Mu mới ra tháng 10 2020 - Mukeep.Com 2020 Season 6.15 - Train 1 quái nhận 1 wcionc và 1 gon

Mu mới ra, Mukeep.Com 2020, mukeep.com, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 10 2020, Train 1 quái nhận 1 wcionc và 1 gon, Season 6.15

Trang chủ: http://mukeep.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mukeep2020

Phiên bản: Season 6.15 (Mu SS6) - Máy chủ: Thiên Mệnh

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 95%

Alpha Test: 16/10/2020 (13h) - Open Beta: 17/10/2020 (13h)

16/10/2020

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Mukeep.Com 2020 mới ra tháng 10/2020 - mukeep.com

Ra Mắt Máy Chủ : Thiên Mệnh

Alpha Test:16/10/2020 (13h)

Open Beta: 17/10/2020 (13h)
Train 1 Quái Nhận 1 Wcionc Và 1 Gonblin
Có Shop Goblin Bán Các Loại Cho Mọi Người
Tìm Người chia sẻ Mỗi Ngày Nhận Quà Theo Thỏa Thuận nhé >...
✔️Train Nhận Wcionc Tại Barracks + Kantru 4 + Kill Boss
✔️NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia
✔️Hệ thống pet cấp 1 cấp 2 siêu vip !
✔️Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
✔️Quay Wing 3 – SW3 – Wing cấp 4…
✔️Hệ Thống Party tự Động ( F10 )
✔️F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )


❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mukeep.Com 2020 theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/mukeep2020

Những người xem Mukeep.Com 2020 Season 6.15 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger