Mu moi ra - danh sach mu moi ra & sap ra duoc cap nhat hang ngay


Mu moi ra thang 07 2015 - Mu Delta Season 9


Typical reset racing: http://www.deltamuonline. tk/ No webshop

Exp: 9999x
drop 70%
Top1: Red Dragon Set +13 F.O.
Top2: Brass Set +13 F.O.
Top3: Eplete Set + 13 F.O.
(similar set if it is other classes than DK)
And a bonus of a season 2 F.O. weapon +13 for top1 of each class.

Đua top kinh điển: http://www.deltamuonline. tk/ không webshop!
Exp: 9999x
drop 70%
Top1: Sét Rồng Đỏ full opt +13
Top2: Sét Đồng full opt +13
Top3: Sét Trâu Xanh full opt +13
(các sét level tương tự nếu là class khác)
Và thưởng vũ khí phiên bản 2 full opt +13 cho top1 của các class.

Time Event: 07/20/2015 - Alpha Test - 48 hours
6am UTC -06:00 (Canada Time)
6pm UTC +07:00(Viet Nam Time)
7pm UTC +08:00(Philippine Time)
Copyright @ Mu Moi Ra - Phát triển bởi 3TWeb