Mu mới ra tháng 11 2022 - Mu Viet Season 6.9 - Mu cay cuoc

Mu mới ra, Mu Viet, mu-vietss6.com, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 11 2022, Mu cay cuoc, Season 6.9

Trang chủ: https://mu-vietss6.com/

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset, Exp 99999x, Drop 10%

Alpha Test: 23/11/2022 (10h) - Open Beta: 24/11/2022 (11h)

21/11/2022

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu Viet mới ra tháng 11/2022 - mu-vietss6.com

🔰MU-VIETSS6.COM

🔰MÁY CHỦ : LORENCIA

⏱ALPHA TEST :10H / 23/ 11 /2022 

⏱OPEN BETA  :11H / 24/ 11 / 2022 
----------------------------------
🔰EXP        : 10000x
🔰EXP  MT    : 1000
🔰DROP       : 10% 
---------------------------------------------------------------------
🔰ALPHA TEST 
✅HỖ TRỢ 65K POINT ĐỒ BÁN SHOP LOREN CHO AE TEST
------------------------------------------------------------------------
🔰OPEN BETA 

✅HỖ TRỢ 20K POINT + LV 400 

✅MỖI RS NHẬN 300 POINT

✅GHRS : 15L /1 NGÀY 
--------------------------------------------------------------------------
🔰SEASON 6.9 CLASSIC

🔰ĐỒ RA THEO TỪNG CẤP ĐỘ 

🔰ĐỒ ĐẠC HIẾM , NGỌC  CÓ GIÁ TRỊ CAO 

🔰 Tính Năng Máy Chủ 

✅ Hệ Thống Nâng Cấp Danh  Hiệu

✅ Hệ Thống Nâng Cấp Tu Luyện

✅ Hệ Thống Nâng Cấp Quân Hàm

✅ Hệ Thống Săn Boss Nhận Wcoin 

✅ Hệ Thống Blood Vip Trian 300 Quái Nhận Random Ngọc Các 

✅ Hệ Thống Devill Vip  Trian 300 Quái Nhận Random Ngọc Các 

-------------------------------------------------------------------------

✅ Hệ Thống Sự Kiện Diễn Ra Liên Tục Trong Game

✅ Hệ Thống Sự Kiện Thỏ Ngọc 

✅Hệ Thống Sự Kiện Boss Class ( CLASS NÀO RỚT ĐỒ CLASS ĐẤY ) 

✅ Hệ Thống Sự Kiện KunDun  ( RỚT ĐỒ THẦN CÁC LOẠI  ) 

✅ Hệ Thống Sự Kiện Nhện ( RỚT NGUYÊN LIÊU SOAY WING  . VKR , VKR CẤP 2 ) 

-------------------------------------------------------------------------

✅TRANG CHỦ : https://mu-vietss6.com/

✅GROUP     : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086550008026


Những người xem Mu Viet Season 6.9 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger