Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Ép Đồ trong game Mu Online

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Chi tiết cách ép đồ trong game Mu Online: cánh cấp 1 2 3, ép socket, ép tính năng 380, ép sói tinh...

1/6/2020

Hướng dẫn ép Quạ Tinh, Dark Raven Mu Online, hồi máu Quạ Tinh

Hướng dẫn ép Quạ Tinh, Dark Raven Mu Online, hồi máu Quạ Tinh

Hướng dẫn ép Quạ Tinh, Dark Raven Mu Online, hồi máu Quạ Tinh
Để ép Quạ Tinh cần có Linh Hồn Quạ Tinh. Hướng dẫn ép Quạ Tinh, Dark Raven Mu Online. Cách phục hồi máu cho Quạ Tinh, sức mạnh và kỹ năng Quạ Tinh

Mu Online PC Hệ thống ép đồ

19/12/2020
Hướng dẫn 2 bước ép Cánh 1, vũ khí Chaos, 4 loại Wing 1 Mu Online

Hướng dẫn 2 bước ép Cánh 1, vũ khí Chaos, 4 loại Wing 1 Mu Online

Hướng dẫn 2 bước ép Cánh 1, vũ khí Chaos, 4 loại Wing 1 Mu Online
Để ép Cánh 1 cần có Vũ Khí Chaos. Hướng dẫn 2 bước để cách ép 4 loại Cánh 1 Mu Online, làm sao để ép 3 loại Vũ khí Chaos, tỉ lệ ép Wing 1 Mu Online

Mu Online PC Hệ thống ép đồ

19/12/2020
Hướng dẫn ép dòng vàng Harmony, gia cường dòng vàng Mu Online

Hướng dẫn ép dòng vàng Harmony, gia cường dòng vàng Mu Online

Hướng dẫn ép dòng vàng Harmony, gia cường dòng vàng Mu Online
Để ép dòng vàng Harmony Mu Online cần có Hòn Đá Tạo Hóa. Hướng dẫn ép dòng vàng, gia cường, phục hồi, nâng cấp dòng vàng Harmony Mu Online

Mu Online PC Hệ thống ép đồ

19/12/2020
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3), 4 loại dòng Exc của Cánh 3 Mu Online

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3), 4 loại dòng Exc của Cánh 3 Mu Online

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3), 4 loại dòng Exc của Cánh 3 Mu Online
Để ép Cánh 3 cần Lông Vũ Condor và Ngọn Lửa Condor. Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online, tỉ lệ ra 4 dòng hoàn hảo exc, dòng Manalost (mnl) Wing 3

Mu Online PC Hệ thống ép đồ

19/12/2020
Hướng dẫn ép Sói Tinh, Fenrir Mu Online, nguyên liệu, ép Mảnh Sừng

Hướng dẫn ép Sói Tinh, Fenrir Mu Online, nguyên liệu, ép Mảnh Sừng

Hướng dẫn ép Sói Tinh, Fenrir Mu Online, nguyên liệu, ép Mảnh Sừng
Nguyên liệu ép Sói Tinh tìm ở Crywolf. Hướng dẫn cách ép Sói Tinh, Fenrir Mu Online, ép Mảnh Sừng, ép Sói Đỏ Đen Xanh Hoàng Kim, Sói Tinh Custom

Mu Online PC Hệ thống ép đồ

9/12/2020
Hướng dẫn nâng cấp item, vật phẩm từ lv1 đến lv15 trong Mu Online

Hướng dẫn nâng cấp item, vật phẩm từ lv1 đến lv15 trong Mu Online

Hướng dẫn nâng cấp item, vật phẩm từ lv1 đến lv15 trong Mu Online
Hướng dẫn chi tiết cách nâng cấp item, vật phẩm từ lv1 đến lv15 Mu Online: lv1 - lv6, lv7 - lv9, lv10 - lv15, cách ép, ngọc yêu cầu và tỉ lệ nâng cấp từng cấp độ

Mu Online PC Hệ thống ép đồ

8/7/2020
Hướng dẫn ép Socket, khảm Socket, Xiên Hạt Nguyên Tố Mu Online

Hướng dẫn ép Socket, khảm Socket, Xiên Hạt Nguyên Tố Mu Online

Hướng dẫn ép Socket, khảm Socket, Xiên Hạt Nguyên Tố Mu Online
Ba bước để ép Socket, cách ép Hạt Nguyên Tố, cách ép Xiên Hạt Nguyên Tố, cách khảm Socket vào đồ, cách ép và tỉ lệ để ra dòng Socket bổ sung Mu Online

Mu Online PC Hệ thống ép đồ

7/7/2020
Hướng dẫn ép linh tinh khác Mu Online: ép bình SD, ép bình trái cây

Hướng dẫn ép linh tinh khác Mu Online: ép bình SD, ép bình trái cây

Hướng dẫn ép linh tinh khác Mu Online: ép bình SD, ép bình trái cây
Hướng dẫn cách ép 3 loại bình SD, 5 loại bình trái cây, ép linh tinh khác, công dụng của bình SD (Shield Defense), bình trái cây, nước quả trong Mu Online

Mu Online PC Hệ thống ép đồ

18/6/2020
Hướng dẫn ép Chiến Mã, Dark Horse Mu Online, hồi máu Chiến Mã

Hướng dẫn ép Chiến Mã, Dark Horse Mu Online, hồi máu Chiến Mã

Hướng dẫn ép Chiến Mã, Dark Horse Mu Online, hồi máu Chiến Mã
Để ép Chiến Mã cần có Linh Hồn Chiến Mã. Hướng dẫn ép Chiến Mã, Dark Horse Mu Online. Phục hồi máu cho Chiến Mã, sức mạnh và kỹ năng Chiến Mã

Mu Online PC Hệ thống ép đồ

18/6/2020
Hướng dẫn ép Quái Điểu, Dinorant Mu Online, sức mạnh Quái Điểu

Hướng dẫn ép Quái Điểu, Dinorant Mu Online, sức mạnh Quái Điểu

Hướng dẫn ép Quái Điểu, Dinorant Mu Online, sức mạnh Quái Điểu
Để ép Quái Điểu cần có 10 Kỳ Lân. Hướng dẫn ép Quái Điểu, Dinorant Mu Online. Sức mạnh và kỹ năng Quái Điểu, có thể bạn chưa biết về Quái Điểu

Mu Online PC Hệ thống ép đồ

16/6/2020
Hướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4), ép lông vũ Garuda Mu Online

Hướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4), ép lông vũ Garuda Mu Online

Hướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4), ép lông vũ Garuda Mu Online
Để ép Cánh 4 cần Lông Vũ Garuda và Ngọn Lửa Garuda. Hướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4) Mu Online, ép Lông Vũ Garuda, cách ép Nguyên Tố vào Cánh 4

Mu Online PC Hệ thống ép đồ

16/6/2020
Hướng dẫn ép Cánh 2, Áo Choàng, 5 loại dòng Exc Wing 2 Mu Online

Hướng dẫn ép Cánh 2, Áo Choàng, 5 loại dòng Exc Wing 2 Mu Online

Hướng dẫn ép Cánh 2, Áo Choàng, 5 loại dòng Exc Wing 2 Mu Online
Để ép Cánh 2 cần Lông Vũ, ép Áo Choàng cần HHHT. Hướng dẫn ép Cánh 2, Áo Choàng Mu Online, tỉ lệ ra 5 dòng hoàn hảo exc, dòng Manalost (mnl) Wing 2

Mu Online PC Hệ thống ép đồ

16/6/2020
Hướng dẫn ép dòng tím 380, các loại dòng tím tính năng 380 Mu Online

Hướng dẫn ép dòng tím 380, các loại dòng tím tính năng 380 Mu Online

Hướng dẫn ép dòng tím 380, các loại dòng tím tính năng 380 Mu Online
Để ép dòng tím cho các vật phẩm 380 Mu Online cần có Đá Tạo Hóa và Đá Hộ Mệnh. Hướng dẫn ép dòng tím 380, vật phẩm 380, các loại dòng tím Mu Online

Mu Online PC Hệ thống ép đồ

16/6/2020
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger