Mu mới ra tháng 3 2020 - Mu Cnc Season 6.9 - Mu mới ra tháng 3 2020

Trang chủ: http://mucnc.vn

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Kundun

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 9/3/2020 (10h) - Open Beta: 10/3/2020 (13h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Cnc mới ra tháng 3/2020 - mucnc.vn

MÁY CHỦ : KunDun

Anpha test : 10h 09/03/2020

Open Beta : 14h 10/03/2020

SEASON 6.9 CUSTOM ITEM

★ HIỂN THỊ DAME CHUẨN ★

★ ITEM NGUYÊN BẢN + ITEM CUSTOM ★

Đầy đủ Event và Sự kiện ingame cho anh em thoải mái kiếm đồ và tiền game

MAX RESET = Giới hạn theo ngày 10 lần 1 ngày


Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger