Mu mới ra tháng 7 2021 - Mu Tarkan Season 6 - 5 nhân vật class dk dw  mg elf dl

Mu mới ra, Mu Tarkan, mu-tarkan.com, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 7 2021, 5 nhân vật class dk dw  mg elf dl, Season 6

Trang chủ: http://mu-tarkan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutarkan2020

Phiên bản: Season 6 (Mu SS6) - Máy chủ: Chiến Thần

Loại Mu: Reset, Exp 99999x, Drop 60%

Alpha Test: 20/7/2021 (13h) - Open Beta: 20/7/2021 (13h)

18/7/2021

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Tarkan mới ra tháng 7/2021 - mu-tarkan.com

💢💢Được Tài Trợ:‼
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/ ‼
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/ ‼
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/‼
💢💢 Phiên Bản : 1500 Set Đồ Mới 5 Nhân Vật class Dk Dw  Mg Elf Dl
mu-tarkan.com
🔶 𝐄𝐱𝐩 : 999999
🔸Drop : 60%

Alpha test: 13:00 - 20/7/2021
Open beta: 13:00 - 20/7/2021

⛔️Giới hạn Reset Ngày 20 Lần
✔️ Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3
✔️ NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia
✔️ Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
✔️ Quay Wing S3 Wing 4
✔️ Hệ Thống PT tự Động
✔️ Cộng Hưởng Max Full Op
✔️f10 Bật Tính Năng Trong Game
🛌 Tự đánh Và train off
F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )
💥💥💥💥 Lệnh Trong Game 💥💥💥💥
#Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
#Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
#Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
#Xin Zen : /zen 9999999999
#Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
#Tự Động Reset : /reset auto
#Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu Tarkan theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/mutarkan2020

Những người xem Mu Tarkan Season 6 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger