Mu mới ra tháng 12 2017 - Muonliness2.Vn Season 2 - Mu mới ra tháng 12 2017

Trang chủ: http://muonliness2.vn

Phiên bản: Season 2 (Mu SS2) - Máy chủ: Icarus

Loại Mu: Reset, Exp 80x, Drop 5%

Alpha Test: 29/12/2017 (14h) - Open Beta: 31/12/2017 (14h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS2 mới ra - Muonliness2.Vn mới ra tháng 12/2017 - muonliness2.vn

[ HTTP://MUOnlineSS2.VN SS2.0 MÁY CHỦ ICARUS ]
Alphatest: 14h Ngày 29/12/2017
Openbeta : 9h Ngày 31/12/2017


Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger