-Haiduong.Com - Mu Season 6.9 mới ra - Chia sẻ nhận 500k wcionc
- Server:
Đậu Xanh 
- Alpha:Alpha Test:
3/43/4/2021 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/44/4/2021 (20h)
 

Mu-Haiduong.Com mới ra - Chia sẻ nhận 500k wcionc

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Đậu Xanh vào 20h ngày 4/4/2021

Exp: 2000x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Idm

94
94. Mu-Phuchung.Net - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99%, cày cuốc max wing 3
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
1/41/4/2021 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/44/4/2021 (14h)
 

Mu-Phuchung.Net mới ra - Miễn phí 99%, cày cuốc max wing 3

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 14h ngày 4/4/2021

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhpserver

95
95. Mu-214 - Mu Season 6 mới ra - Phiên bản custom ss6
- Server:
Kỳ Lân 
- Alpha:Alpha Test:
1/41/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
3/43/4/2021 (13h)
 

Mu-214 mới ra - Phiên bản custom ss6

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Kỳ Lân vào 13h ngày 3/4/2021

Exp: 2000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

96
96. Mu Live - Mu Season 6.15 mới ra - Free 99%, no webshop, item giá trị
- Server:
Anubis 
- Alpha:Alpha Test:
1/41/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
3/43/4/2021 (13h)
 

Mu Live mới ra - Free 99%, no webshop, item giá trị

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Anubis vào 13h ngày 3/4/2021

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shilend

97
97. Topmuonline.Net Open - Mu Season 12 mới ra - Webshop: on (limited), free to play
- Server:
X5 No Reset 
- Alpha:Alpha Test:
2/42/4/2021
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
3/43/4/2021
 

Topmuonline.Net Open mới ra - Webshop: on (limited), free to play

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ X5 No Reset vào ngày 3/4/2021

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

98
98. Game Mu - Mu Season 6.15 mới ra - Mu item full miễn phí tại lorencia
- Server:
Tarkan 
- Alpha:Alpha Test:
1/41/4/2021 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
3/43/4/2021 (19h)
 

Game Mu mới ra - Mu item full miễn phí tại lorencia

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Tarkan vào 19h ngày 3/4/2021

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

99
99. Mu Xuyên Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay - auto rs in game
- Server:
Hồi Sinh 
- Alpha:Alpha Test:
2/42/4/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/43/4/2021 (13h)
 

Mu Xuyên Việt mới ra - Game hay - auto rs in game

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Hồi Sinh vào 13h ngày 3/4/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

100
100. Mu Bá Vương - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset
- Server:
Medusa 
- Alpha:Alpha Test:
1/41/4/2021 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/42/4/2021 (13h)
 

Mu Bá Vương mới ra - Auto reset

Mu mới ra tháng 4 2021 - Mở máy chủ Medusa vào 13h ngày 2/4/2021

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Mu mới ra là website uy tín giới thiệu danh sách game Mu mới ra hôm nay miễn phí, Mu test hôm nay, Mu Online private. Tổng hợp các server mu lậu mới ra 2021

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu mới ra hàng ngày, trong đó các phiên bản Mu Online Season 2, Season 6, Season 12, Season 15 là được quan tâm nhiều nhất.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET

Hướng dẫn Mu Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger