Mu moi ra - danh sach mu moi ra & sap ra duoc cap nhat hang ngay


Mu moi ra thang 6 2019 - Mu Hanoi Ii Season 6.9


Hỗ trợ tân thủ Khi open : 10 lần rs - 400 lv - 4000 point - 20 Triệu zen

• Website : http://muhn2.vn
• Tài khoản : http://muhn2.vn/taikhoan
• FANPAGE : https://www.facebook.com/Mu-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-II-866323990393919/
• Version : 6.9
• Cụm Máy Chủ : Hà Tây Xưa
• Exp : 300
• Drop : 10%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : ICM
 
 Copyright @ mumoira.info - Phát triển bởi 3TWeb