Mu mới ra tháng 3 2019 - Mu Hồi Sinh Season 6.9 - Mu mới ra tháng 3 2019

Trang chủ: http://muhoisinh.vn

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Phục Ma

Loại Mu: Reset, Exp 10x, Drop 10%

Alpha Test: 27/3/2019 (11h) - Open Beta: 30/3/2019 (11h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Hồi Sinh mới ra tháng 3/2019 - muhoisinh.vn

Chào các bạn.

Các bạn đã sẵn sàng để quay về với tuổi thơ cùng những giờ phút dưới Atlans sâu thẳm, Tarkan rực cháy chưa ? Hãy tham gia ngay MU Hồi Sinh - Máy Chủ Phục Ma để trải nghiệm game MU Online huyền thoại trở lại.

Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm và cảm nhận không khí hào hùng của MU Hồi Sinh - Phục Sinh trở lại nhé :Máy chủ: Phục Ma
OPEN BETA 11:00 ngày 30/03/2019

----------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 

Dưới đây là toàn bộ thông tin chi tiết về giai đoạn OPEN BETA
Thông tin máy chủ:

  • Trang chủhttp://muhoisinh.vn
  • Diễn đàn: http://diendan.muhoisinh.vn
  • Phiên bản: Season 6.9 Custom
  • Máy chủ: Phục Ma
  • Kinh nghiệm: 200x
  • Tỉ lệ rớt đồ: 10%
  • AntiHack: CheatGuard version
  • Exl Item Drop : Random 2 Option

Khởi tạo nhân vật tặng : 3.000 Point + 400 Level + 10.000.000 Zen khi khởi tạo.

Phân bố Máy chủ : 
 
Sub-Server Quái Vật Giao Dịch Hòm Đồ PK Cửa Hàng Cá Nhân Chaos Gobin Exp
Drop
Drop
1 200x 5%
2 Không Không Không Không Không 200x 5%
3 - Vip 500x 10%
4 - CTC                

 

Phân bố Sự Kiện: 
 

Tên Sự Kiện Sub-Server Thời Gian Phần Thưởng
Lâu Đài Máu Tất cả 2h/1 lần - bắt đầu lúc 0h30
Bản đồ: Lorencia - Davias
Luyện cấp nhanh - Ngọc
Quảng Trường Quỷ Tất cả 2h/1 lần - bắt đầu lúc 0h00
Bản đồ: Noria - NPC Devill
Luyện cấp nhanh
Hỗn Nguyên Lâu Tất cả 3h/1 lần - bắt đầu lúc 1h00 Item Thần + Ngọc
Binh Đoàn Thỏ Ngọc 1 - 2 - 3 4h/1 lần - bắt đầu lúc 1h30
Bản đồ: LostTower (210,114)
Ngọc
Tỷ lệ cao S3
Binh Đoàn Người Tuyết 1 - 2 - 3 6h/1 lần - bắt đầu lúc 1h45
Bản đồ: Devias (69,25) - Rakion (178 186)
Vé Satan
Tỷ lệ cao S3
Summer Event 1 - 2 - 3 4h/1 lần - bắt đầu lúc 2h00
Bản đồ: Lorencia (205,125)
Ngọc
Tỷ lệ cao S3
Boss Vàng 1 - 3 0h00 - 6h00 - 9h00 - 12h00 - 15h00 - 18h00
Bản đồ: Lorencia,Noria,Tarkan (Ramdom)
Hộp Kundun 1 - 5
Sky Event 1 13h05, 20h05
Bản đồ: Devias - NPC Hoa Tiên
Item Thần + Item cấp 7
Raklion Event 1 - 3 6h10 - 18h10
Bản đồ: Raklion
Item Socket + Nguyên liệu w2.5
Tháp Tinh Luyện Tất cả Bản đồ: Kanturu Core Item cấp 5,6 + Ngọc
Boss Kundun Kalima 7 1 - 3 Hồi sinh sau 24h sau khi chết
Bản đồ: Kalima 7
Item Thần + Item cấp 7
Boss Medusa 1 - 2 Hồi sinh sau 24h sau khi chết
Bản đồ: Vulcanus (44 18)
Item cấp 8
Siêu Boss Kundun + Medusa 3 - Vip Hồi sinh sau 12h sau khi chết
Bản đồ: Arina (Stadium)
Item cấp 7,8 + Item Thần
Binh Đoàn Kundun 1 8h30 - 20h30
Bản đồ: Devias(72 120)
Xuất hiện 5 Boss Kundun trong thời gian 8p
Item Thần + Item cấp 7
Binh Đoàn Medusa 2 7h30 - 19h30
Bản đồ: Devias(72 120)
Xuất hiện 5 Boss Medusa trong thời gian 8p
Item cấp 8
Boss Xâm Lăng lục địa MU 3 - Vip 9h30 - 21h30
Bản đồ: Arina (Stadium)
Xuất hiện 5 Boss Medusa + Kundun trong thời gian 20p
Item cấp 7,8 + Item Thần
Team Death Match 3- Vip 10h30 - 13h30 Ngọc các loại
Blood Castle (Lâu Đài Máu) VIP 3 - VIP Cùng giờ với Lâu Đài Máu bình thường
Tiêu diệt 300 quái sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên.
Cụm Ngọc các loại.
Devil Square (Quảng Trường Quỷ) VIP 3 - VIP Cùng giờ với Quảng Trường Quỷ bình thường
Tiêu diệt 300 quái sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên.
Cụm Ngọc các loại.
Hỗn Chiến PK 3- Vip 11h30 - 14h30 Ngọc các loại
Hỗn Chiến Dungeon 3- Vip 12h30 - 16h30 Ngọc các loại
Happy Hour Event Tất cả 08h - 10h 
20h - 22h
Hàng Ngày
X2 Exp Tất cả Cả ngày