Mu mới ra tháng 11 2015 - Mu Thiên Vũ Season 6.9 - Mu mới ra tháng 11 2015

Trang chủ: http://muthienvu.vn

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Chiến Binh

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 1/11/2015 - Open Beta: 7/11/2015

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Thiên Vũ mới ra tháng 11/2015 - muthienvu.vn


Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger