Mu mới ra tháng 5 2021 - Mu Hà Nội Xưa Season 6 - Không webshop

Mu mới ra, Mu Hà Nội Xưa, mu-hanoixua.vn, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 4 2021, Không webshop, Season 6

Trang chủ: http://mu-hanoixua.vn/

Fanpage hỗ trợ: http://mu-hanoixua.vn/

Phiên bản: Season 6 (Mu SS6) - Máy chủ: Hoả Long

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 29/4/2021 (14h) - Open Beta: 1/5/2021 (14h)

25/4/2021

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Hà Nội Xưa mới ra tháng 5/2021 - mu-hanoixua.vn

⭐️THAM GIA GROUP NHẬN GIFCODE⭐️
🔸Group game: Cộng Đồng Mu Hà Nội
- Cập nhật thông tin game sớm nhất
- Tham gia giao lưu bàn luận cùng cộng đồng game thủ MU cả nước
- Mua bán trao đổi
🌟Alpha Test: 14h ngày 29/04/2021
🌟Open Beta: 14h ngày 01/05/2021
🔸Tải game: http://mu-hanoixua.vn

⭐️THAM GIA GROUP NHẬN GIFCODE⭐️
🔸Group game: Cộng Đồng Mu Hà Nội
- Cập nhật thông tin game sớm nhất
- Tham gia giao lưu bàn luận cùng cộng đồng game thủ MU cả nước
- Mua bán trao đổi
🌟Alpha Test: 14h ngày 29/04/2021
🌟Open Beta: 14h ngày 01/05/2021
🔸Tải game: http://mu-hanoixua.vn

⭐️THAM GIA GROUP NHẬN GIFCODE⭐️⭐️THAM GIA GROUP NHẬN GIFCODE⭐️
🔸Group game: Cộng Đồng Mu Hà Nội
- Cập nhật thông tin game sớm nhất
- Tham gia giao lưu bàn luận cùng cộng đồng game thủ MU cả nước
- Mua bán trao đổi
🌟Alpha Test: 14h ngày 29/04/2021
🌟Open Beta: 14h ngày 01/05/2021
🔸Tải game: http://mu-hanoixua.vn🔸Group game: Cộng Đồng Mu Hà Nội
- Cập nhật thông tin game sớm nhất
- Tham gia giao lưu bàn luận cùng cộng đồng game thủ MU cả nước
- Mua bán trao đổi
🌟Alpha Test: 14h ngày 29/04/2021
🌟Open Beta: 14h ngày 01/05/2021
🔸Tải game: http://mu-hanoixua.vn


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu Hà Nội Xưa theo đường dẫn sau: http://mu-hanoixua.vn/

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger