Hướng dẫn bảng Bug Agi tất cả nhân vật trong game Mu Online

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Hướng dẫn chi tiết bảng Bug Agi các nhân vật Mu Online: bug agi là gì, bảng bug agi của Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ, Chúa Tể, Thiết Binh...

7/7/2020

Hướng dẫn bảng agi bug trong game Mu Online

- Agi hay Agility tức là thuộc tính nhanh nhẹn của nhân vật, khi người chơi tăng điểm vào thuộc tính này sẽ giúp tăng tốc độ đánh, tăng giáp, tăng thủ...

- Bug Agi là hiện tượng khi nhân vật bạn không sử dụng được kỹ năng khi chỉ số nhanh nhẹn của nhân vật đạt đến một mốc nào đó. Ví dụ: khi phù thủy đạt được 10k điểm nhanh nhẹn thì sẽ không sử dụng được kỹ năng Triệu Tập Linh Hồn (Evil Spirits).

- Nguyên nhân do hệ thống antihack mặc định của game phát hiện tốc độ tấn công của nhân vật bất thường nên chặn lại, không cho sử dụng kỹ năng. Một số phiên bản Mu có patch fix công thức tính tốc độ đánh sẽ không bị bug agi.

- Bài viết dưới đây cập nhật bảng bug agi của các nhân vật.

Evil Spirits - Triệu Tập Linh Hồn

 • 0 - 5700 > Sử dụng bình thường
 • 5700 - 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 6550 - 8200 > Sử dụng bình thường
 • 8200 - 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 9820 - 10700 > Không sử dụng được
 • 10700 - 13250 > Sử dụng bình thường
 • 13250 - 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 15700 - 23250 > Không sử dụng được
 • 23250 - 28250 > Sử dụng bình thường
 • 28250 - 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 33200 - 65534 > Không sử dụng được

Inferno - Vòng Tròn Lửa

 • 0 - 61700 > Sử dụng bình thường
 • 61700 - 65534 > Không sử dụng được

Nova - Bùng Nổ Năng cmn Lượng

(Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)

 • 9820 - 10700 = Sử dụng bình thường
 • 33200 - 65534 = Sử dụng bình thường

Twisting Slash - Xoay cmn Kiếm

 • 0 - 47040 > Sử dụng bình thường
 • 47040 - 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

MultiShot - Liên Hoàn Tiễn

 • 0 - 23200 > Sử dụng bình thường
 • 23200 - 25250 > Không sử dụng được
 • 25250 - 37750 > Sử dụng bình thường
 • 37750 - 56500 > Không sử dụng được
 • 56500 - 65535 > Sử dụng bình thường

Evil Spirit - Triệu Tập Linh Hồn

 • 0 - 11200 > Sử dụng bình thường
 • 11200 - 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 12880 - 16200 > Sử dụng bình thường
 • 16200 - 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 19440 - 21200 > Không sử dụng được
 • 21200 - 26200 > Sử dụng bình thường
 • 26200 - 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 31100 - 46200 > Không sử dụng được
 • 46200 - 56200 > Sử dụng bình thường
 • 56200 - 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

Twisting Slash - Xoay cmn Kiếm

 • 0 - 47180 > Sử dụng bình thường
 • 47180 - 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

Inferno - Vòng Tròn Lửa

 • 0 - 65535 > Sử dụng bình thường

Fireslash - Chém Lửa

 • 0 - 32,767 > Sử dụng bình thường

FireScream - Xích Hỏa Long

 • 0 - 2400 > Sử dụng bình thường
 • 2400 - 5000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 5000 - 5600 > Không sử dụng được
 • 5600 - 6800 > Sử dụng với Ngựa/Phượng Hoàng
 • 6800 - 8000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 8000 - 11800 > Không sử dụng được
 • 11800 - 16600 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 16600 - 65535 > Không sử dụng được 

Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn cách làm Nhiệm Vụ 1 2 3 game Mu Online - Mumoira.infoNhững người xem Hướng dẫn bảng Bug Agi tất cả nhân vật trong game Mu Online cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger