Mu mới ra tháng 7 2020 - Mu Tar Kan Season 6.15 - Miễn phì 100% , không webshop

Mu mới ra, Mu Tar Kan, mu-tarkan.com, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 7 2020, Miễn phì 100% , không webshop, Season 6.15

Trang chủ: http://mu-tarkan.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutarkan2020

Phiên bản: Season 6.15 (Mu SS6) - Máy chủ: Chiến Thần

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 30%

Alpha Test: 19/7/2020 (13h) - Open Beta: 20/7/2020 (13h)

18/7/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Tar Kan mới ra tháng 7/2020 - mu-tarkan.com

💢💢Được Tài Trợ:‼
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com

💢💢 Phiên Bản : 1500 Set Đồ Mới‼
mu-tarkan.com
🔶 𝐄𝐱𝐩 : 2000
🔸Drop : 20%
#Aiti Chống Hack#
⛔️Giới hạn Reset Ngày 20 Lần
✔️ Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3
✔️ NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia
✔️ Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
✔️ Quay Wing S3 Wing 4
✔️ Hệ Thống PT tự Động
✔️ Cộng Hưởng Max Full Op
✔️f10 Bật Tính Năng Trong Game
🛌 Tự đánh Và train off
F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )
💥💥💥💥 Lệnh Trong Game 💥💥💥💥
#Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
#Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
#Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
#Xin Zen : /zen 9999999999
#Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
#Tự Động Reset : /reset auto
#Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu Tar Kan theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/mutarkan2020

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger