Mu mới ra tháng 7 2021 - Mu Hải Phòng Ss2 Season 2 - Mu hải phòng ss2 new phiên bản rese

Mu mới ra, Mu Hải Phòng Ss2, muhp.ml, Mu Online, Mu SS2 mới ra, Mu Test tháng 7 2021, Mu hải phòng ss2 new phiên bản rese, Season 2

Trang chủ: http://muhp.ml

Phiên bản: Season 2 (Mu SS2) - Máy chủ: Cảng Đình Vũ

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 30%

Alpha Test: 16/7/2021 (21h) - Open Beta: 17/7/2021 (20h)

16/7/2021

Giới thiệu Mu SS2 mới ra - Mu Hải Phòng Ss2 mới ra tháng 7/2021 - muhp.ml

Chuẩn Bị Cho Ra Mắt Máy Chủ Cảng Đình Vũ Chuẩn Cổ

Phiên Bản SS2 sử dụng Lệnh /Move để bay đi các máp trong Game

Mỗi LV Tăng tương ứng với 1point . Full Cột là 99999

VD: Sức Mạnh : 99999

  • Cải Tiến Reset Đứng Tại Chỗ Thay Vì Về thành

  • Cải Tiến Lệnh Làm Nhiệm Vụ Thay Vì Đi Nhặt

  • Cải Tiến Auto reset trong Game thay vì ra web

  • Cải Tiến ADD thêm lệnh Offattack phục vụ ae đi làm trian vẫn tiện

Max Wing 3 và max đồ 380 Even Liên Tục Để AE săn ngọc và đồ

1 server hơn chục Even Sự Kiện sẽ Không làm Ae Thất Vọng

Link Tải : http://ybshare.com/download/vcmiugwhah#download

Trang Chủ : muhp.ml


Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger