Mu mới ra tháng 4 2022 - Mu Hà Nội Xưa Season 6.3 - Đã tồn tại phát triển 2 năm qua

Mu mới ra, Mu Hà Nội Xưa , muhanoixua.tv, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 4 2022, Đã tồn tại phát triển 2 năm qua, Season 6.3

Trang chủ: http://muhanoixua.tv/

Fanpage hỗ trợ: http://muhanoixua.tv/

Phiên bản: Season 6.3 (Mu SS6) - Máy chủ: Noria

Loại Mu: Reset, Exp 60x, Drop 5%

Alpha Test: 18/4/2022 (13h) - Open Beta: 21/4/2022 (13h)

14/4/2022

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Hà Nội Xưa mới ra tháng 4/2022 - muhanoixua.tv

Tỷ Lệ Các Hộp Box Và Xoay Item Máy Chủ Noria

Thời Gian Mục lục Cấp Bậc Item / Vũ khí / 100% Exl
Mở Từ Open Box Kundun + 1

 Ngẫu nhiên Trang bị hoặc Vũ khí cấp 1-2 tối đa 1~2 option

( Săn boss trong game )

Mở Từ Open Box Kundun + 2

 Ngẫu nhiên Trang bị hoặc Vũ khí cấp 2-3 tối đa 1~2 option

( Săn boss trong game )

Mở Từ Open Box Kundun + 3

 Ngẫu nhiên Trang bị hoặc Vũ khí cấp 3-4 tối đa 1~2 option

( Săn boss trong game )

Mở Từ Open Box Kundun + 4 

Ngẫu nhiên Trang bị hoặc Vũ khí cấp 4-5 tối đa 1~2 option

( Săn boss trong game )

Mở Từ Open Box Kundun + 5

Ngẫu nhiên Trang bị hoặc Vũ khí cấp 5-6 tối đa 1~2 option

( Săn boss trong game )

Mở Từ Open Hộp Socola Hồng

Ngẫu nhiên Wing 1 Các loại

( Vòng quay may mắn )

Mở Từ Open Hộp Socola Xanh

 Ngẫu nhiên Nhẫn hoặc dây chuyền các loại 1~3 option +1->3 

( Vòng quay may mắn )

Mở Từ Open Hộp Socola Đỏ

 Ngẫu nhiên Vũ khí rồng các loại 1~3 option 

( Vòng quay may mắn )

Mở Từ Open Hộp Quà Xanh Lá

 Ngẫu nhiên Ngọc thần, Ngọc Exl, Ngọc may mắn

( Vòng quay may mắn )

Mở Từ Open Hộp Quà Bạc

 Ngẫu nhiên Trang bị hoặc Vũ khí cấp 1-4 tối đa 1~3 option

( Vòng quay may mắn )

Mở Từ Open Hộp Quà Vàng

 Ngẫu nhiên Trang bị hoặc Vũ khí cấp 5-6 tối đa 1~3 option

( Vòng quay may mắn )

Mở Từ Open Tỷ Lệ Đập Item 7-8-9  50% Không Luck - 60% Có Luck
Mở Từ Open Tỷ Lệ Đập Item Từ 9 Lên 10  Tối Thiểu 50% ( Có luck thêm 5% ) cho bùa tỉ lệ tối đa 60%
Mở Từ Open Tỷ Lệ Đập Item Từ 10 Lên 11  Tối Thiểu 40% ( Có luck thêm 5% ) cho bùa tỉ lệ tối đa 50%
Mở Từ Open Tỷ Lệ Đập Item Từ 11 Lên 12  Tối Thiểu 15% ( Có luck thêm 5% ) cho bùa tỉ lệ tối đa 25%
Mở Từ Open Tỷ Lệ Đập Item Từ 12 Lên 13  Tối Thiểu 10% ( Có luck thêm 5% ) cho bùa tỉ lệ tối đa 20%

Mở Sau 2 Tháng Open

Tỷ Lệ Đập Item Từ 13 Lên 14

 Tối Thiểu 5% ( Có luck thêm 5% ) cho bùa tỉ lệ tối đa 15%

Mở Sau 3 Tháng Open

Tỷ Lệ Đập Item Từ 14 Lên 15

 Tối Thiểu 5% ( Có luck thêm 5% ) cho bùa tỉ lệ tối đa 10%

Mở Sau 1 Tháng Open

Tỷ Lệ Xoay Sói Tinh Thường , TC , PT , Nguyên lệu sói

 Tối Thiểu 40% cho bùa tỉ lệ tối đa 50%

Mở Sau 2 Tháng Open

Tỷ Lệ Xoay Sói Tinh Hoàng Kim

 100% thành công
Mở Từ Open Tỷ Lệ Xoay Wing 1  Tối Thiểu 10% cho bùa tỉ lệ tối đa 20%

Mở Sau 1 Tháng Open

Tỷ Lệ Xoay Wing 2

  Tối Thiểu 20% cho bùa tỉ lệ tối đa 30%

Mở Sau 2 Tháng Open

Tỷ Lệ Xoay Wing 2.5

Tối Thiểu 20% cho bùa tỉ lệ tối đa 30%

Mở Sau 3 Tháng Open

Tỷ Lệ Xoay Wing 3

Tối Thiểu 20% cho bùa tỉ lệ tối đa 30%

❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu Hà Nội Xưa theo đường dẫn sau: http://muhanoixua.tv/

Những người xem Mu Hà Nội Xưa Season 6.3 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger