Mu mới ra tháng 3 2023 - Muworld Season 6.15 - Much customs, vips, pets, flags etc

Mu mới ra, Muworld, muworld.eu, Mu Online, Mu SS6 mới ra, Mu Test tháng 3 2023, Much customs, vips, pets, flags etc, Season 6.15

Trang chủ: http://muworld.eu

Fanpage hỗ trợ: http://facebook.com/muworldeu

Phiên bản: Season 6.15 (Mu SS6) - Máy chủ: Muworld

Loại Mu: Reset, Exp 400x, Drop 50%

Alpha Test: 6/3/2023 (2h) - Open Beta: 11/3/2023 (2h)

8/3/2023

Giới thiệu Mu SS6 mới ra - Muworld mới ra tháng 3/2023 - muworld.eu
Hello Dear Players!

We invite you to play on MuWorld.eu Network. The server offers many extras. We have custom items, quests, ranks, flags, etc.

MuWorld changed into 1 MAIN server


EXP - Dynamic: 400x - 200x

FOR MORE INFORMATIONS ABOUT THE DETAILED SETTINGS,
PLEASE VISIT OUR GUIDE:
https://help.muworld.eu


HOME PAGE: https://muworld.eu
GUIDES: https://help.muworld.eu
FACEBOOK: https://facebook.com/muworldeu
DISCORD: https://muworld.eu/discord
SERVER LOCATION: POLAND❗️Ghi chú bởi Mumoira.info: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Muworld theo đường dẫn sau: http://facebook.com/muworldeu

Những người xem Muworld Season 6.15 cũng xem thêm các mu mới ra sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger