Mu mới ra tháng 5 2019 - Muhoisinh.Vn Season 6.9 - Mu mới ra tháng 5 2019

Trang chủ: http://muhoisinh.vn

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Phục Sinh

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 30/4/2019 (11h) - Open Beta: 3/5/2019 (11h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Muhoisinh.Vn mới ra tháng 5/2019 - muhoisinh.vn


Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger