Mu mới ra tháng 10 2018 - Mu Truyền Kỳ Season 6.9 - Mu mới ra tháng 10 2018

Trang chủ: http://mu-truyenky.com

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Anh Hùng

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 18/10/2018 (13h) - Open Beta: 20/10/2018 (20h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Truyền Kỳ mới ra tháng 10/2018 - mu-truyenky.com

chao mung ae den voi mu truyen ky

moi ae trai nghiem sv anh hung open 20h ngay 20/10/2018 nhe

dang ky tai: mu-truyenky.com nhe

chao mung ae den voi mu truyen ky

moi ae trai nghiem sv anh hung open 20h ngay 20/10/2018 nhe

dang ky tai: mu-truyenky.com nhe

chao mung ae den voi mu truyen ky

moi ae trai nghiem sv anh hung open 20h ngay 20/10/2018 nhe

dang ky tai: mu-truyenky.com nhe


Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger