Mu mới ra tháng 4 2022 - Mu Hà Nội Xưa Season 6.3 - Đã tồn tại phát triển 2 năm qua

Mu mới ra, Mu Hà Nội Xưa , muhanoixua.tv, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 4 2022, Đã tồn tại phát triển 2 năm qua, Season 6.3

Trang chủ: http://muhanoixua.tv/

Fanpage hỗ trợ: http://muhanoixua.tv/

Phiên bản: Season 6.3 (Mu SS6) - Máy chủ: Noria

Loại Mu: Reset, Exp 60x, Drop 5%

Alpha Test: 18/4/2022 (13h) - Open Beta: 21/4/2022 (13h)

14/4/2022

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Hà Nội Xưa mới ra tháng 4/2022 - muhanoixua.tv

Tỷ Lệ Các Hộp Box Và Xoay Item Máy Chủ Noria

Thời Gian Mục lục Cấp Bậc Item / Vũ khí / 100% Exl
Mở Từ Open Box Kundun + 1

 Ngẫu nhiên Trang bị hoặc Vũ khí cấp 1-2 tối đa 1~2 option

( Săn boss trong game )

Mở Từ Open Box Kundun + 2

 Ngẫu nhiên Trang bị hoặc Vũ khí cấp 2-3 tối đa 1~2 option

( Săn boss trong game )

Mở Từ Open Box Kundun + 3

 Ngẫu nhiên Trang bị hoặc Vũ khí cấp 3-4 tối đa 1~2 option

( Săn boss trong game )

Mở Từ Open Box Kundun + 4 

Ngẫu nhiên Trang bị hoặc Vũ khí cấp 4-5 tối đa 1~2 option

( Săn boss trong game )

Mở Từ Open Box Kundun + 5

Ngẫu nhiên Trang bị hoặc Vũ khí cấp 5-6 tối đa 1~2 option

( Săn boss trong game )

Mở Từ Open Hộp Socola Hồng

Ngẫu nhiên Wing 1 Các loại

( Vòng quay may mắn )

Mở Từ Open Hộp Socola Xanh

 Ngẫu nhiên Nhẫn hoặc dây chuyền các loại 1~3 option +1->3 

( Vòng quay may mắn )

Mở Từ Open Hộp Socola Đỏ

 Ngẫu nhiên Vũ khí rồng các loại 1~3 option 

( Vòng quay may mắn )

Mở Từ Open Hộp Quà Xanh Lá

 Ngẫu nhiên Ngọc thần, Ngọc Exl, Ngọc may mắn

( Vòng quay may mắn )

Mở Từ Open Hộp Quà Bạc

 Ngẫu nhiên Trang bị hoặc Vũ khí cấp 1-4 tối đa 1~3 option

( Vòng quay may mắn )

Mở Từ Open Hộp Quà Vàng

 Ngẫu nhiên Trang bị hoặc Vũ khí cấp 5-6 tối đa 1~3 option

( Vòng quay may mắn )

Mở Từ Open Tỷ Lệ Đập Item 7-8-9  50% Không Luck - 60% Có Luck
Mở Từ Open Tỷ Lệ Đập Item Từ 9 Lên 10  Tối Thiểu 50% ( Có luck thêm 5% ) cho bùa tỉ lệ tối đa 60%
Mở Từ Open Tỷ Lệ Đập Item Từ 10 Lên 11  Tối Thiểu 40% ( Có luck thêm 5% ) cho bùa tỉ lệ tối đa 50%
Mở Từ Open Tỷ Lệ Đập Item Từ 11 Lên 12  Tối Thiểu 15% ( Có luck thêm 5% ) cho bùa tỉ lệ tối đa 25%
Mở Từ Open Tỷ Lệ Đập Item Từ 12 Lên 13  Tối Thiểu 10% ( Có luck thêm 5% ) cho bùa tỉ lệ tối đa 20%

Mở Sau 2 Tháng Open

Tỷ Lệ Đập Item Từ 13 Lên 14

 Tối Thiểu 5% ( Có luck thêm 5% ) cho bùa tỉ lệ tối đa 15%

Mở Sau 3 Tháng Open

Tỷ Lệ Đập Item Từ 14 Lên 15

 Tối Thiểu 5% ( Có luck thêm 5% ) cho bùa tỉ lệ tối đa 10%

Mở Sau 1 Tháng Open

Tỷ Lệ Xoay Sói Tinh Thường , TC , PT , Nguyên lệu sói

 Tối Thiểu 40% cho bùa tỉ lệ tối đa 50%

Mở Sau 2 Tháng Open

Tỷ Lệ Xoay Sói Tinh Hoàng Kim

 100% thành công
Mở Từ Open Tỷ Lệ Xoay Wing 1  Tối Thiểu 10% cho bùa tỉ lệ tối đa 20%

Mở Sau 1 Tháng Open

Tỷ Lệ Xoay Wing 2

  Tối Thiểu 20% cho bùa tỉ lệ tối đa 30%

Mở Sau 2 Tháng Open

Tỷ Lệ Xoay Wing 2.5

Tối Thiểu 20% cho bùa tỉ lệ tối đa 30%

Mở Sau 3 Tháng Open

Tỷ Lệ Xoay Wing 3

Tối Thiểu 20% cho bùa tỉ lệ tối đa 30%

❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu Hà Nội Xưa theo đường dẫn sau: http://muhanoixua.tv/

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger