Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 25/1Alpha Test: 25/1/2022 (12h)
Open: 27/1Open Beta: 27/1/2022 (13h)
 

* Mu Khải Hoàn * mới ra - Có auto, boss mới, ngọc giá trị

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 27/1/2022

Trang chủ: http://id.mukhaihoan.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 26/1Alpha Test: 26/1/2022 (12h)
Open: 28/1Open Beta: 28/1/2022 (13h)
 

* Mu Đỉnh Cao * mới ra - Mu lâu dài, hấp dẫn, có sát nhập

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 28/1/2022

Trang chủ: http://id.mudinhcao.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 28/1Alpha Test: 28/1/2022 (12h)
Open: 30/1Open Beta: 30/1/2022 (13h)
 

* Mu Huyết Long * mới ra - Auto reset, auto top, boss map mới

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thế Giới vào 13h ngày 30/1/2022

Trang chủ: http://id.muhuyetlong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 12/1Alpha Test: 12/1/2022 (10h)
Open: 15/1Open Beta: 15/1/2022 (10h)
 

Mu Trường Thịnh mới ra - Không webshop - cày cuốc

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 10h ngày 15/1/2022

Trang chủ: https://mutruongthinh.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 

[Magnific] Mu - S16 mới ra - 💥 custom unlimited reset system!!!

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ X5000 Dynamic Progressive Rewards vào ngày 1/2/2022

Trang chủ: https://www.magnificmu.com/

Phiên bản: Season 16

Exp: 5000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Live-Guard

Mu vip
Alpha: 5/1Alpha Test: 5/1/2022 (12h)
Open: 7/1Open Beta: 7/1/2022 (13h)
 

— Mu Fpt — mới ra - Cam kết lâu dài - xanh chín

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Quận 1 vào 13h ngày 7/1/2022

Trang chủ: http://id.mufptvn.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 8/12Alpha Test: 8/12/2021 (13h)
Open: 11/12Open Beta: 11/12/2021 (13h)
 

Mu Truyền Kỳ mới ra - Mu truyền kỳ - season 6.0 classic

Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 11/12/2021

Trang chủ: http://mutruyenky.vn

Phiên bản: Season 6

Exp: 100x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 27/1Alpha Test: 27/1/2022 (12h)
Open: 28/1Open Beta: 28/1/2022 (12h)
 

Mu Thiên \Hà mới ra - Custom siêu đẹp - free 1000%

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 12h ngày 28/1/2022

Trang chủ: http://muthienha.info/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 15/1Alpha Test: 15/1/2022 (12h)
Open: 17/1Open Beta: 17/1/2022 (12h)
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu cực đông người chơi nhất vn

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 12h ngày 17/1/2022

Trang chủ: http://gamemuviet.net/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

Mu vip
Alpha: 25/12Alpha Test: 25/12/2021 (13h)
Open: 28/12Open Beta: 28/12/2021 (13h)
 

Lục Địa Mu mới ra - Miễn phí , không webshop , cày cuốc

Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 28/12/2021

Trang chủ: http://lucdiamu.vn/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatgruad

Mu vip
Alpha: 26/1Alpha Test: 26/1/2022 (19h)
Open: 27/1Open Beta: 27/1/2022 (19h)
 

Mu Gia Đình mới ra - Free đến răng

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 27/1/2022

Trang chủ: http://mugiadinh.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

Mu vip
Alpha: 13/1Alpha Test: 13/1/2022 (13h)
Open: 15/1Open Beta: 15/1/2022 (13h)
 

Mu Hà Nội Plus mới ra - Muonline hay - cày cuốc - giá trị

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Athena vào 13h ngày 15/1/2022

Trang chủ: http://muhanoiplus.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 120x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield Chống Hack 99%

Mu vip
Alpha: 17/11Alpha Test: 17/11/2021 (13h)
Open: 21/11Open Beta: 21/11/2021 (13h)
 

Mu Hà Nội Xưa . Tv mới ra - Không webshop - không item full

Mu mới ra tháng 11 2021 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 13h ngày 21/11/2021

Trang chủ: http://muhanoixua.tv

Phiên bản: Season 2

Exp: 40x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark Pro

Mu vip
Alpha: 22/1Alpha Test: 22/1/2022 (13h)
Open: 23/1Open Beta: 23/1/2022 (13h)
 

Mu Thiên Kiếp Ss 6.9 mới ra - Nguyên thuỷ - nhiều boss - treo off

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Đón Tết vào 13h ngày 23/1/2022

Trang chủ: http://muthienkiep.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

Mu vip
Alpha: 26/1Alpha Test: 26/1/2022 (13h)
Open: 29/1Open Beta: 29/1/2022 (13h)
 

Mu Season mới ra - Siêu phẩm custom độc quyên ss6.15

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 29/1/2022

Trang chủ: http://mu-season.net/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 5/1Alpha Test: 5/1/2022 (14h)
Open: 8/1Open Beta: 8/1/2022 (14h)
 

Muss2.Com.Vn mới ra - Máy chủ kỷ niệm 8 năm hoạt động

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại Xưa vào 14h ngày 8/1/2022

Trang chủ: http://muss2.com.vn

Phiên bản: Season 2

Exp: 80x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ghostprotect

Mu vip
Alpha: 20/1Alpha Test: 20/1/2022 (13h)
Open: 22/1Open Beta: 22/1/2022 (14h)
 

Muvnss69 mới ra - cày ngọc - train wcoin / hoa mai

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 14h ngày 22/1/2022

Trang chủ: http://muvnss69.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ds

Mu vip
Alpha: 20/1Alpha Test: 20/1/2022 (19h)
Open: 22/1Open Beta: 22/1/2022 (19h)
 

Mu Tình Yêu mới ra - Train wc free, ngọc, exl drop cao

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Atlans vào 19h ngày 22/1/2022

Trang chủ: http://mutinhyeu.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

Mu vip
Alpha: 8/1Alpha Test: 8/1/2022 (12h)
Open: 10/1Open Beta: 10/1/2022 (20h)
 

Mu Bắc Ninh-King Bắc mới ra - Free 99% cày cuốc, không web shop

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Bắc Ninh vào 20h ngày 10/1/2022

Trang chủ: https://mukingbac.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vietguard

Mu vip
Alpha: 19/1Alpha Test: 19/1/2022 (13h)
Open: 22/1Open Beta: 22/1/2022 (13h)
 

Muonliness2.Com mới ra - Mu ss2 không hàm hiệu

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 22/1/2022

Trang chủ: https://muonliness2.com

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

21
21. ☑️ Diamondmu.Com New - Mu Season 14 mới ra - ☑️new excellent options, ☑️freebies
- Server:
X500 
- Alpha:Alpha Test:
28/128/1/2022
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
29/129/1/2022
Open Beta hôm nay
 

☑️ Diamondmu.Com New mới ra - ☑️new excellent options, ☑️freebies

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ X500 vào ngày 29/1/2022

Exp: 500x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

22
22. Mubiz.Vn - Mu Hà Nội - Mu Season 2 mới ra - Miễn phí 99%, không top nạp, phú hộ
- Server:
Dungeon 
- Alpha:Alpha Test:
27/127/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
29/129/1/2022 (12h)
Open Beta hôm nay
 

Mubiz.Vn - Mu Hà Nội mới ra - Miễn phí 99%, không top nạp, phú hộ

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Dungeon vào 12h ngày 29/1/2022

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Kliler Cheat Pro

23
23. Mu Season - Mu Season 6.15 mới ra - Siêu phẩm custom độc quyên ss6.15
- Server:
Bá Vương 
- Alpha:Alpha Test:
26/126/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
29/129/1/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Season mới ra - Siêu phẩm custom độc quyên ss6.15

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 29/1/2022

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

24
24. — Mu Bảo Việt — - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay online đông
- Server:
Hùng Bá 
- Alpha:Alpha Test:
27/127/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/129/1/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

— Mu Bảo Việt — mới ra - Game hay online đông

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Hùng Bá vào 13h ngày 29/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

25
25. Mu Quyền Năng - Mu Season 6.3 mới ra - Ko top nap , ko weshop , autors
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
27/127/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
29/129/1/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Quyền Năng mới ra - Ko top nap , ko weshop , autors

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 29/1/2022

Exp: 200x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

26
26. Mu Không Giới Hạn Ss - Mu Season 6.15 mới ra - Cầy ra đồ, even top bos guikl
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
28/128/1/2022 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
29/129/1/2022
Open Beta hôm nay
 

Mu Không Giới Hạn Ss mới ra - Cầy ra đồ, even top bos guikl

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào ngày 29/1/2022

Exp: 300x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

27
27. Mukingss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Dân cày không ngại dân chơi
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
27/127/1/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/129/1/2022 (10h)
Open Beta hôm nay
 

Mukingss6 mới ra - Dân cày không ngại dân chơi

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 10h ngày 29/1/2022

Exp: 1000x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

28
28. Mu Bảo Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Xanh chín, chơi lâu dài
- Server:
Hùng Bá 
- Alpha:Alpha Test:
27/127/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/129/1/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Bảo Việt mới ra - Xanh chín, chơi lâu dài

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Hùng Bá vào 13h ngày 29/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

29
29. Gkingmu.Win - Mu Season 4 mới ra - Phiên bản ss4 mới nhất hiện nay
- Server:
Gkingmu 
- Alpha:Alpha Test:
27/127/1/2022 (20h)
- Phiên Bản:
Season 4
- Open:Open Beta:
29/129/1/2022 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Gkingmu.Win mới ra - Phiên bản ss4 mới nhất hiện nay

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Gkingmu vào 13h ngày 29/1/2022

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: America

30
30. * Mu Huyết Long * - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset, auto top, boss map mới
- Server:
Thế Giới 
- Alpha:Alpha Test:
28/128/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/130/1/2022 (13h)
Open Beta ngày mai
 

* Mu Huyết Long * mới ra - Auto reset, auto top, boss map mới

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thế Giới vào 13h ngày 30/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

31
31. ⚔️ Mu Miền Nam ⚔️ - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - keep point - offattack
- Server:
⭐️ Anh Hùng ⭐️ 
- Alpha:Alpha Test:
27/127/1/2022 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/130/1/2022 (13h)
Open Beta ngày mai
 

⚔️ Mu Miền Nam ⚔️ mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ ⭐️ Anh Hùng ⭐️ vào 13h ngày 30/1/2022

Exp: 180x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

32
32. Mu Gold Free - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99%
- Server:
Gold 
- Alpha:Alpha Test:
28/128/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/130/1/2022 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Gold Free mới ra - Miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Gold vào 13h ngày 30/1/2022

Exp: 200x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

33
33. -= Mu Tranh Ba =- - Mu Season 6.9 mới ra - Chơi xanh chín, ko kích nạp
- Server:
Tarkan 
- Alpha:Alpha Test:
29/129/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
31/131/1/2022 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

-= Mu Tranh Ba =- mới ra - Chơi xanh chín, ko kích nạp

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Tarkan vào 13h ngày 31/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

34
34. [Magnific] Mu - S16 - Mu Season 16 mới ra - 💥 custom unlimited reset system!!!
- Server:
X5000 Dynamic Progressive Rewards 
- Alpha:Alpha Test:
1/21/2/2022
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
1/21/2/2022
 

[Magnific] Mu - S16 mới ra - 💥 custom unlimited reset system!!!

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ X5000 Dynamic Progressive Rewards vào ngày 1/2/2022

Exp: 5000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Live-Guard

35
35. — Mu Fpt — - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - chơi tết thả ga
- Server:
Quận 2 
- Alpha:Alpha Test:
30/130/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/21/2/2022 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

— Mu Fpt — mới ra - Auto reset - chơi tết thả ga

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ Quận 2 vào 13h ngày 1/2/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

36
36. ⭐️muo Play Nonreset! - Mu Season 15 mới ra - Freebies - new open - quests system
- Server:
X5 Non Reset 
- Alpha:Alpha Test:
1/21/2/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
2/22/2/2022
 

⭐️muo Play Nonreset! mới ra - Freebies - new open - quests system

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ X5 Non Reset vào ngày 2/2/2022

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

37
37. Mu Tiên Linh Mobile - Mu Season 6 mới ra - Top 1 game mu online đa nền tảng
- Server:
Mu Tiên Linh Mobile 
- Alpha:Alpha Test:
2/22/2/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
2/22/2/2022 (19h)
 

Mu Tiên Linh Mobile mới ra - Top 1 game mu online đa nền tảng

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ Mu Tiên Linh Mobile vào 19h ngày 2/2/2022

Exp: 1x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

38
38. — Mu Bom Tấn — - Mu Season 6.15 mới ra - Online trên 300 mem, auto reset
- Server:
Quyền Vương 
- Alpha:Alpha Test:
31/131/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
2/22/2/2022 (13h)
 

— Mu Bom Tấn — mới ra - Online trên 300 mem, auto reset

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 13h ngày 2/2/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

39
39. - Mu Xuyên Việt - - Mu Season 6.9 mới ra - Hệ thống mix mới, box, map, pet mới
- Server:
Hồi Sinh 
- Alpha:Alpha Test:
1/21/2/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/23/2/2022 (13h)
 

- Mu Xuyên Việt - mới ra - Hệ thống mix mới, box, map, pet mới

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ Hồi Sinh vào 13h ngày 3/2/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

40
40. Chiến Thần Mu - Mu Season 6 mới ra - Season 6 không sm, rf
- Server:
Ares 
- Alpha:Alpha Test:
1/21/2/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
3/23/2/2022 (14h)
 

Chiến Thần Mu mới ra - Season 6 không sm, rf

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ Ares vào 14h ngày 3/2/2022

Exp: 600x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igk

41
41. * Mu Phong Thần * - Mu Season 6.9 mới ra - Chơi là nghiền, nhiều tính năng mới
- Server:
Sinh Tử 
- Alpha:Alpha Test:
2/22/2/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
4/24/2/2022 (13h)
 

* Mu Phong Thần * mới ra - Chơi là nghiền, nhiều tính năng mới

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ Sinh Tử vào 13h ngày 4/2/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

42
42. Mu Hà Nội - Mu Season 6.3 mới ra - Cân bằng thế lực, farmer
- Server:
Bá Vương 
- Alpha:Alpha Test:
3/13/1/2022 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
5/25/2/2022 (14h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Cân bằng thế lực, farmer

Mu mới ra tháng 2 2022 - Mở máy chủ Bá Vương vào 14h ngày 5/2/2022

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

43
43. * Mu Đỉnh Cao * - Mu Season 6.9 mới ra - Mu lâu dài, hấp dẫn, có sát nhập
- Server:
Devias 
- Alpha:Alpha Test:
26/126/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/128/1/2022 (13h)
Open Beta hôm qua
 

* Mu Đỉnh Cao * mới ra - Mu lâu dài, hấp dẫn, có sát nhập

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 28/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

44
44. Mu Thiên \Hà - Mu Season 6.9 mới ra - Custom siêu đẹp - free 1000%
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
27/127/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/128/1/2022 (12h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Thiên \Hà mới ra - Custom siêu đẹp - free 1000%

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 12h ngày 28/1/2022

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

45
45. Mu Titan - Mu Season 6.15 mới ra - Reset cổ điển- event siêu hấp dẫn
- Server:
Thống Trị 
- Alpha:Alpha Test:
27/127/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
28/128/1/2022 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Titan mới ra - Reset cổ điển- event siêu hấp dẫn

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thống Trị vào 19h ngày 28/1/2022

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

46
46. ⚠ Starred Mu Online! - Mu Season 12 mới ra - Special quests, rewards, freebies!!
- Server:
X30 - Special Reset Rewards &Amp; Quests 
- Alpha:Alpha Test:
26/126/1/2022
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
27/127/1/2022
 

⚠ Starred Mu Online! mới ra - Special quests, rewards, freebies!!

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ X30 - Special Reset Rewards &Amp; Quests vào ngày 27/1/2022

Exp: 30x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

47
47. * Mu Khải Hoàn * - Mu Season 6.9 mới ra - Có auto, boss mới, ngọc giá trị
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
25/125/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/127/1/2022 (13h)
 

* Mu Khải Hoàn * mới ra - Có auto, boss mới, ngọc giá trị

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 27/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

48
48. Mu Hoàn Kiếm - Mu Season 6 mới ra - Cầy cuốc, ko danh hiệu, qh, tu luện
- Server:
Hoàn Kiếm 
- Alpha:Alpha Test:
25/125/1/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
27/127/1/2022 (13h)
 

Mu Hoàn Kiếm mới ra - Cầy cuốc, ko danh hiệu, qh, tu luện

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 27/1/2022

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Dragon

49
49. Mu Thần Ma - Mu Season 6.15 mới ra - Miễn phí 100%
- Server:
Sinh Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
25/125/1/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
27/127/1/2022 (19h)
 

Mu Thần Ma mới ra - Miễn phí 100%

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Sinh Mệnh vào 19h ngày 27/1/2022

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

50
50. Mu Gia Đình - Mu Season 6.9 mới ra - Free đến răng
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
26/126/1/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/127/1/2022 (19h)
 

Mu Gia Đình mới ra - Free đến răng

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 27/1/2022

Exp: 999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

51
51. — Mu Lãnh Địa — - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset, nhiều tính năng pet mới
- Server:
Sài Gòn 
- Alpha:Alpha Test:
24/124/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/126/1/2022 (13h)
 

— Mu Lãnh Địa — mới ra - Auto reset, nhiều tính năng pet mới

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Sài Gòn vào 13h ngày 26/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

52
52. Hồi Ức Mu - Mu Season 6.3 mới ra - Season 6.3 nguyên thuỷ max 2 op
- Server:
Devias 
- Alpha:Alpha Test:
24/124/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
26/126/1/2022 (13h)
 

Hồi Ức Mu mới ra - Season 6.3 nguyên thuỷ max 2 op

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 26/1/2022

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

53
53. Mu Season 6 - Mu Season 6.15 mới ra - Reset in game, săn boss nhận wc
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
25/125/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
26/126/1/2022 (19h)
 

Mu Season 6 mới ra - Reset in game, săn boss nhận wc

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 26/1/2022

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

54
54. Mu Sai Gon S6 - Mu Season 6.15 mới ra - Mu miễn phí
- Server:
Sài Gòn 
- Alpha:Alpha Test:
26/126/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
26/126/1/2022 (13h)
 

Mu Sai Gon S6 mới ra - Mu miễn phí

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Sài Gòn vào 13h ngày 26/1/2022

Exp: 5000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

55
55. + Awake Mu S15 New + - Mu Season 15 mới ra - Pro anti-hack, new jewels, quests..
- Server:
X150 Dynamic Experience 
- Alpha:Alpha Test:
24/124/1/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
25/125/1/2022
 

+ Awake Mu S15 New + mới ra - Pro anti-hack, new jewels, quests..

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ X150 Dynamic Experience vào ngày 25/1/2022

Exp: 150x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Liveguard Latest Version

56
56. Mu Ý Nghĩa Tàn Khốc - Mu Season 6.15 mới ra - Ko wedshop,. cầy cuốc ra đồ 99%
- Server:
Tử Thần 
- Alpha:Alpha Test:
24/124/1/2022 (11h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
25/125/1/2022 (13h)
 

Mu Ý Nghĩa Tàn Khốc mới ra - Ko wedshop,. cầy cuốc ra đồ 99%

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Tử Thần vào 13h ngày 25/1/2022

Exp: 300x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

57
57. Mu Hanoi - Mu Season 6.15 mới ra - Máy chủ thần ma- giải trí tết
- Server:
Thần Ma 
- Alpha:Alpha Test:
24/124/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
25/125/1/2022 (19h)
 

Mu Hanoi mới ra - Máy chủ thần ma- giải trí tết

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thần Ma vào 19h ngày 25/1/2022

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

58
58. — Mu Thanh Long — - Mu Season 6.9 mới ra - Khai xuân gần tết, lộc đến mọi nhà
- Server:
Quận 4 
- Alpha:Alpha Test:
23/123/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/125/1/2022 (13h)
 

— Mu Thanh Long — mới ra - Khai xuân gần tết, lộc đến mọi nhà

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Quận 4 vào 13h ngày 25/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

59
59. — Mu Truyền Kỳ — - Mu Season 6.9 mới ra - Lâu dài, xanh chín, game hay
- Server:
Hàn Quốc 
- Alpha:Alpha Test:
22/122/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
24/124/1/2022 (13h)
 

— Mu Truyền Kỳ — mới ra - Lâu dài, xanh chín, game hay

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Hàn Quốc vào 13h ngày 24/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

60
60. Mu-Hoalong.Pro - Mu Season 6.15 mới ra - Full even- sever chơi tết-boss 24h
- Server:
Hoa Long 1 
- Alpha:Alpha Test:
23/123/1/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
24/124/1/2022 (13h)
 

Mu-Hoalong.Pro mới ra - Full even- sever chơi tết-boss 24h

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Hoa Long 1 vào 13h ngày 24/1/2022

Exp: 800x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

61
61. Muviet - Mu Season 6.9 mới ra - Không webshop kg top phú hộ
- Server:
Thần Long 
- Alpha:Alpha Test:
21/121/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
23/123/1/2022 (13h)
 

Muviet mới ra - Không webshop kg top phú hộ

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 23/1/2022

Exp: 300x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập

62
62. — Mu Khát Vọng — - Mu Season 6.9 mới ra - Cam kết lâu dài, chơi xanh chín
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
21/121/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
23/123/1/2022 (13h)
 

— Mu Khát Vọng — mới ra - Cam kết lâu dài, chơi xanh chín

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 23/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

63
63. Mu Thiên Kiếp Ss 6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Nguyên thuỷ - nhiều boss - treo off
- Server:
Đón Tết 
- Alpha:Alpha Test:
22/122/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
23/123/1/2022 (13h)
 

Mu Thiên Kiếp Ss 6.9 mới ra - Nguyên thuỷ - nhiều boss - treo off

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Đón Tết vào 13h ngày 23/1/2022

Exp: 1000x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

64
64. ✅ Dartmu.Com [Nores] - Mu Season 15 mới ra - Quest system, freebies, no bugs .!.
- Server:
X15 No Resets 
- Alpha:Alpha Test:
19/119/1/2022
- Phiên Bản:
Season 15
- Open:Open Beta:
22/122/1/2022
 

✅ Dartmu.Com [Nores] mới ra - Quest system, freebies, no bugs .!.

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ X15 No Resets vào ngày 22/1/2022

Exp: 15x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Live-G

65
65. Muonliness2.Com - Mu Season 2 mới ra - Mu ss2 không hàm hiệu
- Server:
Quyền Lực 
- Alpha:Alpha Test:
19/119/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
22/122/1/2022 (13h)
 

Muonliness2.Com mới ra - Mu ss2 không hàm hiệu

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 22/1/2022

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

66
66. Mu Việt Season 6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - K top nạp-nhiều event nhận atm
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
20/120/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
22/122/1/2022 (13h)
 

Mu Việt Season 6.3 mới ra - K top nạp-nhiều event nhận atm

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 22/1/2022

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

67
67. Muvnss69 - Mu Season 6.9 mới ra - cày ngọc - train wcoin / hoa mai
- Server:
Thần Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
20/120/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/122/1/2022 (14h)
 

Muvnss69 mới ra - cày ngọc - train wcoin / hoa mai

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 14h ngày 22/1/2022

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ds

68
68. Mu Tình Yêu - Mu Season 6.9 mới ra - Train wc free, ngọc, exl drop cao
- Server:
Atlans 
- Alpha:Alpha Test:
20/120/1/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/122/1/2022 (19h)
 

Mu Tình Yêu mới ra - Train wc free, ngọc, exl drop cao

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Atlans vào 19h ngày 22/1/2022

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield

69
69. Squidmu X1500 - Mu Season 16 mới ra - Limited x shop, no webshop, premium
- Server:
S16 Grand Opening Jan 22 
- Alpha:Alpha Test:
22/122/1/2022 (20h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
22/122/1/2022 (22h)
 

Squidmu X1500 mới ra - Limited x shop, no webshop, premium

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ S16 Grand Opening Jan 22 vào 22h ngày 22/1/2022

Exp: 1500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Custom+Premium+Gameguard

70
70. Mu Vinh Dự - Mu Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc
- Server:
Vinh Dự 
- Alpha:Alpha Test:
20/120/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/122/1/2022 (13h)
 

Mu Vinh Dự mới ra - Mu cày cuốc

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Vinh Dự vào 13h ngày 22/1/2022

Exp: 5000x - Drop: 5000%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

71
71. Mu Game Thủ - Mu Season 6.3 mới ra - Game free không webshop
- Server:
Hồi Sinh 
- Alpha:Alpha Test:
20/120/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
22/122/1/2022 (13h)
 

Mu Game Thủ mới ra - Game free không webshop

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Hồi Sinh vào 13h ngày 22/1/2022

Exp: 200x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

72
72. Muredbull Custom6.15 - Mu Season 6.15 mới ra - 💖 free 99%, phù hợp cho dân cày
- Server:
Máy Chủ Devilsquare 
- Alpha:Alpha Test:
21/121/1/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
22/122/1/2022 (19h)
 

Muredbull Custom6.15 mới ra - 💖 free 99%, phù hợp cho dân cày

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Devilsquare vào 19h ngày 22/1/2022

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Igk

73
73. Mu Độc Tôn - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - map mới - boss mới
- Server:
Vĩnh Cửu 
- Alpha:Alpha Test:
20/120/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/122/1/2022 (13h)
 

Mu Độc Tôn mới ra - Auto reset - map mới - boss mới

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Vĩnh Cửu vào 13h ngày 22/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

74
74. Mu Xưng Bá Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí
- Server:
Thần Tài 
- Alpha:Alpha Test:
21/121/1/2022 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
22/122/1/2022 (15h)
 

Mu Xưng Bá Ss6 mới ra - Miễn phí

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thần Tài vào 15h ngày 22/1/2022

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

75
75. — Mu Sài Gòn — - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - đua top tự động
- Server:
Thiên Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
19/119/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/121/1/2022 (13h)
 

— Mu Sài Gòn — mới ra - Auto reset - đua top tự động

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thiên Tôn vào 13h ngày 21/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

76
76. Mu-Vtc.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Full even - sever chơi tết -boss 24
- Server:
Thánh Nữ 
- Alpha:Alpha Test:
20/120/1/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
21/121/1/2022 (13h)
 

Mu-Vtc.Com mới ra - Full even - sever chơi tết -boss 24

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thánh Nữ vào 13h ngày 21/1/2022

Exp: 800x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

77
77. Mu Bá Vương - Mu Season 6.9 mới ra - Miễn phí 99% , 65k point , cày cuốc
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
20/120/1/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/121/1/2022 (19h)
 

Mu Bá Vương mới ra - Miễn phí 99% , 65k point , cày cuốc

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 21/1/2022

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

78
78. Mu Sài Gòn Nét - Mu Season 6.9 mới ra - Gam hay online đông
- Server:
Thiên Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
19/119/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
21/121/1/2022 (13h)
 

Mu Sài Gòn Nét mới ra - Gam hay online đông

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thiên Tôn vào 13h ngày 21/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

79
79. Mu Xưng Bá - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - ngọc có giá
- Server:
Thiên Bình  
- Alpha:Alpha Test:
19/119/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
20/120/1/2022 (13h)
 

Mu Xưng Bá mới ra - Auto reset - ngọc có giá

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 20/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

80
80. ⚔️ Mu Anh Hùng ⚔️ - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - keep point - offattack
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
16/116/1/2022 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/119/1/2022 (13h)
 

⚔️ Mu Anh Hùng ⚔️ mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 19/1/2022

Exp: 160x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

81
81. Mu Khởi Nguyên - Mu Season 6.15 mới ra - Cày free
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
17/117/1/2022 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
19/119/1/2022 (19h)
 

Mu Khởi Nguyên mới ra - Cày free

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 19h ngày 19/1/2022

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshiel

82
82. — Mu Việt — - Mu Season 6.9 mới ra - Boss mới, pet mới, map mới
- Server:
Khát Vọng 
- Alpha:Alpha Test:
17/117/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
19/119/1/2022 (13h)
 

— Mu Việt — mới ra - Boss mới, pet mới, map mới

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Khát Vọng vào 13h ngày 19/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

83
83. Goblinmu.Com - Mu Season 9 mới ra - Free credits, free play, new open!
- Server:
Low X100 
- Alpha:Alpha Test:
17/117/1/2022
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
18/118/1/2022
 

Goblinmu.Com mới ra - Free credits, free play, new open!

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Low X100 vào ngày 18/1/2022

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Not Needed

84
84. 💥 Mu Hà Nội - Mu Season 6.9 mới ra - Lâu dài - ổn định - công bằng
- Server:
Dragon 
- Alpha:Alpha Test:
16/116/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/118/1/2022 (13h)
 

💥 Mu Hà Nội mới ra - Lâu dài - ổn định - công bằng

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Dragon vào 13h ngày 18/1/2022

Exp: 100x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

85
85. — Mu Thiên Mệnh — - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - pet mới
- Server:
Bạch Long 
- Alpha:Alpha Test:
16/116/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
18/118/1/2022 (13h)
 

— Mu Thiên Mệnh — mới ra - Auto reset - pet mới

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Bạch Long vào 13h ngày 18/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

86
86. Mu Càn Long - Mu Season 6.15 mới ra - Cầy cuốc,. săn boss guil
- Server:
Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
17/117/1/2022 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
18/118/1/2022 (13h)
 

Mu Càn Long mới ra - Cầy cuốc,. săn boss guil

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 18/1/2022

Exp: 500x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Jav

87
87. Mu Phong Thần - Mu Season 6.15 mới ra - Máy chủ kundun lâu dài - ổn định
- Server:
Kun Dun 
- Alpha:Alpha Test:
17/117/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
18/118/1/2022 (19h)
 

Mu Phong Thần mới ra - Máy chủ kundun lâu dài - ổn định

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Kun Dun vào 19h ngày 18/1/2022

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

88
88. Gamemuviet.Net - Mu Season 6.9 mới ra - Mu cực đông người chơi nhất vn
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
15/115/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/117/1/2022 (12h)
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu cực đông người chơi nhất vn

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 12h ngày 17/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

89
89. — Mu Tái Sinh — - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay, pet mới, boss mới
- Server:
Bất Diệt 
- Alpha:Alpha Test:
15/115/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
17/117/1/2022 (13h)
 

— Mu Tái Sinh — mới ra - Game hay, pet mới, boss mới

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 13h ngày 17/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

90
90. Mu Thiên Quyền .Com - Mu Season 6.15 mới ra - Full even -chuẩn cày cuốc -boss 24h
- Server:
Thần Ma 
- Alpha:Alpha Test:
16/116/1/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
17/117/1/2022 (13h)
 

Mu Thiên Quyền .Com mới ra - Full even -chuẩn cày cuốc -boss 24h

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 17/1/2022

Exp: 800x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

91
91. Mu Season - Mu Season 6.15 mới ra - Phiên bản custom ss6.,15 free 100%
- Server:
Tom House 
- Alpha:Alpha Test:
14/114/1/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
16/116/1/2022 (10h)
 

Mu Season mới ra - Phiên bản custom ss6.,15 free 100%

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Tom House vào 10h ngày 16/1/2022

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

92
92. — Mu Bom Tấn — - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay online đông
- Server:
Quyền Thế 
- Alpha:Alpha Test:
14/114/1/2022 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
16/116/1/2022 (13h)
 

— Mu Bom Tấn — mới ra - Game hay online đông

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Quyền Thế vào 13h ngày 16/1/2022

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

93
93. Mu 214 - Mu Season 6.15 mới ra - Phiên bản custom ss6.15 free 100%
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
14/114/1/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
16/116/1/2022 (10h)
 

Mu 214 mới ra - Phiên bản custom ss6.15 free 100%

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Noria vào 10h ngày 16/1/2022

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

94
94. Mubigboss - Mu Season 6 mới ra - 500 anh em đang online
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
16/116/1/2022 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
16/116/1/2022 (9h)
 

Mubigboss mới ra - 500 anh em đang online

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 9h ngày 16/1/2022

Exp: 2x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Shield 4.0

95
95. Mu Trường Thịnh - Mu Season 6.15 mới ra - Không webshop - cày cuốc
- Server:
Thần Long 
- Alpha:Alpha Test:
12/112/1/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
15/115/1/2022 (10h)
 

Mu Trường Thịnh mới ra - Không webshop - cày cuốc

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 10h ngày 15/1/2022

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

96
96. Mu-Kaimas Premium - Mu Season 16 mới ra - Custom/premium/unique server
- Server:
X50 S16 
- Alpha:Alpha Test:
15/115/1/2022 (20h)
- Phiên Bản:
Season 16
- Open:Open Beta:
15/115/1/2022 (22h)
 

Mu-Kaimas Premium mới ra - Custom/premium/unique server

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ X50 S16 vào 22h ngày 15/1/2022

Exp: 50x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard+Custom Anti Hack

97
97. Mu Thai Binh - Mu Season 6.3 mới ra - Game mượn it lag có wshop
- Server:
Thỗ Địa 
- Alpha:Alpha Test:
13/113/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
15/115/1/2022 (17h)
 

Mu Thai Binh mới ra - Game mượn it lag có wshop

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Thỗ Địa vào 17h ngày 15/1/2022

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

98
98. Mu Thiên Đường - Mu Season 6.9 mới ra - Rs nhận wc,train quái nhận wc
- Server:
Atlans 
- Alpha:Alpha Test:
13/113/1/2022 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
15/115/1/2022 (10h)
 

Mu Thiên Đường mới ra - Rs nhận wc,train quái nhận wc

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Atlans vào 10h ngày 15/1/2022

Exp: 2000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

99
99. Mu Việt Season 6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Ko top nạp- nhiều event nhận atm
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
13/113/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
15/115/1/2022 (13h)
 

Mu Việt Season 6.3 mới ra - Ko top nạp- nhiều event nhận atm

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 15/1/2022

Exp: 150x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

100
100. Mu Hà Nội Plus - Mu Season 6.9 mới ra - Muonline hay - cày cuốc - giá trị
- Server:
Athena 
- Alpha:Alpha Test:
13/113/1/2022 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
15/115/1/2022 (13h)
 

Mu Hà Nội Plus mới ra - Muonline hay - cày cuốc - giá trị

Mu mới ra tháng 1 2022 - Mở máy chủ Athena vào 13h ngày 15/1/2022

Exp: 120x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Deepshield Chống Hack 99%

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Mu mới ra là website uy tín giới thiệu danh sách game Mu mới ra hôm nay miễn phí, Mu test hôm nay, Mu Online private. Tổng hợp các server mu lậu mới ra 2022

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu mới ra hàng ngày, trong đó các phiên bản Mu Online Season 2, Season 6, Season 12, Season 15 là được quan tâm nhiều nhất.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET

Hướng dẫn Mu Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger