Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 17/11Alpha Test: 17/11/2023 (6h)
Open: 18/11Open Beta: 18/11/2023 (20h)
 

Mu Lãnh Địa mới ra - Cày cuốc - mix item free

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Titan vào 20h ngày 18/11/2023

Trang chủ: https://mu-lanhdia.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5555x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 24/11Alpha Test: 24/11/2023 (15h)
Open: 26/11Open Beta: 26/11/2023 (13h)
 

Mu Lục Địa mới ra - Rs tốn ngọc, cày tiền trong game

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Tái Sinh vào 13h ngày 26/11/2023

Trang chủ: http://mulucdia.com

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 3/10Alpha Test: 3/10/2023 (13h)
Open: 5/10Open Beta: 5/10/2023 (13h)
 

Mu Hoàng Long mới ra - Rs = ngọc, dân cày có đất sống

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 5/10/2023

Trang chủ: http://muhoanglong.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 20/10Alpha Test: 20/10/2023 (13h)
Open: 22/10Open Beta: 22/10/2023 (13h)
 

Mu Chúa Tế mới ra - Siêu phẩm mu - miễn phí 99%

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thiên Tôn vào 13h ngày 22/10/2023

Trang chủ: http://muchuate.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 7/12Alpha Test: 7/12/2023 (13h)
Open: 9/12Open Beta: 9/12/2023 (13h)
 

Mus2.Tv mới ra - Đua top nhận #40_trlệu vnđ

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Lost Tower vào 13h ngày 9/12/2023

Trang chủ: http://mus2.tv/

Phiên bản: Season 2

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/11Alpha Test: 30/11/2023 (12h)
Open: 3/12Open Beta: 3/12/2023 (12h)
 

Muvnx.Com mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 12h ngày 3/12/2023

Trang chủ: https://muvnx.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 2/12Alpha Test: 2/12/2023 (6h)
Open: 3/12Open Beta: 3/12/2023 (10h)
 

Mu Lãnh Địa mới ra - Phiên bản custom cày cuốc free

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Cày Cuốc vào 10h ngày 3/12/2023

Trang chủ: https://mu-lanhdia.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/11Alpha Test: 30/11/2023 (10h)
Open: 1/12Open Beta: 1/12/2023 (19h)
 

***Mu Huyết Ma*** mới ra - Free all, ae chăm cày là có hết

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Chúa Tể vào 19h ngày 1/12/2023

Trang chủ: https://huyetma-ss6.online/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu vip
Alpha: 30/11Alpha Test: 30/11/2023 (13h)
Open: 2/12Open Beta: 2/12/2023 (13h)
 

Mu Hà Nội mới ra - Đua top nhận atm

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 2/12/2023

Trang chủ: https://muhanoiss69.vn/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 500x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

Mu vip
Alpha: 23/11Alpha Test: 23/11/2023 (13h)
Open: 26/11Open Beta: 26/11/2023 (13h)
 

Vmu Legend mới ra - Lâu dài bên vững - ko webshop

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 26/11/2023

Trang chủ: https://vmu-icarus.tv/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 30x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix

Mu vip
Alpha: 30/11Alpha Test: 30/11/2023 (19h)
Open: 2/12Open Beta: 2/12/2023 (19h)
 

Mu Bá Vương Ss6.9 mới ra - Npc buff free - cộng hưởng free

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Lorencia Npc Buff Free vào 19h ngày 2/12/2023

Trang chủ: http://mubavuong-ss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Lion

Mu vip
Alpha: 24/11Alpha Test: 24/11/2023 (10h)
Open: 26/11Open Beta: 26/11/2023 (10h)
 

Muvietss.Com mới ra - Trial quái nhận wc,và wcp

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 10h ngày 26/11/2023

Trang chủ: http://muvietss.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 5000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

Mu vip
Alpha: 22/11Alpha Test: 22/11/2023 (13h)
Open: 23/11Open Beta: 23/11/2023 (19h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Phiên bản custom đẹp mắt

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Đesigns 1 vào 19h ngày 23/11/2023

Trang chủ: https://mu-vnss6.com/

Phiên bản: Season 6

Exp: 9999x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Fantaxyv

Mu vip
Alpha: 9/11Alpha Test: 9/11/2023 (19h)
Open: 11/11Open Beta: 11/11/2023 (19h)
 

Mu Chí Tôn mới ra - Không webshop , không top nạp

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 19h ngày 11/11/2023

Trang chủ: https://muhanois6.net/

Phiên bản: Season 6.3

Exp: 9999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Vip

Mu vip
Alpha: 24/11Alpha Test: 24/11/2023 (19h)
Open: 25/11Open Beta: 25/11/2023 (13h)
 

Mu Hải Nam mới ra - Miễn phí 100% - boss liên tục

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hải Nam vào 13h ngày 25/11/2023

Trang chủ: https://muhainam.info/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Fantasyxi

Mu vip
Alpha: 24/11Alpha Test: 24/11/2023 (13h)
Open: 25/11Open Beta: 25/11/2023 (19h)
 

***Mu Anubis*** mới ra - Dễ chơi đồ dễ kiếm , free

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Anubis vào 19h ngày 25/11/2023

Trang chủ: https://chienthan-ss6.online/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Ugk Mới Nhất

Mu vip
Alpha: 20/10Alpha Test: 20/10/2023 (14h)
Open: 22/10Open Beta: 22/10/2023 (14h)
 

Mu Đại Việt mới ra - Miễn phí 99%,ko webshop, cày cuốc

Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Bất Diệt 4 vào 14h ngày 22/10/2023

Trang chủ: http://mu-daiviet.net

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat Check Log Auto Band

Mu vip
Alpha: 29/11Alpha Test: 29/11/2023 (13h)
Open: 30/11Open Beta: 30/11/2023 (13h)
 

Mu Bá Tước Ss6.15 mới ra - Hoàn toàn miễn phí

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thiên Tước Đỉnh Cao vào 13h ngày 30/11/2023

Trang chủ: https://mubatuoc.com/

Phiên bản: Season 6.15

Exp: 2000x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

Mu vip
Alpha: 23/11Alpha Test: 23/11/2023 (14h)
Open: 25/11Open Beta: 25/11/2023 (14h)
 

Mulau-Ss6.Com mới ra - Mu season 6.9 non-reset custom nhẹ

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Tiki vào 14h ngày 25/11/2023

Trang chủ: https://mulau-ss6.com/

Phiên bản: Season 6.9

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard-Cameraman

Mu vip
Alpha: 22/11Alpha Test: 22/11/2023 (13h)
Open: 25/11Open Beta: 25/11/2023 (13h)
 

Muonliness2.Net mới ra - Mu season 2 đột phá tính năng

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hades vào 13h ngày 25/11/2023

Trang chủ: https://muonliness2.net/

Phiên bản: Season 2

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

21
21. ▶ Top Mu Online !!! - Mu Season 18 mới ra - ✅max 2 acc/1 pc ✅no vip ✅freebies!!
- Server:
X80 Hard 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (17h)
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2023 (17h)
Open Beta hôm nay
 

▶ Top Mu Online !!! mới ra - ✅max 2 acc/1 pc ✅no vip ✅freebies!!

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ X80 Hard vào 17h ngày 30/11/2023

Exp: 80x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Super Atnihack

22
22. Mu Bảo Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Xánh chín - lâu dài - ko kích nạp
- Server:
Xưng Bá 
- Alpha:Alpha Test:
28/1128/11/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Bảo Việt mới ra - Xánh chín - lâu dài - ko kích nạp

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Xưng Bá vào 13h ngày 30/11/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

23
23. Mu Vương Quyền Ss6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Siêu phẩm dễ chơi-dễ kiếm đồ
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2023 (12h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Vương Quyền Ss6.9 mới ra - Siêu phẩm dễ chơi-dễ kiếm đồ

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 12h ngày 30/11/2023

Exp: 5000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat

24
24. 💥mu Free 💥 - Mu Season 6.15 mới ra - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop
- Server:
Hỏa Long 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

💥mu Free 💥 mới ra - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 13h ngày 30/11/2023

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard Chống Hack Cao

25
25. Mu Phong Lôi - Mu Season 6.9 mới ra - Mu phong lôi open 13h 30/11
- Server:
Mu Phong Lôi 
- Alpha:Alpha Test:
28/1128/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Phong Lôi mới ra - Mu phong lôi open 13h 30/11

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Mu Phong Lôi vào 13h ngày 30/11/2023

Exp: 200x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

26
26. Mu Bá Tước Ss6.15 - Mu Season 6.15 mới ra - Hoàn toàn miễn phí
- Server:
Thiên Tước Đỉnh Cao 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
30/1130/11/2023 (13h)
Open Beta hôm nay
 

Mu Bá Tước Ss6.15 mới ra - Hoàn toàn miễn phí

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thiên Tước Đỉnh Cao vào 13h ngày 30/11/2023

Exp: 2000x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

27
27. Mu Thiên Tôn - Mu Season 6.9 mới ra - Siêu phẩm mu - chơi quá hay
- Server:
Quận 7 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/121/12/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Thiên Tôn mới ra - Siêu phẩm mu - chơi quá hay

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Quận 7 vào 13h ngày 1/12/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

28
28. 🔰mubatdiet.Com🔰 - Mu Season 6.15 mới ra - 🔰cày cuốc đông vui dễ chơi🔰
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
1/121/12/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

🔰mubatdiet.Com🔰 mới ra - 🔰cày cuốc đông vui dễ chơi🔰

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 1/12/2023

Exp: 9999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

29
29. Quyền Lực - Mu Season 6.3 mới ra - Không mốc nạp , tu chân, danh hiệu
- Server:
Quyền Lực 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
1/121/12/2023 (19h)
Open Beta ngày mai
 

Quyền Lực mới ra - Không mốc nạp , tu chân, danh hiệu

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 19h ngày 1/12/2023

Exp: 999x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Vip

30
30. Mu Anh Hùng - Mu Season 6.15 mới ra - Drop ngọc full all boss
- Server:
Quỷ Vương 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
1/121/12/2023 (19h)
Open Beta ngày mai
 

Mu Anh Hùng mới ra - Drop ngọc full all boss

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Quỷ Vương vào 19h ngày 1/12/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

31
31. ™ Mu Hà Nội ™ - Mu Season 6.9 mới ra - Không danh hiệu - tu chân - custom
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/121/12/2023 (13h)
Open Beta ngày mai
 

™ Mu Hà Nội ™ mới ra - Không danh hiệu - tu chân - custom

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 1/12/2023

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Vip ( Cập Nhật Liên Tục )

32
32. 🔥 Mu Phục Ma 🔥 - Mu Season 6.9 mới ra - Game dễ chơi - event liên tục
- Server:
⚜️ Khai Mở Máy Chủ Đặc Biệt - Quyền Năng ⚜️ 
- Alpha:Alpha Test:
29/1129/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
1/121/12/2023 (19h)
Open Beta ngày mai
 

🔥 Mu Phục Ma 🔥 mới ra - Game dễ chơi - event liên tục

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Khai Mở Máy Chủ Đặc Biệt - Quyền Năng ⚜️ vào 19h ngày 1/12/2023

Exp: 999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

33
33. ***Mu Huyết Ma*** - Mu Season 6.15 mới ra - Free all, ae chăm cày là có hết
- Server:
Chúa Tể 
- Alpha:Alpha Test:
30/1130/11/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
1/121/12/2023 (19h)
Alpha Test hôm nay
 

***Mu Huyết Ma*** mới ra - Free all, ae chăm cày là có hết

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Chúa Tể vào 19h ngày 1/12/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

34
34. Mu Hà Nội - Mu Season 6.9 mới ra - Đua top nhận atm
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
30/1130/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/122/12/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Hà Nội mới ra - Đua top nhận atm

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 2/12/2023

Exp: 500x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

35
35. Mu 4 Việt - Mu Season 6.9 mới ra - Xanh chín, ko kích top, ko kích nạp
- Server:
Địa Long 
- Alpha:Alpha Test:
30/1130/11/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/122/12/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu 4 Việt mới ra - Xanh chín, ko kích top, ko kích nạp

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Địa Long vào 13h ngày 2/12/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

36
36. Mu Gate - Mu Season 6.3 mới ra - Phiên bản season 6.3 cổ điển
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
1/121/12/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/122/12/2023 (19h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Gate mới ra - Phiên bản season 6.3 cổ điển

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 2/12/2023

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goodshell

37
37. Mu Bá Vương Ss6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Npc buff free - cộng hưởng free
- Server:
Lorencia Npc Buff Free 
- Alpha:Alpha Test:
30/1130/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/122/12/2023 (19h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Bá Vương Ss6.9 mới ra - Npc buff free - cộng hưởng free

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Lorencia Npc Buff Free vào 19h ngày 2/12/2023

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Lion

38
38. Game Thủ Hà Nội - Mu Season 6.3 mới ra - Mu train quái nhận wcoin drop cao
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
30/1130/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/122/12/2023 (19h)
Alpha Test hôm nay
 

Game Thủ Hà Nội mới ra - Mu train quái nhận wcoin drop cao

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 2/12/2023

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

39
39. Mu Việt Nam Ss6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Trian quái nhận wcoin,đồng xu vip
- Server:
Huyền Thoại 
- Alpha:Alpha Test:
30/1130/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
2/122/12/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Việt Nam Ss6.9 mới ra - Trian quái nhận wcoin,đồng xu vip

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 2/12/2023

Exp: 250x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark(Cá Mập)Chống Hack Tuyệt Đối

40
40. Mu King Pk Season 6 - Mu Season 6.3 mới ra - Đồ exl max 3 dòng, tối đa cánh cấp
- Server:
Losttower 
- Alpha:Alpha Test:
30/1130/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/122/12/2023 (19h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu King Pk Season 6 mới ra - Đồ exl max 3 dòng, tối đa cánh cấp

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Losttower vào 19h ngày 2/12/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark Chống Hack Tối Đa

41
41. Muphongba.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Free 99,99% hệ thông dung luyện mới
- Server:
Ma Vương 
- Alpha:Alpha Test:
1/121/12/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
2/122/12/2023 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Muphongba.Com mới ra - Free 99,99% hệ thông dung luyện mới

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Ma Vương vào 13h ngày 2/12/2023

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

42
42. Mu Đông Anh - Mu Season 6.3 mới ra - Mu cày cuốc, đua top open nhận atm
- Server:
Máy Chủ: Đông Anh 
- Alpha:Alpha Test:
30/1130/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/122/12/2023 (13h)
Alpha Test hôm nay
 

Mu Đông Anh mới ra - Mu cày cuốc, đua top open nhận atm

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ: Đông Anh vào 13h ngày 2/12/2023

Exp: 200x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Sharkguard

43
43. Lorencia - Mu Season 6.3 mới ra - Cày cuốc
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
1/121/12/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
2/122/12/2023 (18h)
Alpha Test ngày mai
 

Lorencia mới ra - Cày cuốc

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 18h ngày 2/12/2023

Exp: 999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

44
44. Mu Huyết Long - Mu Season 6.9 mới ra - Rs = ngọc. cam kết lâu dài
- Server:
Thế Giới 
- Alpha:Alpha Test:
1/121/12/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/123/12/2023 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Huyết Long mới ra - Rs = ngọc. cam kết lâu dài

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Thế Giới vào 13h ngày 3/12/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

45
45. Mu Hà Nội Xưa - Mu Season 6.3 mới ra - Đông người chơi - cầy cuốc kiếm đồ
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
1/121/12/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
3/123/12/2023 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Đông người chơi - cầy cuốc kiếm đồ

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 3/12/2023

Exp: 200x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gold

46
46. Mu-War.Top - Mu Season 6.3 mới ra - Chơi nâng cấp đồ xưa, phôi ra nhiều
- Server:
Đam Mê 
- Alpha:Alpha Test:
2/122/12/2023 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
3/123/12/2023 (19h)
 

Mu-War.Top mới ra - Chơi nâng cấp đồ xưa, phôi ra nhiều

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Đam Mê vào 19h ngày 3/12/2023

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

47
47. Mu Quyền Năng Ss6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Reset về thành - class cân bằng
- Server:
Quyền Năng 
- Alpha:Alpha Test:
2/122/12/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
3/123/12/2023 (9h)
 

Mu Quyền Năng Ss6.3 mới ra - Reset về thành - class cân bằng

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 9h ngày 3/12/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

48
48. Mu Dragon - Mu Season 6.9 mới ra - Sân chơi đẳng cấp cho ae
- Server:
Mu Dragon 
- Alpha:Alpha Test:
1/121/12/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/123/12/2023 (13h)
Alpha Test ngày mai
 

Mu Dragon mới ra - Sân chơi đẳng cấp cho ae

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Mu Dragon vào 13h ngày 3/12/2023

Exp: 1000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

49
49. Mu Lãnh Địa - Mu Season 6.15 mới ra - Phiên bản custom cày cuốc free
- Server:
Cày Cuốc 
- Alpha:Alpha Test:
2/122/12/2023 (6h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
3/123/12/2023 (10h)
 

Mu Lãnh Địa mới ra - Phiên bản custom cày cuốc free

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Cày Cuốc vào 10h ngày 3/12/2023

Exp: 5000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

50
50. Mu-Giaitriss6 - Mu Season 6.15 mới ra - Miễn phí 100% phiên bản giải trí
- Server:
Máy Chủ Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
2/122/12/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
3/123/12/2023 (13h)
 

Mu-Giaitriss6 mới ra - Miễn phí 100% phiên bản giải trí

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 13h ngày 3/12/2023

Exp: 500x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vào Mà Hack

51
51. Muvnx.Com - Mu Season 6.9 mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững
- Server:
Đế Vương 
- Alpha:Alpha Test:
30/1130/11/2023 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
3/123/12/2023 (12h)
Alpha Test hôm nay
 

Muvnx.Com mới ra - Mu đông người - lâu dài - bền vững

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 12h ngày 3/12/2023

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

52
52. Mu Quyền Năng Ss2.0 - Mu Season 2 mới ra - Nguyên thủy-dễ chơi-nhiều sự kiện
- Server:
Dungeon 
- Alpha:Alpha Test:
3/123/12/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
4/124/12/2023 (13h)
 

Mu Quyền Năng Ss2.0 mới ra - Nguyên thủy-dễ chơi-nhiều sự kiện

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Dungeon vào 13h ngày 4/12/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat

53
53. Mu Bom Tấn - Mu Season 6.9 mới ra - Free ngọc, nhiều boss và event
- Server:
Quyền Vương 
- Alpha:Alpha Test:
3/123/12/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
5/125/12/2023 (13h)
 

Mu Bom Tấn mới ra - Free ngọc, nhiều boss và event

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 13h ngày 5/12/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

54
54. Mu Việt Nam - Mu Season 6.9 mới ra - Đông vui - hấp dẫn - nhiều người ơi
- Server:
Thiên Sứ 
- Alpha:Alpha Test:
4/124/12/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
6/126/12/2023 (13h)
 

Mu Việt Nam mới ra - Đông vui - hấp dẫn - nhiều người ơi

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 13h ngày 6/12/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

55
55. 🌐 Starred Mu - New! - Mu Season 12 mới ra - Special quests and rewards!
- Server:
X30 Dynamic 
- Alpha:Alpha Test:
6/126/12/2023 (17h)
- Phiên Bản:
Season 12
- Open:Open Beta:
7/127/12/2023 (17h)
 

🌐 Starred Mu - New! mới ra - Special quests and rewards!

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ X30 Dynamic vào 17h ngày 7/12/2023

Exp: 30x - Drop: 25%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Mhp

56
56. Muss2.Vn - Mu Season 2 mới ra - Mu season 2 lâu đời và có tâm nhất
- Server:
Agnis 
- Alpha:Alpha Test:
6/126/12/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
9/129/12/2023 (14h)
 

Muss2.Vn mới ra - Mu season 2 lâu đời và có tâm nhất

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Agnis vào 14h ngày 9/12/2023

Exp: 80x - Drop: 5%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

57
57. Mus2.Tv - Mu Season 2 mới ra - Đua top nhận #40_trlệu vnđ
- Server:
Lost Tower 
- Alpha:Alpha Test:
7/127/12/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
9/129/12/2023 (13h)
 

Mus2.Tv mới ra - Đua top nhận #40_trlệu vnđ

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Lost Tower vào 13h ngày 9/12/2023

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

58
58. Mu Hồi Ức - Mu Season 6.9 mới ra - Xanh chín - ko kích top - ko kíchạp
- Server:
Phục Hưng 
- Alpha:Alpha Test:
7/127/12/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
9/129/12/2023 (13h)
 

Mu Hồi Ức mới ra - Xanh chín - ko kích top - ko kíchạp

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 9/12/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

59
59. Mu Hồi Sinh - Mu Season 6.9 mới ra - Rs mất ngọc, siêu phẩm mu hay
- Server:
Đại Nam 
- Alpha:Alpha Test:
8/128/12/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
10/1210/12/2023 (13h)
 

Mu Hồi Sinh mới ra - Rs mất ngọc, siêu phẩm mu hay

Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Đại Nam vào 13h ngày 10/12/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

60
60. Mu Tái Sinh - Mu Season 6.9 mới ra - Siêu phẩm mu, chơi là nghiện
- Server:
Bất Diệt 
- Alpha:Alpha Test:
27/1127/11/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/1129/11/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Tái Sinh mới ra - Siêu phẩm mu, chơi là nghiện

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 13h ngày 29/11/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

61
61. Mu Hà Nội Xưa - Mu Season 6.9 mới ra - Boss 1h/lần, đồ dễ kiếm, miễn phí
- Server:
Hoàng Long 
- Alpha:Alpha Test:
28/1128/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/1129/11/2023 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Mu Hà Nội Xưa mới ra - Boss 1h/lần, đồ dễ kiếm, miễn phí

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 19h ngày 29/11/2023

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

62
62. ️🏆mu Custom🏆 - Mu Season 6.15 mới ra - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop
- Server:
Lorencia 
- Alpha:Alpha Test:
28/1128/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
29/1129/11/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

️🏆mu Custom🏆 mới ra - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 29/11/2023

Exp: 9999x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard Chống Hack Cao

63
63. Mu-Hanoixua.Pro Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu
- Server:
Thăng Long 
- Alpha:Alpha Test:
28/1128/11/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
29/1129/11/2023 (13h)
Open Beta hôm qua
 

Mu-Hanoixua.Pro Ss6 mới ra - Nguyên thủy-không danh hiệu

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thăng Long vào 13h ngày 29/11/2023

Exp: 5000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat

64
64. Mufpt2003-97d - Mu Season 1 mới ra - Không thương mai, 100% free
- Server:
Fpt-0.97 
- Alpha:Alpha Test:
25/1125/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 1
- Open:Open Beta:
29/1129/11/2023 (19h)
Open Beta hôm qua
 

Mufpt2003-97d mới ra - Không thương mai, 100% free

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Fpt-0.97 vào 19h ngày 29/11/2023

Exp: 5x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Pro

65
65. Magnific Mu S18 - Mu Season 18 mới ra - Gift codes, starter boosts, vn
- Server:
Keep Stats X900 
- Alpha:Alpha Test:
27/1127/11/2023 (16h)
- Phiên Bản:
Season 18
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2023 (18h)
 

Magnific Mu S18 mới ra - Gift codes, starter boosts, vn

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Keep Stats X900 vào 18h ngày 28/11/2023

Exp: 900x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Super Antihack

66
66. Mu Đỉnh Cao - Mu Season 6.9 mới ra - Game hay - hấp dẫn - dễ chơi
- Server:
Devias 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2023 (13h)
 

Mu Đỉnh Cao mới ra - Game hay - hấp dẫn - dễ chơi

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 28/11/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

67
67. Mu Hà Nội 2009 - Mu Season 6.9 mới ra - Cày cuốc, boss xuyên đêm, miễn phí
- Server:
Hà Nội New 
- Alpha:Alpha Test:
27/1127/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2023 (19h)
 

Mu Hà Nội 2009 mới ra - Cày cuốc, boss xuyên đêm, miễn phí

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hà Nội New vào 19h ngày 28/11/2023

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

68
68. Mu Bá Vương - Mu Season 6.3 mới ra - Không webshop , cày quốc kiếm đồ
- Server:
Bá Vương 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
28/1128/11/2023 (13h)
 

Mu Bá Vương mới ra - Không webshop , cày quốc kiếm đồ

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 28/11/2023

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

69
69. Mu Thời Đại - Mu Season 6.15 mới ra - Tính năng pk nổi bật trong game
- Server:
Phục Ma 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
27/1127/11/2023 (13h)
 

Mu Thời Đại mới ra - Tính năng pk nổi bật trong game

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Phục Ma vào 13h ngày 27/11/2023

Exp: 1000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

70
70. Mu Viet Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Mu 6.9 cày cuốc
- Server:
Omega 
- Alpha:Alpha Test:
25/1125/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
27/1127/11/2023 (13h)
 

Mu Viet Ss6 mới ra - Mu 6.9 cày cuốc

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Omega vào 13h ngày 27/11/2023

Exp: 999x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

71
71. Mu Hoàng Long Ss2.0 - Mu Season 2 mới ra - Hấp dẫn-dễ chơi-có npc buff
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
27/1127/11/2023 (13h)
 

Mu Hoàng Long Ss2.0 mới ra - Hấp dẫn-dễ chơi-có npc buff

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 27/11/2023

Exp: 300x - Drop: 15%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat

72
72. Mu-War,Tv - Mu Season 6.3 mới ra - Chơi nâng cấp đồ xưa, phôi ra nhiều
- Server:
Đam Mê 
- Alpha:Alpha Test:
26/1126/11/2023 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
27/1127/11/2023 (19h)
 

Mu-War,Tv mới ra - Chơi nâng cấp đồ xưa, phôi ra nhiều

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Đam Mê vào 19h ngày 27/11/2023

Exp: 9999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vip

73
73. Vmu Legend - Mu Season 6.15 mới ra - Lâu dài bên vững - ko webshop
- Server:
Icarus 
- Alpha:Alpha Test:
23/1123/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
26/1126/11/2023 (13h)
 

Vmu Legend mới ra - Lâu dài bên vững - ko webshop

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 26/11/2023

Exp: 30x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix

74
74. Mu Lục Địa - Mu Season 6.9 mới ra - Rs tốn ngọc, cày tiền trong game
- Server:
Tái Sinh 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
26/1126/11/2023 (13h)
 

Mu Lục Địa mới ra - Rs tốn ngọc, cày tiền trong game

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Tái Sinh vào 13h ngày 26/11/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

75
75. Mu Hoàng Kim - Mu Season 6.3 mới ra - Ad thân thiện - nhiệt huyết
- Server:
Máy Chủ Hoàng Kim 
- Alpha:Alpha Test:
25/1125/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
26/1126/11/2023 (19h)
 

Mu Hoàng Kim mới ra - Ad thân thiện - nhiệt huyết

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 26/11/2023

Exp: 999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

76
76. Mu Việt Season 2.0 - Mu Season 2 mới ra - Lối chơi cầy cuốc chuẩn webzen
- Server:
Arena 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
26/1126/11/2023 (13h)
 

Mu Việt Season 2.0 mới ra - Lối chơi cầy cuốc chuẩn webzen

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 26/11/2023

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

77
77. Mu Việt Season 2.0 - Mu Season 2 mới ra - Lối chơi cầy cuốc, đâm chất season2
- Server:
Arena 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
26/1126/11/2023 (13h)
 

Mu Việt Season 2.0 mới ra - Lối chơi cầy cuốc, đâm chất season2

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 26/11/2023

Exp: 50x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Shark

78
78. Muvietss.Com - Mu Season 6.15 mới ra - Trial quái nhận wc,và wcp
- Server:
Thiên Tử 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
26/1126/11/2023 (10h)
 

Muvietss.Com mới ra - Trial quái nhận wc,và wcp

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 10h ngày 26/11/2023

Exp: 5000x - Drop: 50%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

79
79. Thanhlong - Mu Season 6.3 mới ra - Cày cuốc
- Server:
Thanhlong 
- Alpha:Alpha Test:
25/1125/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
26/1126/11/2023 (19h)
 

Thanhlong mới ra - Cày cuốc

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thanhlong vào 19h ngày 26/11/2023

Exp: 999x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Goldshield

80
80. Muonliness2.Net - Mu Season 2 mới ra - Mu season 2 đột phá tính năng
- Server:
Hades 
- Alpha:Alpha Test:
22/1122/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 2
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2023 (13h)
 

Muonliness2.Net mới ra - Mu season 2 đột phá tính năng

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hades vào 13h ngày 25/11/2023

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập

81
81. Mu Chúa Tể - Mu Season 6.9 mới ra - Rs = ngọc, chơi game ra tiền
- Server:
Độc Tôn 
- Alpha:Alpha Test:
23/1123/11/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2023 (13h)
 

Mu Chúa Tể mới ra - Rs = ngọc, chơi game ra tiền

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Độc Tôn vào 13h ngày 25/11/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

82
82. Mu Vương Season 6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Không tu chân - danh hiệu.
- Server:
Thiên Mệnh 
- Alpha:Alpha Test:
23/1123/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2023 (13h)
 

Mu Vương Season 6.3 mới ra - Không tu chân - danh hiệu.

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 25/11/2023

Exp: 100x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack 99%

83
83. 🔥 Diamondmu.Com New - Mu Season 14 mới ra - new excellent options, quests, jwl
- Server:
X50 Limited With Reset Race Event 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2023
- Phiên Bản:
Season 14
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2023
 

🔥 Diamondmu.Com New mới ra - new excellent options, quests, jwl

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ X50 Limited With Reset Race Event vào ngày 25/11/2023

Exp: 50x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

84
84. Muvnnn - Mu Season 6 mới ra - Mus6, huyền thoại trở lại!
- Server:
Gaion 
- Alpha:Alpha Test:
18/1118/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2023 (13h)
 

Muvnnn mới ra - Mus6, huyền thoại trở lại!

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Gaion vào 13h ngày 25/11/2023

Exp: 150x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

85
85. Gamemuviet.Net - Mu Season 6.9 mới ra - Mu đông người chơi nhất việt nam
- Server:
Hoàng Long 
- Alpha:Alpha Test:
23/1123/11/2023 (12h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2023 (12h)
 

Gamemuviet.Net mới ra - Mu đông người chơi nhất việt nam

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 12h ngày 25/11/2023

Exp: 300x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gamemuviet.Net

86
86. Mu Hải Phòng - Mu Season 6.15 mới ra - Miễn phí
- Server:
Hải Phòng 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2023 (10h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2023 (19h)
 

Mu Hải Phòng mới ra - Miễn phí

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hải Phòng vào 19h ngày 25/11/2023

Exp: 9999x - Drop: 80%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

87
87. Mulau-Ss6.Com - Mu Season 6.9 mới ra - Mu season 6.9 non-reset custom nhẹ
- Server:
Máy Chủ Tiki 
- Alpha:Alpha Test:
23/1123/11/2023 (14h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2023 (14h)
 

Mulau-Ss6.Com mới ra - Mu season 6.9 non-reset custom nhẹ

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Tiki vào 14h ngày 25/11/2023

Exp: 9999x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Non Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Vguard-Cameraman

88
88. Mufree.Com.Vn - Mu Season 9 mới ra - Cày quốc miễn phí dễ chơi
- Server:
Noria 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2023 (18h)
 

Mufree.Com.Vn mới ra - Cày quốc miễn phí dễ chơi

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Noria vào 18h ngày 25/11/2023

Exp: 3000x - Drop: 40%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard Dùng Cho Mu

89
89. Mu Hải Nam - Mu Season 6.15 mới ra - Miễn phí 100% - boss liên tục
- Server:
Hải Nam 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2023 (19h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2023 (13h)
 

Mu Hải Nam mới ra - Miễn phí 100% - boss liên tục

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hải Nam vào 13h ngày 25/11/2023

Exp: 9999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Fantasyxi

90
90. Mu Hội Ngộ - Mu Season 6.15 mới ra - Với tiêu chi có làm thì mới có ăn
- Server:
Hội Ngộ 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2023 (18h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2023 (18h)
 

Mu Hội Ngộ mới ra - Với tiêu chi có làm thì mới có ăn

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hội Ngộ vào 18h ngày 25/11/2023

Exp: 2000x - Drop: 100%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack 99.9%

91
91. ***Mu Anubis*** - Mu Season 6.15 mới ra - Dễ chơi đồ dễ kiếm , free
- Server:
Anubis 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2023 (19h)
 

***Mu Anubis*** mới ra - Dễ chơi đồ dễ kiếm , free

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Anubis vào 19h ngày 25/11/2023

Exp: 999x - Drop: 90%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Ugk Mới Nhất

92
92. Mu Băng Giá - Mu Season 6 mới ra - Game nhân phẩm-thắng bại tại gopin
- Server:
Băng Giá 
- Alpha:Alpha Test:
24/1124/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6
- Open:Open Beta:
25/1125/11/2023 (19h)
 

Mu Băng Giá mới ra - Game nhân phẩm-thắng bại tại gopin

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Băng Giá vào 19h ngày 25/11/2023

Exp: 500x - Drop: 30%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Anti Gold Vip (Chống Hack 99,99%)

93
93. Mu Lãnh Địa - Mu Season 6.9 mới ra - Siêu phẩm - free 90% , hấp dẫn
- Server:
Sài Gòn 
- Alpha:Alpha Test:
22/1122/11/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
24/1124/11/2023 (13h)
 

Mu Lãnh Địa mới ra - Siêu phẩm - free 90% , hấp dẫn

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Sài Gòn vào 13h ngày 24/11/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

94
94. Mu Miền Nam - Mu Season 6.9 mới ra - Auto reset - keep point - offattack
- Server:
Anh Hùng 
- Alpha:Alpha Test:
21/1121/11/2023 (1h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
24/1124/11/2023 (13h)
 

Mu Miền Nam mới ra - Auto reset - keep point - offattack

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 24/11/2023

Exp: 170x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard Protects

95
95. Mu Khủng Long - Mu Season 6.15 mới ra - Mới ra đông người chơi dễ kiếm đồ
- Server:
Bạo Chúa 
- Alpha:Alpha Test:
22/1122/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.15
- Open:Open Beta:
24/1124/11/2023 (13h)
 

Mu Khủng Long mới ra - Mới ra đông người chơi dễ kiếm đồ

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Bạo Chúa vào 13h ngày 24/11/2023

Exp: 999x - Drop: 99%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Icm

96
96. Mu Kỷ Niệm Ss6.9 - Mu Season 6.9 mới ra - Game dễ chơi-nhiều sự kiện
- Server:
Vương Quyền 
- Alpha:Alpha Test:
23/1123/11/2023 (9h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
24/1124/11/2023 (13h)
 

Mu Kỷ Niệm Ss6.9 mới ra - Game dễ chơi-nhiều sự kiện

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 13h ngày 24/11/2023

Exp: 5000x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Phoenixcheat

97
97. Mu Việt Season 6 - Mu Season 6.9 mới ra - Siêu phẩm, chơi là nghiện
- Server:
Danh Vọng 
- Alpha:Alpha Test:
21/1121/11/2023 (15h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
23/1123/11/2023 (13h)
 

Mu Việt Season 6 mới ra - Siêu phẩm, chơi là nghiện

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 13h ngày 23/11/2023

Exp: 300x - Drop: 20%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

98
98. 🔥🔥goblinmu.Com🔥🔥 - Mu Season 9 mới ra - Freebies all, webshop, new server!
- Server:
X100 Dynamic Experience 
- Alpha:Alpha Test:
22/1122/11/2023 (17h)
- Phiên Bản:
Season 9
- Open:Open Beta:
23/1123/11/2023 (18h)
 

🔥🔥goblinmu.Com🔥🔥 mới ra - Freebies all, webshop, new server!

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ X100 Dynamic Experience vào 18h ngày 23/11/2023

Exp: 100x - Drop: 35%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Buperx

99
99. Mu Viet Nam Ss6 - Mu Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc dễ chơi
- Server:
Việt Nam 
- Alpha:Alpha Test:
20/1120/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.9
- Open:Open Beta:
23/1123/11/2023 (13h)
 

Mu Viet Nam Ss6 mới ra - Mu cày cuốc dễ chơi

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Việt Nam vào 13h ngày 23/11/2023

Exp: 999x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Ugk

100
100. Mu Việt Season6.3 - Mu Season 6.3 mới ra - Cày cuốc nguyên thủy - season6.3
- Server:
Phục Long 
- Alpha:Alpha Test:
21/1121/11/2023 (13h)
- Phiên Bản:
Season 6.3
- Open:Open Beta:
23/1123/11/2023 (13h)
 

Mu Việt Season6.3 mới ra - Cày cuốc nguyên thủy - season6.3

Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Phục Long vào 13h ngày 23/11/2023

Exp: 200x - Drop: 10%

Loại Mu: Mu Reset

Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard Pro

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.info

Mumoira.info - Mu Mới Ra

Mu mới ra là website uy tín giới thiệu danh sách game Mu mới ra hôm nay miễn phí, Mu test hôm nay, Mu Online private. Tổng hợp các server mu lậu mới ra 2023

Chúng tôi tổng hợp thông tin các game Mu mới ra hàng ngày, trong đó các phiên bản Mu Online Season 2, Season 6, Season 12, Season 15 là được quan tâm nhiều nhất.

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET

Hướng dẫn Mu Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger