Mu mới ra tháng 10 2018 - Mu Việt Nam Season 6.9 - Mu mới ra tháng 10 2018

Trang chủ: http://thichchoimu.com

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: 2018

Loại Mu: Reset, Exp 1000x, Drop 100%

Alpha Test: 18/10/2018 (10h) - Open Beta: 21/10/2018 (10h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Việt Nam mới ra tháng 10/2018 - thichchoimu.com

Http://thichchoimu.com

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger