Mu mới ra tháng 11 2019 - Mu Rồng Viêtk Season 6.9 - Mu mới ra tháng 11 2019

Trang chủ: http://murongviet.net

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Đỉnh Cao

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 19/11/2019 (13h) - Open Beta: 19/11/2019 (13h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Rồng Viêtk mới ra tháng 11/2019 - murongviet.net

murongviet.net


Những người xem Mu Rồng Viêtk Season 6.9 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger