Mu mới ra tháng 12 2020 - Mu Việt Nam Season 2 Season 2 - Auto reset - auto train offline - k

Mu mới ra, Mu Việt Nam Season 2, mu-vnss2.com, Mu Online, Mu SS2 mới ra, Mu Test tháng 12 2020, Auto reset - auto train offline - k, Season 2

Trang chủ: http://mu-vnss2.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvnss2

Phiên bản: Season 2 (Mu SS2) - Máy chủ: Stadium

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 18/12/2020 (14h) - Open Beta: 20/12/2020 (14h)

17/12/2020

Giới thiệu Mu SS2 mới ra - Mu Việt Nam Season 2 mới ra tháng 12/2020 - mu-vnss2.com

🛡 Giới Thiệu : Phiên Bản Season 2.0 Classic là Phiên bản Nâng Cấp Auto Reset,Offattack,Auto Train và nhặt đồ ,...dành cho người yêu MU ONLINE Season 2.

🛡 Max Wing 2. Max đồ 380 . 5 Class chuẩn cổ xưa.

🛡 Phân bố bãi quái Train hợp lý lượng Exp và Drop vừa phải.

🛡 Hệ thống Drop đồ 1 Option.

🛡 Hệ thống cân bằng DMG và 5 Class

------------------------------------------

🔶 ALPHA TEST : 14:00 18/12/2020

🔶 OPEN BETA : 14:00 20/12/2020

🔶 Trang chủ : http://mu-vnss2.com

🔶 Fanpage :

https://www.facebook.com/muvnss2

🔶 Gruop :

https://www.facebook.com/groups/muvietnamss2/


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu Việt Nam Season 2 theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/muvnss2

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger