Mu moi ra - danh sach mu moi ra & sap ra duoc cap nhat hang ngayMu moi ra thang 4 2019 - Mu-atlan.net Season 6.9


MU-ATLAN.NET ( đồ 3 option ) (Đồ Thần Pro . không ngọc custom )
SV mới Izanami
--Alpha Test :13h-13-4-2019-------Open Beta : 13h-14-4-2019
-GHRS . 10L/Ngay . 
-Kundun có tại huyết lâu( 2h 1 lần ) ( rơi đồ 380, nguyên liệu 2.5 )
-Blue và Summer (30p 1 lần )
-Hỗn nguyên lâu ( 1h 1 lần ) ( rơi ngọc và đồ thần VIP và PRO )
-Medusa (11h 19h 21h 23h)( rơi vk socket , vk 380 , vk 400 )
-Selupan ( 1h45 12h45 23h34 ) ( rơi đồ socket , đồ 400)
Đồ full 3 op
Trang Chủ : Mu-atlan.net
Tải Game : http://mu-atlan.net/id/#taigame
Diễn Đàn : http://mu-atlan.net/forum/forum.php--------
Copyright @ Mu Moi Ra - Phát triển bởi 3TWeb