Mu mới ra tháng 2 2021 - Archangel Mu Opening Season 9 - Boss every 1 hour, webshop: on !!!!

Mu mới ra, Archangel Mu Opening, archangelmu.online, Mu Online, Mu SS9 mới ra, Mu Test tháng 2 2021, Boss every 1 hour, webshop: on !!!!, Season 9

Trang chủ: https://www.archangelmu.online/

Phiên bản: Season 9 (Mu SS9) - Máy chủ: X5000~X1000 Dynamic

Loại Mu: Reset, Exp 5000x, Drop 40%

Alpha Test: 15/2/2021 - Open Beta: 16/2/2021

3/2/2021

Giới thiệu Mu SS9 mới ra - Archangel Mu Opening mới ra tháng 2/2021 - archangelmu.online

📢 ArchangeL MU OPENING 16 FEBRUARY!

 

☑️ LIKE Page, SHARE this post, MESSAGE Account Name (login)

to ❕ GET FREE 1000 CREDITS ❕

All Boss Respawn every 1 hour, WebShop: ON, Xshop: ON, Market: ON, Full Option Items: ON, Vip System: ON, Long Term No Wipes, 24/7 Uptime, Lag-Free game guaranteed.

🎮 Download Game Client Here:

📂 https://www.archangelmu.online/downloads


Những người xem Archangel Mu Opening Season 9 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger