Mu mới ra tháng 6 2022 - Mu Fun Season 6 - Fast pvp make items

Mu mới ra, Mu Fun, mufun.org, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 6 2022, Fast pvp make items, Season 6

Trang chủ: https://mufun.org

Phiên bản: Season 6 (Mu SS6) - Máy chủ: 2000x

Loại Mu: Non Reset, Exp 2000x, Drop 80%

Alpha Test: 3/6/2022 (20h) - Open Beta: 3/6/2022 (20h)

14/6/2022

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Fun mới ra tháng 6/2022 - mufun.org

SERVER INFO

 • Experience: 2000x (kinh nghiệm 2000x)
 • Drop: 80% (tỉ lệ rớt 80%)
 • Season 6
 • Master Experience 2000x (kinh nghiệm Master 2000x)
 • Skill Tree: S8 (Master skill season 8)
 • Max LVL: 400 (cấp độ nhân vật tối đa 400)
 • Spots 4-12 MOBs (bãi quái 4-12 con / bãi)
 • No Reset (không reset)
 • On update Item (Max 3 Options +13) (vật phẩm tối đa lv13 và tối đa 3 option)

SERVER CUSTOM

 • Jewel of Skill (ngọc kỹ năng)
 • Jewel of Luck (ngọc may mắn)
 • Jewel of Adicional (max 16) (ngọc Adicional tối đa 16)
 • PK drop - Drop Items +10 +14 (PK rớt vật phẩm lv10 đến lv14)
 • Skins
 • Pets
 • Flags
 • Wings 2.5 LVL AND 4 (có cánh lv2.5 và cánh 4)
 • No Drop Potion SD/AG (không rớt bình SD/AG)
 • No Drop Items Socket (không rớt vật phẩm socket)
 • HP Potion stacks reduced to 10 (tối đa 10 bình Máu / ô)
 • Mana Potion stacks reduced to 25 (tối đa 20 bình Mana / ô)


Những người xem Mu Fun Season 6 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger