Mu mới ra tháng 4 2020 - Mu Bắc Nam Season 6.3 - Mu mới ra tháng 4 2020

Trang chủ: http://mu-bacnam.com

Phiên bản: Season 6.3 (Mu SS6) - Máy chủ: Bạch Long

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 18/4/2020 (10h) - Open Beta: 18/4/2020 (19h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Bắc Nam mới ra tháng 4/2020 - mu-bacnam.com

MÁY CHỦ : AE Bắc Nam Anpha test : 12h 18/4/2020 Open Beta : 19h 18/4/2020 SEASON 6.9 CUSTOM ITEM ★ MÁY CHỦ : Bắc Nam ★ ★ Khởi điểm 15k point  ★ ★ HIỂN THỊ DAME CHUẨN ★ ★ ITEM NGUYÊN BẢN + ITEM CUSTOM ★ ★ Hệ thống COMBO ALL CLASS đẹp mắt★ ★ Hệ thống thu mua đồ EX = WC★ Đầy đủ Event và Sự kiện ingame cho anh em thoải mái kiếm đồ và tiền game MAX RESET = Giới hạn theo ngày 20 lần /1 ngày

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger