Mu mới ra tháng 5 2020 - Mu- Bắc Nam Season 6.9 - Mu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://mu-bacnam.com

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Bl

Loại Mu: Reset, Exp 800x, Drop 50%

Alpha Test: 4/5/2020 (12h) - Open Beta: 4/5/2020 (14h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu- Bắc Nam mới ra tháng 5/2020 - mu-bacnam.com

MÁY CHỦ : AE Bắc Nam

Anpha test : 12h 04/05/2020

Open Beta : 19h 04/05/2020

https://www.facebook.com/groups/908682409468287/

SEASON 6.9 CUSTOM ITEM

★ MÁY CHỦ : Bắc Nam ★

★ Khởi điểm 15k point  ★

★ HIỂN THỊ DAME CHUẨN ★

★ ITEM NGUYÊN BẢN + ITEM CUSTOM ★

★ Hệ thống COMBO ALL CLASS đẹp mắt★

★ Hệ thống thu mua đồ EX = WC

Đầy đủ Event và Sự kiện ingame cho anh em thoải mái kiếm đồ và tiền game

MAX RESET = Giới hạn theo ngày 20 lần /1 ngày

-AE VÀO GAME BẰNG MU.EXE

★ 1 số lệnh cơ bản cho AE 

  • - làm nhiệm vụ 2,3 : /change
  • - bât hiển thị tính năng in game : F4
  • -lệnh reset tự động khi đủ LV : /reset auto
  • -lênh tự động tấn công : /attack(dành cho VIP member)
  • -lệnh tắt máy đi ngủ vẫn chơi game bt : /offtudanh(dành cho VIP member)
  • - lệnh xóa hết đồ rác : /xoado
  • - lệnh reset master : /resetmaster
  • - lệnh xóa tội : /pkclear 
  • - lệnh nhặt item tu tien : /nhatitem tutien

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger