Hướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4), ép lông vũ Garuda Mu Online

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Để ép Cánh 4 cần Lông Vũ Garuda và Ngọn Lửa Garuda. Hướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4) Mu Online, ép Lông Vũ Garuda, cách ép Nguyên Tố vào Cánh 4

16/6/2020

- Cánh 4 (Wing 4) là nâng cấp của cánh cấp 3, xuất hiện từ phiên bản Season 12 Ep2 trở đi. Khi nhân vật đạt cấp độ 800 và đã hoàn thành nhiệm vụ 4 thì có thể sử dụng cánh cấp 4 (wing 4).

Hướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4) Mu Online

- Tổng cộng có 9 loại cánh 4 như sau:

 • Dragon Knight có thể sử dụng Wings of Flame God.
 • Soul Wizard có thể sử dụng Wings of Heaven.
 • Noble Elf có thể sử dụng Wings of Celestial Body.
 • Empire Road có thể sử dụng Cloak of Dominator.
 • Magic Knight có thể sử dụng Wings of Annihilation.
 • Dimension Summoner có thể sử dụng Wings of Other World.
 • Fist Blazer có thể sử dụng Cloak of Judgment.
 • Shinning Lancer có thể sử dụng Cloak of Isolation.
 • Majestic Rune Wizard có thể sử dụng Wings of Destiny.

- Các loại cánh cấp 4 (wing 4):

 

Cánh 4 - Wings of Flame God - Mu Online
Wings of Flame God
Dùng cho: Dragon Knight
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Heaven - Mu Online
Wings of Heaven
Dùng cho: Soul Wizard
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Celestial Body - Mu Online
Wings of Celestial Body
Dùng cho: Noble Elf
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Cloak of Dominator - Mu Online
Cloak of Dominator
Dùng cho: Empire Road
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Annihilation - Mu Online
Wings of Annihilation
Dùng cho: Magic Knight
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Other World - Mu Online
Wings of Other World
Dùng cho: Dimension Summoner
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Cloak of Judgment - Mu Online
Cloak of Judgment
Dùng cho: Fist Blazer
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Cloak of Isolation - Mu Online
Cloak of Isolation
Dùng cho: Shinning Lancer
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Destiny - Mu Online
Wings of Destiny
Dùng cho: Majestic Rune Wizard
Phiên bản: Season 14 trở lên
 

1. Bảng thống kế chỉ số sát thương và giảm thiệt hại của cánh cấp 4 (wing 4):

Cấp độ cánh Tăng sát thương Giảm thiệt hại Giảm thiệt hại đối với Chúa Tể
0 55% 43% 37%
1 56% 45% 39%
2 57% 47% 41%
3 58% 49% 43%
4 59% 51% 45%
5 60% 53% 47%
6 61% 55% 49%
7 62% 57% 51%
8 63% 59% 53%
9 64% 61% 55%
10 65% 63% 57%
11 66% 65% 59%
12 67% 67% 61%
13 68% 69% 63%
14 69% 71% 65%
15 70% 73% 67%

- Thoạt nhìn ta có thể so sánh được Cánh cấp 4 và Cánh cấp 3 không chênh lệch nhau nhiều về (%) tăng sát thương và (%) hấp thụ.

- Nhưng ở Cánh cấp 4 chúng ta có được tăng sát thương ( đơn vị ) và đồng thời tăng phòng ngự (đơn vị ) cũng được tăng rất nhiều khi cánh tăng dần về + 1 

2. Những tính năng đặc biệt ngẫu nhiên của cánh cấp 4 (wing 4):

Miêu tả thuộc tính Cấp độ thuộc tính
Lv1 Lv2 Lv3 Lv4
Tăng tỉ lệ hồi phục toàn bộ Mana 3% 5% 7% 10%
Tăng tỉ lệ hồi phục toàn bộ HP 3% 5% 7% 10%
Tăng tỉ lệ phản sát thương nhận được 3% 5% 7% 10%
Tăng tỉ lệ loại bỏ khả năng phòng thủ đối phương 3% 5% 7% 10%
Tăng tỉ lệ ra dame hoàn hảo (exl dame) 3% 5% 7% 10%
Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương (x2 dame) 3% 5% 7% 10%
Tăng tốc độ tấn công pháp thuật 5 7 9 12
Tăng chỉ số sức mạnh (str) 10 25 40 65
Tăng chỉ số thể lực (vit) 10 25 40 65
Tăng chỉ số năng lượng (ene) 10 25 40 65
Tăng chỉ số nhanh nhẹn (agi) 10 25 40 65

- Nếu thành công, Cánh cấp 4 sẽ cộng ngẫu nhiên 1- 4 thuộc tính trong 11 thuộc tính trên.

- Đồng thời thuộc tính cũng sẽ được chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 cấp độ khác nhau như bảng trên.

3. Những thuộc tính sức mạnh nguyên tố của cánh cấp 4 (wing 4):

Thuộc tính  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
Tăng tấn công nguyên tố 20 23 27 32 38 45 53 62 72
Tăng phòng thủ nguyên tố 25 35 45 55 65 75 85 96 107
Tăng tỉ lệ tấn công nguyên tố thành công 5 10 15 20 26 32 38 45 52
Tăng tỉ lệ phòng thủ nguyên tố thành công 5 10 15 20 26 32 38 45 52
Tăng tấn công nguyên tố (2) 30 34 39 45 52 60 69 79 90
Tăng phòng thủ nguyên tố (2) 4 6 8 10 13 16 19 23 27
Tăng tỉ lệ tấn công nguyên tố thành công (2) 10 15 25 35 46 57 68 80 92
Tăng tỉ lệ phòng thủ nguyên tố thành công (2) 10 15 25 35 46 57 68 80 92
Thuộc tính  +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
Tăng tấn công nguyên tố 83 95 108 122 137 153 170
Tăng phòng thủ nguyên tố 118 130 142 154 167 180 193
Tăng tỉ lệ tấn công nguyên tố thành công 59 67 75 84 93 104 125
Tăng tỉ lệ phòng thủ nguyên tố thành công 59 67 75 84 93 104 125
Tăng tấn công nguyên tố (2) 102 115 129 144 160 177 195
Tăng phòng thủ nguyên tố (2) 31 36 41 46 52 58 64
Tăng tỉ lệ tấn công nguyên tố thành công (2 104 117 130 144 158 174 200
Tăng tỉ lệ phòng thủ nguyên tố thành công (2) 104 117 130 144 158 174 200

- Một trong những tính năng đặc biệt duy nhất của cánh cấp 4. Nếu thành công, cánh cấp 4 sẽ nhận ngẫu nhiên 1-2 thuộc tính nguyên tố trong 8 thuộc tính trên.

- Với tính năng này, Cánh cấp 4 không chỉ mang lại một lượng sát thương và hấp thụ lớn mà còn đem đến cho người chơi những tính năng nguyên tố ưu việt.

Thuộc tính nguyên tố của cánh 4 - Mu Online

 

Nguyên liệu cần thiết để ép cánh cấp 4

 • 1 Ngọn Lửa Garuda (Garuda Flame): có thể tìm thông qua đánh quái.
 • 1 Lông Vũ Garuda (Garuda Feather): sử dụng cánh cấp 3 để ép ra Garuda Feather (xem cách ép Garuda Feather bên dưới).
 • 50 Huy Hiệu Vàng (Golden Crest): có thể tìm thông qua đánh quái.
 • 1 Đá Ma Thuật Cấp Cao (Higher Magic Stone) (ít nhất 1 viên, có thể thêm nhiều viên để tăng tỉ lệ thành công).
 • Cụm Ngọc Hỗn Nguyên 30 viên Cụm Ngọc Hỗn Nguyên 30 viên (Jewel of Chaos Bundle +2) - Mu Online
 • Cụm Ngọc Uớc Nguyện 30 viên Cụm Ngọc Ước Nguyện 30 viên (Jewel of Bless Bundle +2) - Mu Online
 • Cụm Ngọc Tâm Linh 30 viên Cụm Ngọc Tâm Linh 30 viên (Jewel of Soul Bundle +2) - Mu Online
 • Cụm Ngọc Sáng Tạo 30 viên Cụm Ngọc Sáng Tạo 30 viên (Jewel of Creation Bundle +2) - Mu Online
 • Có thể thêm Talisman of Luck để tăng thêm tỉ lệ thành công.
 • Higher Magic Stone
 • Golden Crest
 • Creation
 • Soul
 • Bless
 • Chaos
 • Đá Ma Thuật Cấp Cao (Higher Magic Stone) - Mu Online
 • Huy Hiệu Vàng (Golden Crest) - Mu Online
 • Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) - Mu Online
 • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - Mu Online
 • Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - Mu Online
 • Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online
 • x1 ít nhất
 • x50
 • x30
 • x30
 • x30
 • x30
Garuda Feather Garuda Flame   Wing Level 4
Lông Vũ Garuda (Garuda Feather) - Mu Online X 1 Ngọn Lửa Garuda (Garuda Flame) - Mu Online X 1 Hướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4), ép lông vũ Garuda Mu Online Cánh 4 (Wing 4) - Mu Online
Tỷ lệ thành công thay đổi tùy theo cấp độ của món đồ, vật phẩm Exc. Tỷ lệ thành công tối đa là 40%

CHÚ THÍCH:

- Cánh cấp 4 được ép một cách ngẫu nhiên.

- Chi phí trong Zen phụ thuộc vào tỷ lệ thành công.

- Mỗi viên High Magic Stone sẽ tăng thêm 5% cho tỷ lệ thành công.

 

Quá trình ép cánh 4 (wing 4) - Mu Online

 

Nguyên liệu cần thiết để ép Garuda Feather:

 • Cánh cấp 3 +13 đến +15, có op (xem thêm cách ép cánh 3 Mu Online)
 • 1 Đá Ma Thuật Cấp Cao (ít nhất 1 viên, có thể thêm nhiều viên để tăng tỉ lệ thành công).
 • Cụm Ngọc Hỗn Nguyên 30 viên Cụm Ngọc Hỗn Nguyên 30 viên (Jewel of Chaos Bundle +2) - Mu Online
 • Cụm Ngọc Uớc Nguyện 30 viên Cụm Ngọc Ước Nguyện 30 viên (Jewel of Bless Bundle +2) - Mu Online
 • Cụm Ngọc Tâm Linh 30 viên Cụm Ngọc Tâm Linh 30 viên (Jewel of Soul Bundle +2) - Mu Online
 • Cụm Ngọc Sáng Tạo 30 viên Cụm Ngọc Sáng Tạo 30 viên (Jewel of Creation Bundle +2) - Mu Online
 • Có thể thêm Talisman of Luck để tăng thêm tỉ lệ thành công.
Higher Magic Stone Creation Soul Bless Chaos
Đá Ma Thuật Cấp Cao (Higher Magic Stone) - Mu Online Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) - Mu Online Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - Mu Online Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online
x1 ít nhất
x30 x30 x30 x30
Wing lv3 Hướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4), ép lông vũ Garuda Mu Online Garuda Feather
Cánh 3 - Mu Online
Lông Vũ Garuda (Garuda Feather) - Mu Online
Tỷ lệ thành công thay đổi tùy theo cấp độ của món đồ, vật phẩm Exc. Tỷ lệ thành công tối đa là 60%

CHÚ THÍCH:
- Chi phí trong Zen phụ thuộc vào tỷ lệ thành công.
- Mỗi viên Đá Ma Thuật Cấp Cao (High Magic Stone) sẽ tăng thêm 5% cho tỷ lệ thành công.

Quá trình ép Lông Vũ Garuda - Mu Online

Quá trình ép Lông Vũ Garuda - Mu Online

- Sau khi thu thập đủ các nguyên liệu, mang đến Chao Goblin ở Noria để ép, nếu thành công sẽ nhận được cánh 4 tương ứng, thất bại có thể sẽ bị mất hết tất cả nguyên liệu ép hoặc cánh cấp 3 thành cánh trắng.
- Bùa hộ mệnh có thể thêm 10% vào tỷ lệ thành công.

Quá trình ép thêm 1 dòng thuộc tính Nguyên Tố vào Cánh 4 - Mu Online

Khảm linh thạch vào Cánh 4

Khảm Linh Thạch vào cánh 4 - Mu Online

Cánh 4 Wings of Flame God - Mu Online - Mumoira.info
Cánh 4 của Chiến Binh - Wings of Flame God

Cánh 4 Wings of Heaven - Mu Online - Mumoira.info
Cánh 4 của Phù Thủy - Wings of Heaven

Cánh 4 Wings of Celestial Body - Mu Online - Mumoira.info
Cánh 4 của Tiên Nữ- Wings of Celestial Body

Cánh 4 Wings of Destiny - Mu Online - Mumoira.info
Cánh 4 của Rune Wizard - Wings of Destiny


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn ép Sói Tinh, Fenrir Mu Online, nguyên liệu, ép Mảnh SừngNhững người xem Hướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4), ép lông vũ Garuda Mu Online cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger