Mu mới ra tháng 5 2015 - Mu Khủng Long Season 8 - Mu mới ra tháng 5 2015

Trang chủ: http://khunglongmu.com/

Phiên bản: Season 8 (Mu SS8) - Máy chủ: Khủng Long

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 19/5/2015 - Open Beta: 24/5/2015

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS8 mới ra - Mu Khủng Long mới ra tháng 5/2015 - khunglongmu.com

Mu moi ra thang 5 2015 - Mu Khủng Long

 

 Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger