Mu mới ra tháng 9 2021 - Mu Tar Kan 2021 Season 6 - Wcionc tại barracks : kantru 3, bar

Mu mới ra, Mu Tar Kan 2021 , mu-tarkan.com, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 9 2021, Wcionc tại barracks : kantru 3, bar, Season 6

Trang chủ: http://mu-tarkan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutarkan2020/

Phiên bản: Season 6 (Mu SS6) - Máy chủ: Chí Tôn

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 60%

Alpha Test: 11/9/2021 (13h) - Open Beta: 12/9/2021 (13h)

10/9/2021

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Tar Kan 2021 mới ra tháng 9/2021 - mu-tarkan.com

✔️ Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3, Barracks
✔️ NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia  9h
✔️ Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3 +15
✔️ Quay Wing S3 Wing 4 wing 5 wing 8
✔️ Hệ Thống PT tự Động
✔️ Cộng Hưởng Item Tại LorenCia 9h
✔️ Npp cửa quán bar loren phục hồi hp full pet 2
F6:Camera-F5 Thuê Đồ-F12 hạ cửa sỗ Mu- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu tiên  )
💥💥💥💥 Lệnh Trong Game 💥💥💥💥
#Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
#Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
#Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
#Xin Zen : /zen 9999999999
#Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
#Tự Động Reset : /reset auto
#Chát thế Giới : /post
#Làm Nhiệm vụ 3 : /nv3
#Lệnh xoá đồ : /xoado
#Lệnh reset nhân vật: /reset
#Lệnh Tẩy điểm: /taydiem
#Lệnh tẩy điểm master: /taymaster

✔️ Sự Kiên Trong Games :
1-Sự Kiên Siêu Bosss Tại Map Stadium (39,65)-(90,55) Nhận GoblinPoint 
2-Sự Kiên Xâm Lược Bộ Xương Vua Tại Map LostTower 3 (99,171) Nhận WCoinC
3-Sự Kiên Bos Vàng Lorencia Nhận WCoinC 
4-Sự Kiên Phù Thủy Trắng Map Davias Tọa Độ (225,196) (44,202) (64,26) 
5-Sự Kiên Nhện Rời Hang  Rakion (183,201) Nhận GoblinPoint 
6-Sự Kiên Thỏ Ngọc Và Rồng 2 Đầu Lorencia (144,127) Nhận GoblinPoint + WCoinC
7-Sự Kiên Mùa Hè Và Selupan Lorencia (144,127) Nhận GoblinPoint 
8-Sự Kiên Xâm Lược Statan Và Hỏa Kỳ Lân Kanturu2 Nhận GoblinPoint 

 


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu Tar Kan 2021 theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/mutarkan2020/

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger