Mu mới ra tháng 4 2020 - Mu Huyền Thoại Ss6 Season 8 - Mu mới ra tháng 4 2020

Trang chủ: http://muhuyenthoaiss6.com

Phiên bản: Season 8 (Mu SS8) - Máy chủ: Nhân Mã

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 1/4/2020 (12h) - Open Beta: 3/4/2020 (13h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS8 mới ra - Mu Huyền Thoại Ss6 mới ra tháng 4/2020 - muhuyenthoaiss6.com

muhuyenthoaiss6.com
http://muhuyenthoaiss6.com


SERVER MỚI NHÂN MÃ


GAME HAY NHẤT NĂM 2020


Alpha Test Game 09h00 - 1/4/2020

Open Chính thức 13h00 - 3/4/2020
( tức vào lúc 1h00 chiều )

 

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger