Mu mới ra tháng 6 2019 - Mu Hanoi Ii Season 6.9 - Mu mới ra tháng 6 2019

Trang chủ: http://muhn2.vn

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Hà Tây Xưa

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 5%

Alpha Test: 6/6/2019 (10h) - Open Beta: 8/6/2019 (13h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Hanoi Ii mới ra tháng 6/2019 - muhn2.vn

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 10 lần rs - 400 lv - 4000 point - 20 Triệu zen

• Website : http://muhn2.vn
• Tài khoản : http://muhn2.vn/taikhoan
• FANPAGE : https://www.facebook.com/Mu-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-II-866323990393919/
• Version : 6.9
• Cụm Máy Chủ : Hà Tây Xưa
• Exp : 300
• Drop : 10%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : ICM
 
 

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger