Mu-Anhem.Net - Season 6.9 - open beta 27/6/2020 - Miễn phí 99%

Giới thiệu Mu mới ra bởi Mumoira.info: Mu-Anhem.Net  - Miễn phí 99% - Season 6.9 - Alpha Test 24/6/2020 - Open Beta 27/6/2020

Trang chủ: http://mu-anhem.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mukeeppointfree

Phiên bản: Season 6.9 - Máy chủ: Thiên Đế

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 10%

22/6/2020

Thông tin giới thiệu chi tiết mu Mu-Anhem.Net mới ra tháng 6/2020 phiên bản Season 6.9

🇻🇳🇻🇳𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐌𝐨̛̉ 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐂𝐮𝐬𝐓𝐨𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟎🇻🇳🇻🇳
☀️☀️☀️☀️☀️ 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 Đ𝐞̂́☀️☀️☀️☀️☀️
☀️☀️☀️𝐌𝐮-𝐀𝐧𝐡𝐄𝐦. 𝐍𝐞𝐭 (𝐁𝐨̉ 𝐜𝐚́𝐜𝐡)☀️☀️☀️
⚜️⚜️⚜️𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 𝑇𝑒𝑠𝑡 : 10ℎ00 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝟐𝟒/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟎⚜️⚜️⚜️
⚜️⚜️⚜️𝑂𝑝𝑒𝑛 𝐵𝑒𝑡𝑎 : 10ℎ00 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝟐𝟕/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟎⚜️⚜️⚜️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔥🔥🔥𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫:🔥🔥🔥
✅𝐄𝐱𝐩: 300x 𝐃𝐫𝐨𝐩: 10%.
✅𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̀𝐧: Nhận sẵn WCOIN tham gia game
❗️❗️Alpha Test: 10.000.000 GCOIN + 65k Point
❗️❗️Open Beta: 30.000 WCOIN + 10k Point
✅𝐑𝐞𝐬𝐞𝐭: Auto Reset ingame (Đủ level tự reset)
✅Phiên bản Custom, Đồ Họa hiệu ứng đẹp
✅𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐍𝐚̆𝐧𝐠𝐓𝐮 𝐓𝐢𝐞̂𝐧: Tăng dame và Phòng thủ nhân vật
✅𝐇𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮: Mới lạ và đẹp mắt
✅Nhiều tính năng mới được UPDATE.
✅𝐁𝐨𝐬𝐬 𝐕𝐚̀𝐧𝐠: Tiêu diệt Nhận GCOIN, B, S, C, Life, Cre, DTH, DNT và các đồ cấp cao + Ngọc Thần...
✅𝐊𝐮𝐧𝐝𝐮𝐧, 𝐍𝐡𝐞̣̂𝐧, 𝐌𝐞𝐝𝐮𝐬𝐚, 𝐐𝐮𝐲̉ 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠: Tiêu diệt nhận GCOIN + Item Custom + Ngọc Thần...
✅𝐓𝐡𝐨̉ 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞r săn Nguyên liệu ép WING, Ngọc Custom và Jewel các loại...
✅𝐇𝐨𝐚 𝐌𝐚𝐢 𝐕𝐚̀𝐧𝐠: Thu thập đủ 255 nhận quà JEWEL..
✅𝐇𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐋𝐚̂𝐮:: Đánh đủ quái nhận quà, Trả Q nhận WCOIN
✅𝐃𝐄𝐕𝐈𝐋, 𝐒𝐊𝐘: Đánh Kudun nhận đồ cấp cao...
✅𝐓𝐈𝐄̂𝐔 𝐃𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐁𝐎𝐒𝐒: Kundun, Medusa, Nhện, Quỷ Vương nhận GCOIN, Lông Vũ...
✅Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐚𝐜𝐤, 𝐁𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚: Diễn ra hàng tuần
✅𝐒𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐏𝐊: Diễn ra hàng tuần
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔥🔥🔥Đ𝐮𝐚 𝐭𝐨𝐩 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 𝐓𝐄𝐒𝐓 Từ 𝟐𝟒/𝟎𝟔-𝟐𝟔/𝟎𝟔🔥🔥🔥
✅𝐓𝐨𝐩 1: Nhận Wing 2.5 Full +13
✅𝐓𝐨𝐩 2: Nhận Wing 2.5 Full +11
✅𝐓𝐨𝐩 3: Nhận Wing 2.5 Full +0
✅𝐓𝐨𝐩 4-10: Nhận 100.000 WCOIN khi OPEN
🔥🔥🔥Đ𝐮𝐚 𝐭𝐨𝐩 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐁𝐄𝐓𝐀 Từ 𝟐𝟕/𝟎𝟔-𝟎𝟒/𝟎𝟕🔥🔥🔥
✅𝐓𝐨𝐩 1: Nhận Wing 3 Full +13
✅𝐓𝐨𝐩 2: Nhận Wing 3 Full +11
✅𝐓𝐨𝐩 3: Nhận Wing 3 Full +0
➖➖➖➖BQT Kính Báo !!!➖➖➖➖
⚠Trang chủ: Mu-AnhEm .Net (Bỏ cách)
⚠Group: https://www.facebook.com/groups/MuSS6AnhEm/
⚠Fanpage: https://www.facebook.com/MuKeepPointFree/


Tìm kiếm Mu theo phiên bản: SEASON 2 SEASON 6 SEASON 15 MU NON RESET

Những người xem Mu-Anhem.Net Season 6.9 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Những bài giới thiệu game của mu-anhem.net

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger