Mu mới ra tháng 2 2023 - Mu Chiến Tranh Season 6.9 - Nơi dân cày tranh bá

Mu mới ra, Mu Chiến Tranh, muwar-ss6.vn, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 2 2023, Nơi dân cày tranh bá, Season 6.9

Trang chủ: https://muwar-ss6.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://m.facebook.com/groups/858319521637847/

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Mu Chiến Tranh

Loại Mu: Reset, Exp 1000x, Drop 50%

Alpha Test: 11/2/2023 (6h) - Open Beta: 12/2/2023 (18h)

8/2/2023

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Chiến Tranh mới ra tháng 2/2023 - muwar-ss6.vn

Nhiệm vụ anh em là Săn Boss lấy Wcoin + ngọc + hộp quà đỏ , trong Hộp Quà Đỏ có Nguyên Liệu ép Wing SS8 + Wing ngôi sao từ 1 sao tới 10 sao. Anh Em cùng nhau trở nên mạnh mẽ Tranh Bá đứng đầu sever <3
Còn Các hoạt động sự kiện trong game có hiển thị . Trang bị và Ngọc đều có cả ở Boss và sự kiện , bên cạnh đó cũng có móc nạp cho anh em không có thời gian cày + cày ko kịp để nạp và ủng hộ để duy trì Sever . Thân Chào Anh Em đến với Sever.
link tải game : https://muwar-ss6.vn/
Link nhóm Mu trao đổi anh em : https://www.facebook.com/groups/858319521637847
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ anh em là Săn Boss lấy Wcoin + ngọc + hộp quà đỏ , trong Hộp Quà Đỏ có Nguyên Liệu ép Wing SS8 + Wing ngôi sao từ 1 sao tới 10 sao. Anh Em cùng nhau trở nên mạnh mẽ Tranh Bá đứng đầu sever <3
Còn Các hoạt động sự kiện trong game có hiển thị . Trang bị và Ngọc đều có cả ở Boss và sự kiện , bên cạnh đó cũng có móc nạp cho anh em không có thời gian cày + cày ko kịp để nạp và ủng hộ để duy trì Sever . Thân Chào Anh Em đến với Sever.
link tải game : https://muwar-ss6.vn/
Link nhóm Mu trao đổi anh em : https://www.facebook.com/groups/858319521637847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ anh em là Săn Boss lấy Wcoin + ngọc + hộp quà đỏ , trong Hộp Quà Đỏ có Nguyên Liệu ép Wing SS8 + Wing ngôi sao từ 1 sao tới 10 sao. Anh Em cùng nhau trở nên mạnh mẽ Tranh Bá đứng đầu sever <3
Còn Các hoạt động sự kiện trong game có hiển thị . Trang bị và Ngọc đều có cả ở Boss và sự kiện , bên cạnh đó cũng có móc nạp cho anh em không có thời gian cày + cày ko kịp để nạp và ủng hộ để duy trì Sever . Thân Chào Anh Em đến với Sever.
link tải game : https://muwar-ss6.vn/
Link nhóm Mu trao đổi anh em : https://www.facebook.com/groups/858319521637847

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ anh em là Săn Boss lấy Wcoin + ngọc + hộp quà đỏ , trong Hộp Quà Đỏ có Nguyên Liệu ép Wing SS8 + Wing ngôi sao từ 1 sao tới 10 sao. Anh Em cùng nhau trở nên mạnh mẽ Tranh Bá đứng đầu sever <3
Còn Các hoạt động sự kiện trong game có hiển thị . Trang bị và Ngọc đều có cả ở Boss và sự kiện , bên cạnh đó cũng có móc nạp cho anh em không có thời gian cày + cày ko kịp để nạp và ủng hộ để duy trì Sever . Thân Chào Anh Em đến với Sever.
link tải game : https://muwar-ss6.vn/
Link nhóm Mu trao đổi anh em : https://www.facebook.com/groups/858319521637847

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ anh em là Săn Boss lấy Wcoin + ngọc + hộp quà đỏ , trong Hộp Quà Đỏ có Nguyên Liệu ép Wing SS8 + Wing ngôi sao từ 1 sao tới 10 sao. Anh Em cùng nhau trở nên mạnh mẽ Tranh Bá đứng đầu sever <3
Còn Các hoạt động sự kiện trong game có hiển thị . Trang bị và Ngọc đều có cả ở Boss và sự kiện , bên cạnh đó cũng có móc nạp cho anh em không có thời gian cày + cày ko kịp để nạp và ủng hộ để duy trì Sever . Thân Chào Anh Em đến với Sever.
link tải game : https://muwar-ss6.vn/
Link nhóm Mu trao đổi anh em : https://www.facebook.com/groups/858319521637847


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu Chiến Tranh theo đường dẫn sau: https://m.facebook.com/groups/858319521637847/

Những người xem Mu Chiến Tranh Season 6.9 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger