Mu mới ra tháng 12 2019 - Mupk Season 6.9 - Mu mới ra tháng 12 2019

Trang chủ: http://mupk.info

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Mupk Non Reset

Loại Mu: Reset, Exp 40x, Drop 20%

Alpha Test: 11/12/2019 (18h) - Open Beta: 15/12/2019 (18h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mupk mới ra tháng 12/2019 - mupk.info


Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger