Mu mới ra tháng 1 2023 - Mu War Season 6.9 - Thờigian event hấp dẫn chơi ko chán

Mu mới ra, Mu War, muwar-ss6.vn, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 1 2023, Thờigian event hấp dẫn chơi ko chán, Season 6.9

Trang chủ: https://muwar-ss6.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muwarss6.3

Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Mu War

Loại Mu: Reset, Exp 3979x, Drop 39%

Alpha Test: 14/1/2023 (6h) - Open Beta: 15/1/2023 (18h)

8/1/2023

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mu War mới ra tháng 1/2023 - muwar-ss6.vn

🌸 Mở alphatest ngày 14/1 Open ngày 15/1

Link tải game https://muwar-ss6.vn

Xin lỗi anh em vì đã 1 năm rồi từ Năm 2022 tới 2023 chưa Open lại 😍😍 Sever sắp tới Boss sever 30 phút 1 lần , siêu Boss 4 lần 1 ngày để các đại ca có thể giải trí tranh cướp nhau Sáng Trưa Chiều Tối ạ 😁😁😘😘 Huyết Lâu 100 quái 1 viên Ngọc 2h 1 lần❤️

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌸 Mở alphatest ngày 14/1 Open ngày 15/1

Link tải game https://muwar-ss6.vn

Xin lỗi anh em vì đã 1 năm rồi từ Năm 2022 tới 2023 chưa Open lại 😍😍 Sever sắp tới Boss sever 30 phút 1 lần , siêu Boss 4 lần 1 ngày để các đại ca có thể giải trí tranh cướp nhau Sáng Trưa Chiều Tối ạ 😁😁😘😘 Huyết Lâu 100 quái 1 viên Ngọc 2h 1 lần❤️

 

 

 

 

 

 

 

 

🌸 Mở alphatest ngày 14/1 Open ngày 15/1

Link tải game https://muwar-ss6.vn

Xin lỗi anh em vì đã 1 năm rồi từ Năm 2022 tới 2023 chưa Open lại 😍😍 Sever sắp tới Boss sever 30 phút 1 lần , siêu Boss 4 lần 1 ngày để các đại ca có thể giải trí tranh cướp nhau Sáng Trưa Chiều Tối ạ 😁😁😘😘 Huyết Lâu 100 quái 1 viên Ngọc 2h 1 lần❤️

 

 

 

 

 

 

 

🌸 Mở alphatest ngày 14/1 Open ngày 15/1

Link tải game https://muwar-ss6.vn

Xin lỗi anh em vì đã 1 năm rồi từ Năm 2022 tới 2023 chưa Open lại 😍😍 Sever sắp tới Boss sever 30 phút 1 lần , siêu Boss 4 lần 1 ngày để các đại ca có thể giải trí tranh cướp nhau Sáng Trưa Chiều Tối ạ 😁😁😘😘 Huyết Lâu 100 quái 1 viên Ngọc 2h 1 lần❤️

 

 

 

 

 

🌸 Mở alphatest ngày 14/1 Open ngày 15/1

Link tải game https://muwar-ss6.vn

Xin lỗi anh em vì đã 1 năm rồi từ Năm 2022 tới 2023 chưa Open lại 😍😍 Sever sắp tới Boss sever 30 phút 1 lần , siêu Boss 4 lần 1 ngày để các đại ca có thể giải trí tranh cướp nhau Sáng Trưa Chiều Tối ạ 😁😁😘😘 Huyết Lâu 100 quái 1 viên Ngọc 2h 1 lần❤️

 

 

 

 

 

 

🌸 Mở alphatest ngày 14/1 Open ngày 15/1

Link tải game https://muwar-ss6.vn

Xin lỗi anh em vì đã 1 năm rồi từ Năm 2022 tới 2023 chưa Open lại 😍😍 Sever sắp tới Boss sever 30 phút 1 lần , siêu Boss 4 lần 1 ngày để các đại ca có thể giải trí tranh cướp nhau Sáng Trưa Chiều Tối ạ 😁😁😘😘 Huyết Lâu 100 quái 1 viên Ngọc 2h 1 lần❤️

 

 

 

 

 

 

 

🌸 Mở alphatest ngày 14/1 Open ngày 15/1

Link tải game https://muwar-ss6.vn

Xin lỗi anh em vì đã 1 năm rồi từ Năm 2022 tới 2023 chưa Open lại 😍😍 Sever sắp tới Boss sever 30 phút 1 lần , siêu Boss 4 lần 1 ngày để các đại ca có thể giải trí tranh cướp nhau Sáng Trưa Chiều Tối ạ 😁😁😘😘 Huyết Lâu 100 quái 1 viên Ngọc 2h 1 lần❤️

 

 

 

 

 

 

🌸 Mở alphatest ngày 14/1 Open ngày 15/1

Link tải game https://muwar-ss6.vn

Xin lỗi anh em vì đã 1 năm rồi từ Năm 2022 tới 2023 chưa Open lại 😍😍 Sever sắp tới Boss sever 30 phút 1 lần , siêu Boss 4 lần 1 ngày để các đại ca có thể giải trí tranh cướp nhau Sáng Trưa Chiều Tối ạ 😁😁😘😘 Huyết Lâu 100 quái 1 viên Ngọc 2h 1 lần❤️

 

 

 

 

 

 

🌸 Mở alphatest ngày 14/1 Open ngày 15/1

Link tải game https://muwar-ss6.vn

Xin lỗi anh em vì đã 1 năm rồi từ Năm 2022 tới 2023 chưa Open lại 😍😍 Sever sắp tới Boss sever 30 phút 1 lần , siêu Boss 4 lần 1 ngày để các đại ca có thể giải trí tranh cướp nhau Sáng Trưa Chiều Tối ạ 😁😁😘😘 Huyết Lâu 100 quái 1 viên Ngọc 2h 1 lần❤️

 

 

 

 

 

🌸 Mở alphatest ngày 14/1 Open ngày 15/1

Link tải game https://muwar-ss6.vn

Xin lỗi anh em vì đã 1 năm rồi từ Năm 2022 tới 2023 chưa Open lại 😍😍 Sever sắp tới Boss sever 30 phút 1 lần , siêu Boss 4 lần 1 ngày để các đại ca có thể giải trí tranh cướp nhau Sáng Trưa Chiều Tối ạ 😁😁😘😘 Huyết Lâu 100 quái 1 viên Ngọc 2h 1 lần❤️


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu War theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/muwarss6.3

Những người xem Mu War Season 6.9 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger