Nội dung chính Hướng dẫn ép Quạ Tinh, Dark Raven Mu Online, hồi máu Quạ Tinh
 1. Quạ Tinh Là Gì?
 2. Cách Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Trong Mu Online
 3. Cách Phục Hồi Máu Cho Quạ Tinh (Dark Raven)

Hướng dẫn ép Quạ Tinh, Dark Raven Mu Online, hồi máu Quạ Tinh

Mumoira.info - Mu Mới Ra - Hướng dẫn game

Để ép Quạ Tinh cần có Linh Hồn Quạ Tinh. Hướng dẫn ép Quạ Tinh, Dark Raven Mu Online. Cách phục hồi máu cho Quạ Tinh, sức mạnh và kỹ năng Quạ Tinh

19/12/2020

Quạ Tinh chỉ có Chúa Tể mới có thể sử dụng - Mu Online

Quạ Tinh (Dark Raven) là thú cưng của Chúa Tể (Dark Lord). Quạ Tinh giúp hỗ trợ chủ nhân trong việc farm quái và tấn công kẻ địch. Chỉ có Chúa Tể mới có thể sử dụng được Quạ Tinh. Trang bị Quạ Tinh sẽ giúp chủ nhân tăng thêm % điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái.

Quạ Tinh (Dark Raven) có thể tăng cấp độ trong quá trình đánh quái cùng chủ nhân. Cấp độ càng cao, Quạ Tinh càng mạnh. Cấp độ tối đa của Quạ Tinh là lv50.

Hướng dẫn ép Quạ Tinh Dark Raven - Mu Online

Chỉ số sức mạnh của Quạ Tinh (Dark Raven):

 • Máu: 255/255
 • Sát thương tối thiểu: 195 (thêm +1 sát thương mỗi 8 điểm mệnh lệnh của chủ nhân)
 • Sát thương tối đa: 215 (thêm +1 sát thương mỗi 4 điểm mệnh lệnh của chủ nhân)
 • Khả năng tấn công: 1016
 • Tốc độ tấn công: 20 (thêm +1 mỗi 50 điểm mệnh lệnh của chủ nhân)
 • Yêu cầu điểm mệnh lệnh tối thiểu để sử dụng: 195
 • Cơ hội gây ra sát thương hoàn hảo: 3% + (mệnh lệnh / 200) + (cấp độ Quạ Tinh / 20)
 • Cơ hội gây ra sát thương gấp đôi: 2% + (mệnh lệnh / 300) + (cấp độ Quạ Tinh / 30)
 • Cơ hội bỏ qua phòng ngự đối phương: 1% + (mệnh lệnh / 400) + (cấp độ Quạ Tinh / 40)
 • Kỹ năng: tấn công cơ bản, tự động tấn công, tấn công theo chủ, tấn công theo đối tượng chủ nhân chỉ định.

 Kỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu OnlineKỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu OnlineKỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu OnlineKỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu Online
 Kỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu OnlineKỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu OnlineKỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu OnlineKỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu Online 
Điều khiển 4 kỹ năng của quạ tinh

Hướng dẫn ép Quạ Tinh, Dark Raven Mu Online, hồi máu Quạ Tinh

Để ép Quạ Tinh, bạn cần mang Linh Hồn Quạ Tinh Linh Hồn Quạ Tinh (Dark Raven Spirit) - Mu Online đến Nhà Huấn Luyện Thú ở Lorencia cùng nhiều nguyên liệu phụ khác. Các bước ép Quạ Tinh (Dark Raven) như sau:

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

Người huấn luyện thú - NPC game Mu Online

- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

- Nguyên liệu ép Quạ Tinh:

Tỉ lệ thành công: 60%.

Nếu thành công sẽ nhận được Quạ Tinh Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu Online

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

Nguyên liệu ép Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu Online

Khi máu Quạ Tinh giảm xuống còn 0 HP, Quạ Tinh sẽ không mất nhưng chủ nhân sẽ không sử dụng được nữa mà phải mang đi phục hồi máu Quạ Tinh. Các bước thực hiện như sau:

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

Người huấn luyện thú - NPC game Mu Online
- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".
- Chọn Quạ Tinh Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu Online mà bạn muốn hồi máu.


Xem bài kế tiếp: Hướng dẫn ép Chiến Mã, Dark Horse Mu Online, hồi máu Chiến MãNhững người xem Hướng dẫn ép Quạ Tinh, Dark Raven Mu Online, hồi máu Quạ Tinh cũng xem thêm các hướng dẫn sau

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger