Mu mới ra tháng 3 2020 - Mu Rồng Việt Season 6.9 - Mu mới ra tháng 3 2020

Trang chủ: http://murongviet.net

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Thần Thoại

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 15%

Alpha Test: 18/3/2020 (13h) - Open Beta: 20/3/2020 (13h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Rồng Việt mới ra tháng 3/2020 - murongviet.net

Murongviet.net


Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger