Mu mới ra tháng 9 2022 - Mu Hoalong Season 6.9 - Miễn phí

Mu mới ra, Mu Hoalong, quyenvuong.net, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 9 2022, Miễn phí, Season 6.9

Trang chủ: http://quyenvuong.net

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Hoa Long

Loại Mu: Reset, Exp 999x, Drop 100%

Alpha Test: 8/9/2022 (15h) - Open Beta: 12/9/2022 (12h)

8/9/2022

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Hoalong mới ra tháng 9/2022 - quyenvuong.net

👑 MÁY CHỦ : Hoả Long New
⚜️ Mục Đăng Ký Tại Trong Game
👉 L.I.K.E + S.H.A.R.E Nhận hỗ trợ vip
👉 Săn boss mệt nghỉ  sever đáng giải trí
===========================================
👑 MÁY CHỦ : HOẢ LONG
🔔 LINK TẢI :

📺 THÔNG TIN MÁY CHỦ:
👉 Exp sud 1 - PK : 9999 - Giới Hạn 20 tài khoản/PC
👉 Exp sud 2 - NO PK : 5000 - Giới Hạn 5 tài khoản/PC
👉 Tạo Nhân Vật OPEN 0 rs + 30k Pont
👉 Master Max 1000₫
✔Ko Mất Thời Gian Làm Nhiệm Vụ 2 & 3 : /Change ( F8 Menu Game Hướng Dẫn )
✔Giới Hạn Reset: 30 lần /ngày. ( /Reset auto ,/reset ,)
✔ Giới hạn 5 cửa sổ game/1 PC - 5 Tài Khoản 
✔ Map Train 1 Quái  3 WCIONC
✔ Giết 1 Boss Lớn Nhận 5k WCIONC - Kundun medusa selupal ...
--------Hệ Thống Nâng Cấp Item --------
⚔ Nâng cấp Từ sét custom 50% 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190%
⚔ Nâng Cấp Từ vk cấp 1 cấp 2
⚔ Nâng Cấp Từ Wing Custom 10% 15% 20% 25% 30%
⚔ Nâng Cấp Từ Pét 1 2 3 4 5 6~20
_______________________________________________________________________        
🔧 Lệnh Làm Nhiệm Vụ /change - Gõ 2 Lần                             
🔧 Lệnh Cộng Điểm /addstr - agi - vit - ene - cmd"      
🔧 Lệnh Tụ Động Reset - /Reset auto                         
🔧 Tự đánh - attack   --- Off tự đánh - Offattack                            
🔧 Lệnh Đổi Class /class Muốn Đổi - dk dw su elf mg dl rf"
🔧 Lưu ý : Đổi class mọi người xem tháo hết đồ đang mặc tại nhân vật
🔧 F5 - tắt bật rank hiệu
🔧 F6 F7 - tắt bật aiti lag
🔧 F8 Bật Menu game
🔧 F10 camera - F12 ẩn game


Những người xem Mu Hoalong Season 6.9 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger