Mu mới ra tháng 6 2019 - Mucnc Kepoint Season 6.9 - Mu mới ra tháng 6 2019

Trang chủ: http://mucnc.vn/

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Cnc

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 23/6/2019 (12h) - Open Beta: 29/6/2019 (12h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mucnc Kepoint mới ra tháng 6/2019 - mucnc.vn

MUKEEPPOINT - AUTORESET

SEASON 6.9 KHÔNG CUSTOM ITEM

★ MÁY CHỦ : CNC ★

★ OPENBETA : 12h ngày 23/06/2019 ★

★ ALPHA TEST : 12h ngày 29/06/2019 ★

★ HIỂN THỊ DAME CHUẨN ★

★ ITEM NGUYÊN BẢN KHÔNG ITEM CUSTOM ★

Tặng 5000 point khi khởi tạo nhân vật

Đầy đủ Event và Sự kiện ingame cho anh em thoải mái kiếm đồ và tiền game

THÔNG TIN SERVER

Exp : 100x

Exp Master 50x

Drop : 10%

Max point : 1 triệu/ cột

Reset keep point (Không xóa point sau khi reset)

Có Autoreset (Không phải thoát game khi reset)

1 POINT / 1 LEVEL

MAX RESET = Giới hạn theo ngày 5 lần 1 ngày

 


Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger