Mu mới ra tháng 6 2019 - Mu Chu Tước Season 6.9 - Mu mới ra tháng 6 2019

Trang chủ: http://muss6.chutuoc.vn

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset, Exp 999x, Drop 40%

Alpha Test: 23/6/2019 (13h) - Open Beta: 24/6/2019 (13h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Chu Tước mới ra tháng 6/2019 - muss6.chutuoc.vnLiên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger