Mu mới ra tháng 5 2022 - Mu Hà Nội Season 6.3 - Cày cuốc nguyên thủy

Mu mới ra, Mu Hà Nội, ss6-muhanoi.vn, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 5 2022, Cày cuốc nguyên thủy, Season 6.3

Trang chủ: http://ss6-muhanoi.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/fanpagemuonlineseason6.3/

Phiên bản: Season 6.3 (Mu SS6) - Máy chủ: Hoàng Kim

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 9/5/2022 (13h) - Open Beta: 11/5/2022 (13h)

6/5/2022

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Hà Nội mới ra tháng 5/2022 - ss6-muhanoi.vn

𝐌𝐮 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧𝟔.𝟑 𝐏𝐫𝐨 - 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐰𝐞𝐝𝐳𝐞𝐧

𝐀𝐔𝐓𝐎 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓 - 𝐊𝐄𝐄𝐏 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓 - 𝐎𝐅𝐅𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐀𝐓𝐓𝐀𝐂𝐊

⚜️ http://ss6-muhanoi.vn/ - 𝐑𝐚 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐦𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉ '' 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐦''

🍁 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑫𝒂𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆̣̂𝒖 - 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑻𝒖 𝑪𝒉𝒂̂𝒏 - 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑻𝒉𝒖̉𝒚

⏰ 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐭𝐞𝐬𝐭 : 𝟏𝟑:𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟗/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟐

⏰ 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐭𝐚 : 𝟏𝟑:𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟏/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟐

⚔️ tải game : http://id.ss6-muhanoi.vn/index.php#download

🏆 fanpage : http://www.facebook.com/FanpageMuOnlineSeason6.3/


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu Hà Nội theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/fanpagemuonlineseason6.3/

Những người xem Mu Hà Nội Season 6.3 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger