Mu mới ra tháng 1 2023 - Damagemu X1000 Jan27 Season 16 - X1000 premium server files

Mu mới ra, Damagemu X1000 Jan27, damagemu.net, Mu Online, Mu SS16 mới ra, Mu Test tháng 1 2023, X1000 premium server files, Season 16

Trang chủ: https://damagemu.net

Fanpage hỗ trợ: https://damagemu.net

Phiên bản: Season 16 (Mu SS16) - Máy chủ: Season16

Loại Mu: Reset, Exp 1000x, Drop 45%

Alpha Test: 27/1/2023 (23h) - Open Beta: 27/1/2023 (23h)

20/1/2023

Giới thiệu Mu SS16 mới ra - Damagemu X1000 Jan27 mới ra tháng 1/2023 - damagemu.net

DamageMu announce you new X1000 server which will start 2023-01-27 6:00PM server time!

 

 

Grand opening time: 2023-01-27 6:00 PM (GMT + 3)

Lithuania time: 2023-01-27 6:00 PM (GMT + 3)

United kingdom time: 2023-01-27 4:00 PM (GMT + 1)

Poland time: 2023-01-27 5:00 PM (GMT + 2)

Vietnam time: 2023-01-27 10:00 PM (GMT + 7)

United States time: 2023-01-27 11:00 AM (GMT-4)

General X1000 server information:

Version: Premium Season 16

NO WEBSHOP Limited X and ruud shops!Regular Experience 1000x (Dynamic rates) / Master Experience 1000x

Max Level 400 / Max Mastery Level 650 (after level 400)

Low Performance Mode: Button F9

Non PvP Maps: Aida 1; Aida 2; Karutan 1 and Karutan 2

Minimap (TAB) to see Spot Locations

Monsters and Boss Power Adjusted

PvP / PvM all classes Adjusted

Elf Soldier Max Level - 400 / Max Resets - 3

Experience system:

1-20 resets - x1000

21-40 resets - x900

41-60 resets - x850

61-100+ resets - x800

Reset System:

Reset in game with level 400 by command / reset

Grand reset in game with 100 resets and 400 level by command / greset

Reset costs: 1 mil zen * reset

After Reset: Stats clear and gives points 500 * reset count

After Grand Reset: Stats keep.

Reset Limit: 1000

Grand Reset Limit: 30

 


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Damagemu X1000 Jan27 theo đường dẫn sau: https://damagemu.net

Những người xem Damagemu X1000 Jan27 Season 16 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger