Mu mới ra tháng 1 2020 - Mu Cnc Season 6.9 - Mu mới ra tháng 1 2020

Trang chủ: http://mucnc.vn

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Chiến Thần

Loại Mu: Reset, Exp 1000x, Drop 30%

Alpha Test: 12/1/2020 (10h) - Open Beta: 13/1/2020 (20h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Cnc mới ra tháng 1/2020 - mucnc.vn

ANPHATEST: 10h 12/01/2020 OPEN BETA : 20h 13/12/2020
  • EXP : x1000
  • EXP MASTER : 50
  • DROP : 30
  • SEASON 6.9 CUSTOM ITEM
  • Reset Auto : Yes
  • Giới hạn reset: 10 lần/ngày
  • Gifcode /tanthu

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger