Nội dung chính Hướng dẫn ép Chiến Mã, Dark Horse Mu Online, hồi máu Chiến Mã
  1. Chiến Mã Là Gì?
  2. Cách Ép Chiến Mã (Dark Horse) Trong Mu Online
  3. Cách Phục Hồi Máu Cho Chiến Mã (Dark Horse)

Hướng dẫn ép Chiến Mã, Dark Horse Mu Online, hồi máu Chiến Mã

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Để ép Chiến Mã cần có Linh Hồn Chiến Mã. Hướng dẫn ép Chiến Mã, Dark Horse Mu Online. Phục hồi máu cho Chiến Mã, sức mạnh và kỹ năng Chiến Mã

18/6/2020

Chiến Mã chỉ có Chúa Tể mới có thể sử dụng - Mu Online

Chiến Mã (Dark Horse) là ngựa cưng của Chúa Tể (Dark Lord). Chiến Mã giúp hỗ trợ chủ nhân trong việc farm quái và di chuyển nhanh. Chỉ cần cưỡi Chiến Mã là Chúa Tể bảnh tỏn xà lỏn ngay. Chỉ có Chúa Tể mới có thể sử dụng được Chiến Mã. Cưỡi Chiến Mã sẽ giúp chủ nhân tăng thêm % điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái. Đặc biệt, Chiến Mã có tuyệt chiêu dậm động đất rất mạnh.

Chiến Mã (Dark Horse) có thể tăng cấp độ trong quá trình đánh quái cùng chủ nhân. Cấp độ càng cao, Chiến Mã càng mạnh. Cấp độ tối đa của Chiến Mã là lv50.

Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) - Mu Online

Chỉ số sức mạnh của Chiến Mã (Dark Horse):

  • Máu: 255/255
  • Tăng thêm khả năng phòng thủ cho chủ nhân: 7 (thêm +1 mỗi 20 điểm nhanh nhẹn của chủ nhân)
  • Hấp thụ 15% sát thương
  • Yêu cầu cấp độ sử dụng: Lv220
  • Kỹ năng: động đất (earthquake).

 Icon kỹ năng Động Đất (EarthQuake) của Chiến Mã (Dark Horse) - Mu Online

Kỹ năng Động Đất (EarthQuake) của Chiến Mã (Dark Horse) - Mu Online

Chiến Mã (Dark Horse) - Mu Online

Để ép Chiến Mã, bạn cần mang Linh Hồn Chiến Mã Linh Hồn Chiến Mã (Dark Horse Spirit) - Mu Online đến Nhà Huấn Luyện Thú ở Lorencia cùng nhiều nguyên liệu phụ khác. Các bước ép Chiến Mã (Dark Horse) như sau:

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

Người huấn luyện thú - NPC game Mu Online

- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

- Nguyên liệu ép Chiến Mã:

Tỉ lệ thành công: 60%.

Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã Chiến Mã (Dark Horse) - Mu Online

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

Nguyên liệu ép Chiến Mã (Dark Horse) - Mu Online

Khi máu Chiến Mã giảm xuống còn 0 HP, Chiến Mã sẽ không mất nhưng chủ nhân sẽ không sử dụng được nữa mà phải mang đi phục hồi máu Chiến Mã. Các bước thực hiện như sau:

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

Người huấn luyện thú - NPC game Mu Online

- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".

- Chọn Chiến Mã Chiến Mã (Dark Horse) - Mu Online mà bạn muốn hồi máu.


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn ép Quái Điểu, Dinorant Mu Online, sức mạnh Quái ĐiểuNhững người xem Hướng dẫn ép Chiến Mã, Dark Horse Mu Online, hồi máu Chiến Mã cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger