Mu mới ra tháng 10 2020 - Mu Rồng Việt Season 6.9 - Vui là chính

Mu mới ra, Mu Rồng Việt, murongviet.net, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 10 2020, Vui là chính, Season 6.9

Trang chủ: http://murongviet.net

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Arena

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 5/10/2020 (13h) - Open Beta: 7/10/2020 (13h)

5/10/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Rồng Việt mới ra tháng 10/2020 - murongviet.net

  • Murongviet.net ra mắt 7/10 phiên bản máy chủ Arena ! Đánh dấu sự trở lại của một MU huyền thoại
  • Game MU Online PC Season 6.9 chuẩn Webzen , đồ đạc hiếm và có giá trị cao, 

Thông Tin Về Máy Chủ :

-Trang chủ: http://murongviet.net
-Tài khoản: http://id.murongviet.net

-Exp 150x - Drop 20%
-Level tạo Nhân vật : MG: Level 180 / DL: Level 220 / Sum: Level 220/ RF : Level 330
-Tạo nhân vật mới : 10 RS /LV400 / 400 point / 1.000.000 zen
Phân bố Máy chủ :
 

Sub Quái Vật Giao Dịch Hòm Đồ PK Cửa Hàng Cá Nhân Chaos Gobin
1 Không Không không
2 Không Không Không
3 Không Không Không Không
4 Không Không Không Không
5 - 8 Không Không Không
10
(Vip)
Không Không Không

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger