Nội dung chính Hướng dẫn 2 bước ép Cánh 1, vũ khí Chaos, 4 loại Wing 1 Mu Online
  1. Giới Thiệu Cánh 1 (Wing 1) Trong Mu Online
  2. Cách Ép Cánh 1 (Wing 1) Trong Mu Online

Hướng dẫn 2 bước ép Cánh 1, vũ khí Chaos, 4 loại Wing 1 Mu Online

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Để ép Cánh 1 cần có Vũ Khí Chaos. Hướng dẫn 2 bước để cách ép 4 loại Cánh 1 Mu Online, làm sao để ép 3 loại Vũ khí Chaos, tỉ lệ ép Wing 1 Mu Online

19/12/2020

- Cánh 1 (Wing 1) là vật phẩm cần thiết trong thế giới Mu, giúp nhân vật có khả năng bay và di chuyển nhanh, đồng thời tăng sức mạnh cho nhân vật. Cánh 1 yêu cầu nhân vật đạt cấp độ tối thiểu 180 mới có thể sử dụng.

Hướng dẫn ép Cánh 1 (Wing 1) - Mu Online

- Tổng cộng có 4 loại cánh 1 như sau:

 

Cánh Quỹ - Satan Wings - Dark Knight - Mu Online
Cánh Quỹ
(Satan Wings)
Dùng cho: Chiến Binh, Đấu Sĩ

Cánh Thiên Đàng- Heaven Wings - Dark Wizard - Mu Online
Cánh Thiên Đàng
(Heaven Wings)
Dùng cho: Phù Thủy, Đấu Sĩ

Cánh Tiên Nữ - Fairy Wings - Fairy Elf - Mu Online
Cánh Tiên Nữ
(Fairy Wings)
Dùng cho: Tiên Nữ

Cánh Vũ Linh - Mistery Wings - Summoner - Mu Online
Cánh Vũ Linh
(Mistery Wings)
Dùng cho: Thuật Sĩ

Bước 1: Ép vũ khí Chaos

Vũ khí Chaos là vật phẩm cần phải có để ép cánh cấp 1. Có tổng cộng 3 loại vũ khí Chaos: Rìu Hỏa Long, Mai Hoa Cung và Gậy Lôi Phong. Vũ khí Chaos có thể ép được tại máy ép Chaos Goblin ở Noria bằng việc kết hợp Ngọc Hỗn Nguyên và vật phẩm bất kỳ có cấp độ tối thiểu +4, op tối thiểu +4

Rìu Hỏa Long (Chaos Dragon Axe) - Mu Online
Vũ khí Chaos: Rìu Hỏa Long
(Chaos Dragon Axe)

Mai Hoa Cung (Chaos Nature Bow) - Mu Online
Vũ khí Chaos: Mai Hoa Cung
(Chaos Nature Bow)

Gậy Lôi Phong (Chaos Lighting Staff) - Mu Online
Vũ khí Chaos: Gậy Lôi Phong
(Chaos Lighting Staff)

 

Các bước thực hiện việc ép vũ khí Chaos:

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

- Chọn mục "Tạo vũ khí Chaos".

Nguyên liệu ép vũ khí Chaos:

Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí Chaos: Rìu Hỏa Long ( Chaos Dragon Axe) Mai Hoa Cung ( Chaos Nature Bow) Gậy Lôi Phong ( Chaos Lighting Staff).

Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Để ép vũ khí Chaos - gặp NPC Chao Goblins - Chọn tạo vũ khí Chaos
Chọn Tạo Vũ Khí Chaos

Bước 2: Dùng vũ khí Chaos để ép cánh cấp 1 (wing 1)

Để ép cánh cấp 1, hãy sử dụng vũ khí Chaos đã ép ở bước 1 kết hợp với Ngọc Hỗn Nguyên. Ngoài ra, bạn còn có thể tăng tỉ lệ thành công bằng cách đặt thêm nhiều vật phẩm có giá trị khác vào máy ép Chaos Goblin. Các bước thực hiện như sau:

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu ép cánh cấp 1:

  • Vũ khí chaos có cấp độ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4

Rìu Hỏa Long (Chaos Dragon Axe) - Mu Online Mai Hoa Cung (Chaos Nature Bow) - Mu Online Gậy Lôi Phong (Chaos Lighting Staff) - Mu Online

Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cánh cấp 1 ( DK DW ELF SM ).

Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Cánh Quỷ (Wings of Satan) - Mu Online Cánh Thiên Đàng (Wings of Heaven) - Mu Online Cánh Tiên Nữ (Wings of Elf) - Mu Online Cánh Vũ Linh (Wings of Curse) - Mu Online

Nguyên liệu ép cánh cấp 1 trong game Mu Online
Nguyên liệu ép cánh cấp 1


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn ép Cánh 2, Áo Choàng, 5 loại dòng Exc Wing 2 Mu OnlineNhững người xem Hướng dẫn 2 bước ép Cánh 1, vũ khí Chaos, 4 loại Wing 1 Mu Online cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger