Mu mới ra tháng 11 2021 - Mu Long Thần Season 6.9 - Reset auto free,max wing3,item sk

Mu mới ra, Mu Long Thần, mulongthan.net, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 11 2021, Reset auto free,max wing3,item sk, Season 6.9

Trang chủ: http://mulongthan.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/105516005272648

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Mãnh Long

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 35%

Alpha Test: 10/11/2021 (20h) - Open Beta: 13/11/2021 (13h)

4/11/2021

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Long Thần mới ra tháng 11/2021 - mulongthan.net

I > Thông Tin Máy Chủ: MuLongThan.Net
Server: Mãnh Long

Alpha Test: 10/11/2021 lúc 20h00
Open Beta: 13/11/2021 lúc 13h00
exp 300x (non PK exp 250x)
Tỷ lệ Drop : 35%
Phiên Bản Ss 6.9 :  Autoreset
Giới Hạn Reset : 5 lần / 1 ngày
Antihack  : DeepShield
Giới Hạn acc : 5 acc/pc 

Hệ Thống Cân Bằng Damage Class

II > Bảng Phân Bổ Máy Chủ

Sud   Quái Vật     Giao Dịch   Hòm Đồ      Pk        Quyết Đấu Cá Cược       Chaos Gobin         Sự Kiện
1        Không          có                có            có                 có                              có                      Không
2        Có             Không            có            Không           Không                     Không                  có
3        có             Không             có            có                 Không                     Không                  không
4        có             Không             có             có                Không                     Không                   có

III > Các Lện Sử Dụng Trong game 
/taydiem              : tẩy điểm
/addstr xxx         : Tăng Sức Mạnh
/addagi xxx         : Tăng Nhanh Nhẹn + Phòng Thủ
/addvit xxx         : Tăng Máu
/addene xxx         : Tăng Năng Lượng
/addcmd xxx         : Tăng Mệnh Lệnh Dl
/pkclear              : xóa pk rửa tội
/reset auto         : Dùng Để Reset 
/taymaster             : Dùng Để Tẩy Master
/setpass <1-9999>   : Tạo paty tự động
/vaopt <1-999>      : Vào paty tự động
/xoa                : Xóa đồ rác trong hòm đồ cá nhân
IV > Event Sự Kiện InGame

V. Đua Top Alpha Test (Thời gian: từ ngày 7/11/2021 đến ngày 23h59 - 13/11/2021)
1. Top share, share bài viết trên các Group mu online : 00h/07/11/2021 - 23h59/12/11/2021

Top 1: 500k vnd
Top 2: 400k vnd
Top 3: 300k vnd

2. Đua top Reset Alpha Test - Đua top rs 1 ngày từ 20h - 10/11/2021 - 23h59 - 07/11/2021

Top 1: 300k wcoin
Top 2: 200k wcoin
Top 3: 100k wcoin

3. Share bài viết trên trang cá nhân tag it nhất 3 bạn để nhận thêm 50k WCoin

Lưu ý: mỗi IP chỉ tính 1 tài khoản.

VI. Sự Kiện Đua Top Open Beta

1. Đua top Reset ALL ngày đầu open (Thời gian: 13h ngày 13/11/2021 đến 23h59 ngày 13/11/2021)

Top 1: 300.000 Wcoin
Top 2: 200.000 Wcoin
Top 3: 100.000 Wcoin

Lưu ý : tính reset cao nhất và nhanh nhất.

2. Đua top class 8 ngày (Thời gian: 13h ngày 13/11/2021 đến 23h59 ngày 20/11/2021)

Top 1: 300.000 Wcoin + 1 hộp VK cấp 7
Top 2: 300.000 Wcoin 

Lưu ý : tính reset cao nhất và nhanh nhất.

3. Đua top max 400 master Thời gian: 13h ngày 13/11/2021 đến khi max 400 đầu tiên

Top 1: 500.000 Wcoin
Top 2: 300.000 Wcoin
Top 3: 100.000 Wcoin

Lưu ý : tính max 400 nhanh nhất

4. Đua top all 15 ngày (Thời gian: 13h ngày 13/11/2021 đến 23h59 ngày 27/11/2021)

Top 1: 300.000 Wcoin + 1 pen 1 opt
Top 2: 200.000 Wcoin + 1 ring 1 opt
Top 3: 100.000 Wcoin

Lưu ý : tính reset cao nhất và nhanh nhất.

5. Đua top class 22 ngày (Thời gian: 13h ngày 13/11/2021 đến 23h59 ngày 04/12/2021)

Top 1: 500.000 Wcoin + 1  hộp VKR
Top 2: 500.000 Wcoin
 
Lưu ý : tính reset cao nhất và nhanh nhất.

6. Đua top săn boss (Thời gian: 13h ngày 13/11/2021 đến 23h59 ngày 13/12/2021)

Top 1: 1 hộp VKR cấp 1
Top 2: 500.000 wcoin

7. Đua top bang hội Thời gian: 13h ngày 13/11/2021 đến 23h59 ngày 13/12/2021)

Top 1: 200B + 200s + 2 hộp NL cánh cấp 2
Top 2: 100B + 100S + 1 hộp NL cánh cấp 2
 


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu Long Thần theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/105516005272648

Những người xem Mu Long Thần Season 6.9 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger