Mu mới ra tháng 9 2019 - Mu Hà Nội Xưa Season 6.3 - Mu mới ra tháng 9 2019

Trang chủ: http://mu-hanoixua.vn

Phiên bản: Season 6.3 (Mu SS6) - Máy chủ: Devias

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 5%

Alpha Test: 22/9/2019 (14h) - Open Beta: 24/9/2019 (14h)

29/5/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Hà Nội Xưa mới ra tháng 9/2019 - mu-hanoixua.vn

? Ra mắt máy chủ: DEVIAS
? Alpha Test: 22/09/2019 (14:00)
? Open Beta: 24/09/2019 (14:00)
? Tải Game : http://mu-hanoixua.vn
? Tham gia Nhóm : https://fb.com/groups/muhanoixua2008


Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger